Pre-operatieve warmte en postoperatieve complicaties.

Upload 1 november 2008.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Peter Vink

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Samen met een collega maak je het bed op voor een patiënt die straks geopereerd wordt. Je collega wijst je erop dat je slechts één deken gebruikt. Je vraagt haar waarom meer dekens nodig zijn. Zij vertelt dat het belangrijk is een patiënt gedurende de periode rondom de operatie goed op temperatuur te houden. Patiënten die te veel afkoelen, zouden een grotere kans hebben op een wondinfectie of andere complicaties. Je herinnert je nu dat patiënten tijdens de operatie een warmtematje krijgen. Je vraagt je af of het zin heeft zo’n warmtematje al vóór de operatie op het bed te leggen.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënt die geopereerd wordt
I:Pre-operatief warmtematje
C:Niets
O:Wondinfectie en postoperatieve complicaties
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Wat is het effect van pre-operatief warmtematje op wondinfectie en postoperatieve complicaties, bij een patiënt die geopereerd wordt?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: Pubmed, Cochrane, Cinahl, Evidence Based Nursing, TRIP, CBO, WIP. Zoektermen: hypothermia and surgery, postoperative complication, perioperative care, warming. Resultaten: 2 Randomised Controlled Trials (RCTs) met een samenvatting in Evidence Based Nursing.1,2

Stap 3: Appraise

Methodologie

Beide onderzoeken zijn goed uitgevoerde RCTs (gerandomiseerd met allocation concealment, blindering van beoordelaars voor de soort interventie, groepen werden gelijk behandeld, adequate follow-up duur, Intention to treat analyse). In beide studies is een poweranalyse gedaan, waarbij de Melling(1) studie niet aangeeft welk verschil klinisch relevant was. Wong(2) wil door normotherapie na te streven een klinisch relevant verschil vinden van 25% postoperatieve complicaties. Beide onderzoeken vergelijken warmte toevoegen voor de operatie met geen warmte toevoegen. Melling vergeleek 3 groepen patiënten met elkaar welke voor een hernia, 1 spataderen of een mamma operatie kwamen. De 1e en 2e groep kreeg 30 minuten voor de operatie of lokale warmte ter plaatse van het operatiegebied toegediend of systemische warmte mbv een deken waarbij warme lucht door luchtkanalen wordt geblazen. De 3e groep kreeg geen extra warmte voor de operatie. Uitkomsten waren wondinfectie en voorgeschreven postoperatieve antibiotica. Wong(2) gaf alle patiënten die voor een grote buikoperatie kwamen 2 uur voor de operatie een Inditherm warmte matras. Bij de ene groep werd het matras aangezet en bij de andere bleef deze uit. Uitkomsten waren wondinfectie, bloedverlies en postoperatieve complicaties.

Samenvatting Resultaten

Bij Melling(1) werd het percentage postoperatieve wondinfecties in de “normothermiegroep” teruggebracht van 14% naar 5%. Er moeten dus 12 patiënten (95% betrouwbaarheid: 7-30) ‘verwarmd’ worden om 1 infectie te voorkomen. De soort toegevoegde warmte bleek niet te verschillen (infectie: lokaal (4%) en systemisch (6%)). Bij Wong (2) werd wondinfectie teruggebrachtvan 27% naar 13%. Dit bleek niet significant verschillend te zijn, vanwege een te kleine groep patiënten. Echter het aantal postoperatieve complicaties was wel significant verminderd van 54% tot 32%. Hierbij moesten 5 patiënten (95% betrouwbaarheid: 3-43) behandeld worden om 1 complicatie te voorkomen.

Stap 4: Apply

Conclusie

Door middel van twee goed uitgevoerde onderzoeken, zowel bij schone chirurgie als bij grote buikoperatie blijkt dat het handhaven van normothermie de voorkeur heeft boven hypothermie, in het voorkomen van postoperatieve complicaties (infectie). Echter beide onderzoeken voegden warmte toe kort voor de operatie. In hoeverre het zin heeft om de patiënt nog langer van tevoren actief te warmen is onduidelijk. Echter wel is het duidelijk dat men patiënten pre-operatief niet teveel af mag laten koelen en patiënten dienen voor de operatie warm gehouden worden.

Aanbeveling

– Het is aan te bevelen om op de verpleegafdeling voor een operatie uit te gaan van de individuele (warmte)behoefte van de patiënt en zo nodig extra dekens te geven om hen niet af te laten koelen.
– Pre-operatief ( 30 min tot 2 uur van tevoren) toedienen van warmte en streven naar ‘normothermie’ vermindert postoperatieve complicaties, zoals infectie.
– Er lijkt geen verschil te zijn in het optreden van infectie tussen lokaal (alleen operatiegebied) of systemisch (warmtedeken) toedienen van warmte.

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Op de verpleegafdeling kan men de patiënt voor de operatie extra dekens geven op basis van wat de patiënt comfortabel vindt en warm genoeg. Op de verkoeverkamer krijgt de patiënt verwarmde lakens en wordt geregeld gevraagd of hij het koud heeft.

Bronvermelding

  1. Melling AC, Ali B, Scott EM, et al. Effects of preoperative warming on the incidence of wound infection after clean surgery: a randomised controlled trial. Lancet 2001 Sep 15;358:876–80. (Warming patients before clean surgery reduced the incidence of postoperative wound infection Sally Borbasi and Lyell Brougham (commentator); Evid Based Nurs 2002 5: 48) 2. Wong PF, Kumar S, Bohra A, et al. Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery. Br J Surg 2007;94:421–6 (Systemic warming before, during, and after major abdominal surgery reduced postoperative complications more than warming during surgery only Eileen M Scott (commentator); Evid Based Nurs 2007 10:114)

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.