Zoekstrategie voor (o.a.) subarachnoïdale bloeding, clippen, coil, compressie kousen, laag moleculair gewichtsheparine

Upload 14 juni 2021.

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Martina Weimer, Lisanne Kooij
Autorisators: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnendatabase.nl (05-05-2021)
'antitrombotisch beleid / subarachnoidale bloeding':

2: Cochrane Library (05-05-2021)
Filters: Cochrane Systematic Reviews
'((("Stockings, Compression"[Mesh] OR "compression stockings")) AND (("Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR "low molecular weight heparin" OR LMWH)))': 55 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (05-05-2021)
Filters: Systematic Reviews
'(("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))) AND (("Venous Thrombosis"[Mesh] OR "deep venous thrombosis"))'

4: Medline (PubMed) (05-05-2021)
Filters: Clinical Trials
'(("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))) AND (("Venous Thrombosis"[Mesh] OR "deep venous thrombosis"))': 13 hits, waarvan 2 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 3

Patient: ("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

  1. Simard, JM, Aldrich, EF, Schreibman, D, James, RF, Polifka, A, & Beaty, N. (2013) Low-dose intravenous heparin infusion in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a preliminary assessment. Journal of neurosurgery 119(6), 1611-9.
  2. Shalhoub, J, Lawton, R, Hudson, J, Baker, C, Bradbury, A, Dhillon, K, Everington, T, Gohel, MS, Hamady, Z, Hunt, BJ, Stansby, G, Warwick, D, Norrie, J, & Davies, AH. (2020) Compression stockings in addition to low-molecular-weight heparin to prevent venous thromboembolism in surgical inpatients requiring pharmacoprophylaxis: the GAPS non-inferiority RCT. Health technology assessment (Winchester, England) 24(69), 1-80.
  3. Multidisciplinaire Werkgroep. (2016) Antitrombotisch beleid richtlijn .

Geef een antwoord