Zoekstrategie voor verwardheid, tentbed, fixatie, onrust, agitatie

Upload 2 juni 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 2: Acquire

Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnendatabase.nl (07-05-2021)
'fixatie'

2: Cochrane Library (07-05-2021)
'("Confusion"[Mesh] OR confus*) AND (“safety net” OR “enclosure bed” OR tent OR Posey)': 33 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (07-05-2021)
Filters: systematic reviews
'("safety net" OR "enclosure bed" OR tent OR Posey)': 27 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (07-05-2021)
Filters: clinical trial
'("safety net" OR "enclosure bed" OR tent OR Posey) AND ("Psychomotor Agitation"[Mesh] OR troubled OR restless* OR disturb* OR agitat*)': 7 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
trefwoordzoekstring
verwardheid("Confusion"[Mesh] OR confus*)
Intervention:
trefwoordzoekstring
tentbed(“safety net” OR “enclosure bed” OR tent OR Posey)
Comparison:
trefwoordzoekstring
fixatie("Restraint, Physical"[Mesh] OR restraint)
Outcome:
trefwoordzoekstring
onrust"Psychomotor Agitation"[Mesh] OR troubled OR restless* OR disturb*
agitatieagitat*
Beoordeling
Er zijn trefwoorden voor elk (relevant) onderdeel van de PICO.
De trefwoorden zijn zo klein mogelijk.
De trefwoorden passen bij de PICO.
De trefwoorden zijn correct Engels.
Er is correct gebruik gemaakt van MeSH termen.

Stap 3

Patient: ("Confusion"[Mesh] OR confus*)
Intervention: (“safety net” OR “enclosure bed” OR tent OR Posey)
Comparison: ("Restraint, Physical"[Mesh] OR restraint)
Outcome: ("Psychomotor Agitation"[Mesh] OR troubled OR restless* OR disturb* OR agitat*)
Beoordeling
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator OR.
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator AND.

Bronvermelding

  1. Nawaz, Abbas, Sarfraz, Slade, Calvocoressi, Wild, & Tessier-Sherman. (2007) A randomized clinical trial to compare the use of safety net enclosures with standard restraints in agitated hospitalized patients. Journal of hospital medicine 2(6), 385-93.

Geef een reactie