Zoekstrategie voor (o.a.) nier, biopt, bedrust, duur, aantal uur

Upload 23 juni 2021.

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Stephanie Pappot, Ilona Honing
Autorisators: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnendatabase.nl (02-05-2021)
'nierbiopt'

2: Cochrane Library (02-05-2021)
'(biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) AND (“bed rest” OR "Bed Rest"[Mesh])': 33 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (02-05-2021)
Filters: Systematic Reviews
'(biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) AND ("bed rest" OR "Bed Rest"[Mesh])': 7 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (02-05-2021)
'(kidney OR "Kidney"[Mesh]) AND (biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) AND ("bed rest" OR "Bed Rest"[Mesh])': 33 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Tabel van Terminologie

Stap 1 & 2

Patient:
Intervention:
Comparison:
Outcome:
Beoordeling
Er zijn trefwoorden voor elk (relevant) onderdeel van de PICO.
De trefwoorden zijn zo klein mogelijk.
De trefwoorden passen bij de PICO.
De trefwoorden zijn correct Engels.
Er is correct gebruik gemaakt van MeSH termen.

Stap 3

Patient: breed: (biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) smal: (kidney OR "Kidney"[Mesh]) AND (biopsy OR "Biopsy"[Mesh])
Intervention: breed: (“bed rest” OR "Bed Rest"[Mesh]) smal: (“bed rest” OR "Bed Rest"[Mesh]) AND (duration OR hour)
Comparison:
Outcome: (hemorrhage OR "Hemorrhage"[Mesh]) OR bleeding
Beoordeling
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator OR.
Er is correct gebruik gemaakt van Boolean Operator AND.

Bronvermelding

  1. Aaltonen, S, Finne, P, & Honkanen, E. (2019) Outpatient Kidney Biopsy: A Single Center Experience and Review of Literature. Nephron 144(1), 14-20.

Gerelateerd

Geef een antwoord