Zoekstrategie voor (o.a.) subarachnoïdale bloeding, clippen, coil, compressie kousen, laag moleculair gewichtsheparine

Upload 14 juni 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 2: Acquire

Auteurs: Martina Weimer, Lisanne Kooij
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnendatabase.nl (05-05-2021)
'antitrombotisch beleid / subarachnoidale bloeding':

2: Cochrane Library (05-05-2021)
Filters: Cochrane Systematic Reviews
'((("Stockings, Compression"[Mesh] OR "compression stockings")) AND (("Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR "low molecular weight heparin" OR LMWH)))': 55 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (05-05-2021)
Filters: Systematic Reviews
'(("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))) AND (("Venous Thrombosis"[Mesh] OR "deep venous thrombosis"))'

4: Medline (PubMed) (05-05-2021)
Filters: Clinical Trials
'(("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))) AND (("Venous Thrombosis"[Mesh] OR "deep venous thrombosis"))': 13 hits, waarvan 2 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
trefwoordzoekstring
subarachnoïdale bloeding("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))
clippenclip*
coilcoil*
Intervention:
trefwoordzoekstring
compressie kousen("Stockings, Compression"[Mesh] OR “compression stockings”)
Comparison:
trefwoordzoekstring
laag moleculair gewichtsheparine("Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR “low molecular weight heparin” OR LMWH)
Outcome:
trefwoordzoekstring
diep veneuze trombose("Venous Thrombosis"[Mesh] OR “deep venous thrombosis”)
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 3

Patient: ("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

  1. Simard, JM, Aldrich, EF, Schreibman, D, James, RF, Polifka, A, & Beaty, N. (2013) Low-dose intravenous heparin infusion in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a preliminary assessment. Journal of neurosurgery 119(6), 1611-9.
  2. Shalhoub, J, Lawton, R, Hudson, J, Baker, C, Bradbury, A, Dhillon, K, Everington, T, Gohel, MS, Hamady, Z, Hunt, BJ, Stansby, G, Warwick, D, Norrie, J, & Davies, AH. (2020) Compression stockings in addition to low-molecular-weight heparin to prevent venous thromboembolism in surgical inpatients requiring pharmacoprophylaxis: the GAPS non-inferiority RCT. Health technology assessment (Winchester, England) 24(69), 1-80.
  3. Multidisciplinaire Werkgroep. (2016) Antitrombotisch beleid richtlijn .

Geef een reactie