Hoe kracht te meten in een klinische setting bij patiënten na een CVA?

Upload 6 mei 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Peter Vink,
  • Merel van der Kroon

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Peter Vink, Merel van der Kroon
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

In de acute fase na een CVA is het belangrijk om vitale en neurologische controles uit te voeren om complicaties vroegtijdig te herkennen. Zo wordt o.a. de kracht in de armen en benen gedurende de eerste 24 uur elk uur gemeten. In het Amsterdam UMC, locatie AMC is geen eenduidig protocol dat beschrijft hoe de kracht gemeten moet worden. Een verpleegkundige gradeert elke arm en elk been op normale kracht, lichte parese, zware parese, geen reactie, flexicontractuur en extensiecontractuur. De precieze definitie van deze gradaties is echter nergens beschreven, waardoor er discrepanties kunnen ontstaan. Er ontbreekt dus een betrouwbaar meetinstrument voor het meten van de pareses.

Inter-rater reliability = mate van overeenkomst als twee verschillende zorgverleners een meting uitvoeren bij dezelfde patiënt onder dezelfde omstandigheden
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënten in de acute fase na een ischemische CVA
I:Meetinstrument om de kracht in armen en benen te meten
O:Inter-rater reliability
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Hoe kracht te meten in een klinische setting bij patiënten na een CVA?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Auteurs: Peter Vink, Merel van der Kroon
Autorisators: Nog geen autorisators.
1: Richtlijnendatabase.nl (05-05-2020)
'herseninfarct': 2 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

2: Cochrane Library (05-05-2020)
'(((((stroke[MeSH Terms]) OR stroke)) AND ((muscle strength[MeSH Terms]) OR muscle strength)) AND ((measurement OR assessment OR instrument))) AND (((reliability and validity[MeSH Terms])) OR (reliability OR validity OR reproducibility))': 2 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (08-05-2021)
Filters: systematic review
'(((((stroke[MeSH Terms]) OR stroke)) AND ((muscle strength[MeSH Terms]) OR muscle strength)) AND ((measurement OR assessment OR instrument))) AND (((reliability and validity[MeSH Terms])) OR (reliability OR validity OR reproducibility))': 3 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (08-05-2021)
Filters: vanaf november 2012 (aanvulling op gevonden systematic review)
'(((((stroke[MeSH Terms]) OR stroke)) AND ((muscle strength[MeSH Terms]) OR muscle strength)) AND ((measurement OR assessment OR instrument))) AND (((reliability and validity[MeSH Terms])) OR (reliability OR validity OR reproducibility))': 68 hits, waarvan 5 geïncludeerd.

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 3: Appraise

Samenvatting Resultaten

De SR van Vanpee et al.1 beschrijft publicaties t/m oktober 2012, die keken naar de betrouwbaarheid van verschillende methoden en om kracht te meten bij ernstig zieke patiënten. Deze patiënten lagen op de Intensive Care (IC). De geïncludeerde studies rapporteren een Intraclass Correlation Coefficient (ICC), een waarde tussen 0 en 1 die de overeenstemming tussen twee of meer herhaaldelijke gemeten waardes weergeeft. De volgende resultaten worden gepresenteerd: Medical Research Council (MRC) schaal (ICC 0.88 – 0.96), MRC-sum (ICC 0.95 – 0.99), handheld dynamometry (ICC 0.62 – 0.96) en handgrip force (ICC 0.89 – 0.97. In het onderzoek van Yen et al.2 werd de handheld dynamometer getest op het onderlichaam in een liggende positie op 3 spierbewegingen (heup flexie, knie flexie en enkel flexie) en vond men een ICC van 0.99. Het ging hier om patiënten in het ziekenhuis met een acute CVA. Martins et al.5 vonden voor de Modified Sphygmomanometer Test (MST) een ICC van 0.79 – 0.97 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.18 – 0.99), uitgevoerd op het bovenlichaam bij chronische CVA patiënten. De MST is een sphygmomanometer die aangepast is door het in een op maat gemaakt zakje te doen. Wanneer deze is opgeblazen tot 20 mmHg en hierop kracht wordt uitgeoefend, geeft dit een waarde aan, waarmee kracht gemeten kan worden. Souza et al.6 gebruikten dezelfde testmethode (MST) alleen dan voor het onderlichaam en zij vonden een ICC van 0.53 – 0.93 (95% BI 0.04 – 0.99).

Stap 4: Apply

Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Stap 5: Assess

Bronvermelding

  1. Vanpee, G, Hermans, G, Segers, J, & Gosselink, R. (jaartal ontbreekt) Assessment of limb muscle strength in critically ill patients: a systematic review. Critical care medicine 42(3), 701-11.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.