Zoekstrategie voor (o.a.) infuus (perifeer), afkoppelen, intermitterend, flushen, dislocatie

Upload 11 juni 2021.

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Jolanda de Jongh, Anouk van de Heysteeg - van Dijk
Autorisators: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnendatabase.nl (07-05-2021)
'Infuus'

2: Cochrane Library (07-05-2021)
'("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion) AND (intermittent:ti OR disconnect OR flush*) AND (dislocate* OR "Infections"[Mesh] OR infection OR flebitis)': 10 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (07-05-2021)
Filters: Systematic Reviews
'("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion) AND (intermittent[tiab] OR disconnect*[tiab] OR flush*[tiab]) AND continuous AND (dislocate* OR "Infections"[Mesh] OR infection OR flebitis)': 43 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (07-05-2021)
Filters: Randomized Controlled Trial, vanaf 2005
'("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion) AND (intermittent[tiab] OR disconnect*[tiab] OR flush*[tiab]) AND continuous AND (dislocate* OR "Infections"[Mesh] OR infection OR flebitis)': 61 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Beoordeling
Er zijn trefwoorden voor elk (relevant) onderdeel van de PICO.
De trefwoorden zijn zo klein mogelijk.
De trefwoorden passen bij de PICO.
De trefwoorden zijn correct Engels.
Er is correct gebruik gemaakt van MeSH termen.

Stap 3

Patient: ("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion)
Intervention: (intermittent OR disconnect* OR flush*)
Comparison:
Outcome: (dislocate* OR "Infections"[Mesh] OR infection OR flebitis)
Beoordeling
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator OR.
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator AND.

Bronvermelding

  1. Flint, A, McIntosh, D, & Davies, MW. (2005) Continuous infusion versus intermittent flushing to prevent loss of function of peripheral intravenous catheters used for drug administration in newborn infants. The Cochrane database of systematic reviews (4), CD004593.
  2. Kleidon, TM, Keogh, S, Flynn, J, Schults, J, Mihala, G, & Rickard, CM. (2019) Flushing of peripheral intravenous catheters: A pilot, factorial, randomised controlled trial of high versus low frequency and volume in paediatrics. Journal of paediatrics and child health 56(1), 22-29.

Geef een antwoord