Cohort Studie

Yen et al. (2017)

In het onderzoek van Yen et al. werd de handheld dynamometer getest op het onderlichaam in een liggende positie op 3 spierbewegingen (heup flexie, knie flexie en enkel flexie). Het ging hier om patiënten in het ziekenhuis met een acute CVA.

Savenije & Brand (2006)

Het testwegen wordt vaak gebruikt om de melkopname bij pasgeboren baby’s te schatten. De nauwkeurigheid en precisie van testwegingen is in de klinische praktijk beoordeeld. Zuigelingen die met een fles, beker of nasogastrische sonde werden gevoed, werden voor en onmiddellijk na het voeden door een blinde onderzoeker gewogen. De daadwerkelijke melkopname werd bepaald door de milliliter schaal van de melkcontainer voor en na het voeren af ​​te lezen. De nauwkeurigheid en precisie van testwegingen werd beoordeeld door de frequentieverdeling van het verschil tussen gewichtsverandering en daadwerkelijke melkopname te onderzoeken.