Wat is het effect van het gebruik van steriele handschoenen, in vergelijking met niet-steriele handschoenen, op het voorkomen van infecties bij het verwisselen van een toedieningssysteem bij een centraal veneuze katheter?

Inhoud

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling L4VA (urologie en gynaecologie) in het UMCG liggen regelmatig patiënten met een centraal veneuze katheter (CVK). Verpleegkundigen verwisselen het toedieningssysteem minstens eenmaal per 96 uur na het toedienen van bloedproducten, of dagelijks bij TPV-toediening. Het huidige protocol vereist het gebruik van steriele handschoenen voor aseptisch verwisselen van een toedieningssysteem bij een CVK, om infecties te voorkomen. Is het gebruik van steriele handschoenen echter noodzakelijk? Of is het huidige protocol achterhaald?

PICO

  • Patient: Patiënten met een centraal veneuze katheter (CVK) voor bloedproducten en TPV-toediening
  • Intervention: Gebruik van steriele handschoenen bij aseptisch verwisselen van een toedieningssysteem bij een CVK.
  • Comparison: Gebruik van niet-steriele handschoenen bij aseptisch verwisselen van een toedieningssysteem bij een CVK.
  • Outcome: Infectiepercentage, frequentie van systeemverwisseling, comfort van de patiënt, incidentie van bloedstroominfecties, ziekenhuisverblijfsduur.

Vraag

Wat is het effect van het gebruik van steriele handschoenen, in vergelijking met niet-steriele handschoenen, op het voorkomen van infecties bij het verwisselen van een toedieningssysteem bij een centraal veneuze katheter?

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Stap 4: Apply

De Conclusie

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Geef een reactie