Pre-operatieve warmte en postoperatieve complicaties.

Upload 1 november 2008.

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

AuteursMarja Storm-Versloot

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Beide onderzoeken zijn goed uitgevoerde RCTs (gerandomiseerd met allocation concealment, blindering van beoordelaars voor de soort interventie, groepen werden gelijk behandeld, adequate follow-up duur, Intention to treat analyse). In beide studies is een poweranalyse gedaan, waarbij de Melling(1) studie niet aangeeft welk verschil klinisch relevant was. Wong(2) wil door normotherapie na te streven een klinisch relevant verschil vinden van 25% postoperatieve complicaties. Beide onderzoeken vergelijken warmte toevoegen voor de operatie met geen warmte toevoegen. Melling vergeleek 3 groepen patiënten met elkaar welke voor een hernia, 1 spataderen of een mamma operatie kwamen. De 1e en 2e groep kreeg 30 minuten voor de operatie of lokale warmte ter plaatse van het operatiegebied toegediend of systemische warmte mbv een deken waarbij warme lucht door luchtkanalen wordt geblazen. De 3e groep kreeg geen extra warmte voor de operatie. Uitkomsten waren wondinfectie en voorgeschreven postoperatieve antibiotica. Wong(2) gaf alle patiënten die voor een grote buikoperatie kwamen 2 uur voor de operatie een Inditherm warmte matras. Bij de ene groep werd het matras aangezet en bij de andere bleef deze uit. Uitkomsten waren wondinfectie, bloedverlies en postoperatieve complicaties.

De Resultaten

Bij Melling(1) werd het percentage postoperatieve wondinfecties in de “normothermiegroep” teruggebracht van 14% naar 5%. Er moeten dus 12 patiënten (95% betrouwbaarheid: 7-30) ‘verwarmd’ worden om 1 infectie te voorkomen. De soort toegevoegde warmte bleek niet te verschillen (infectie: lokaal (4%) en systemisch (6%)). Bij Wong (2) werd wondinfectie teruggebrachtvan 27% naar 13%. Dit bleek niet significant verschillend te zijn, vanwege een te kleine groep patiënten. Echter het aantal postoperatieve complicaties was wel significant verminderd van 54% tot 32%. Hierbij moesten 5 patiënten (95% betrouwbaarheid: 3-43) behandeld worden om 1 complicatie te voorkomen.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Door middel van twee goed uitgevoerde onderzoeken, zowel bij schone chirurgie als bij grote buikoperatie blijkt dat het handhaven van normothermie de voorkeur heeft boven hypothermie, in het voorkomen van postoperatieve complicaties (infectie). Echter beide onderzoeken voegden warmte toe kort voor de operatie. In hoeverre het zin heeft om de patiënt nog langer van tevoren actief te warmen is onduidelijk. Echter wel is het duidelijk dat men patiënten pre-operatief niet teveel af mag laten koelen en patiënten dienen voor de operatie warm gehouden worden.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

- Het is aan te bevelen om op de verpleegafdeling voor een operatie uit te gaan van de individuele (warmte)behoefte van de patiënt en zo nodig extra dekens te geven om hen niet af te laten koelen.
- Pre-operatief ( 30 min tot 2 uur van tevoren) toedienen van warmte en streven naar ‘normothermie’ vermindert postoperatieve complicaties, zoals infectie.
- Er lijkt geen verschil te zijn in het optreden van infectie tussen lokaal (alleen operatiegebied) of systemisch (warmtedeken) toedienen van warmte.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Op de verpleegafdeling kan men de patiënt voor de operatie extra dekens geven op basis van wat de patiënt comfortabel vindt en warm genoeg. Op de verkoeverkamer krijgt de patiënt verwarmde lakens en wordt geregeld gevraagd of hij het koud heeft.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Melling AC, Ali B, Scott EM, et al. Effects of preoperative warming on the incidence of wound infection after clean surgery: a randomised controlled trial. Lancet 2001 Sep 15;358:876–80. (Warming patients before clean surgery reduced the incidence of postoperative wound infection Sally Borbasi and Lyell Brougham (commentator); Evid Based Nurs 2002 5: 48) 2. Wong PF, Kumar S, Bohra A, et al. Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery. Br J Surg 2007;94:421–6 (Systemic warming before, during, and after major abdominal surgery reduced postoperative complications more than warming during surgery only Eileen M Scott (commentator); Evid Based Nurs 2007 10:114)