Zoekstrategie voor (o.a.) ziekenhuis, blaaskatheter, verwijderen, tijdstip / avond / ochtend, blaasretentie

Upload 9 juni 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 2: Acquire

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnendatabase.nl (02-06-2021)
'blaaskatheter': 1 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

2: Cochrane Library (10-06-2021)
Filters: Cochrane Systematic Reviews
'(("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)) AND ((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms])) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR ("length of stay[MeSH Terms]" OR "length of stay")': 59 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (10-06-2021)
Filters: Systematic Reviews
'((("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND ((("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)))) AND ((((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms]))) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR (length of stay[MeSH Terms] OR "length of stay"))': 15 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (10-06-2021)
Filters: Randomized Controlled Trials, na 2007
'((("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND ((("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)))) AND ((((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms]))) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR (length of stay[MeSH Terms] OR "length of stay"))': 42 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
trefwoordzoekstring
ziekenhuis("Hospitals"[Mesh] OR hospital)
blaaskatheter("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter" OR "urethral catheters" OR "indwelling")
Intervention:
trefwoordzoekstring
verwijderenremov*
tijdstip / avond / ochtend(time OR evening OR morning OR midnight)
Comparison:
Outcome:
trefwoordzoekstring
blaasretentie(“urinary retention”[MeSH Terms] OR “urinary retention”)
urineweginfectie("urinary tract infection") OR ("urinary tract infections"[MeSH Terms])
blaasontsteking(("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms])) OR “urinary bladder infection”
opnameduur("length of stay[MeSH Terms]" OR "length of stay")
Beoordeling
Er zijn trefwoorden voor elk (relevant) onderdeel van de PICO.
De trefwoorden zijn zo klein mogelijk.
De trefwoorden passen bij de PICO.
De trefwoorden zijn correct Engels.
Er is correct gebruik gemaakt van MeSH termen.

Stap 3

Patient: ("Hospitals"[Mesh] OR hospital)
Intervention: (("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning))
Comparison:
Outcome: ((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms])) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR ("length of stay[MeSH Terms]" OR "length of stay")
Beoordeling
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator OR.
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator AND.

Bronvermelding

  1. Griffiths, R, & Fernandez, R. (2007) Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. The Cochrane database of systematic reviews (2), CD004011.
  2. (Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland), V&VN. (2013) Richtlijn Katheterisatie : Urethrale en suprapubische verblijfskatheters bij volwassenen richtlijn .

Geef een reactie