Wat is het effect van ’s ochtends blaaskatheter verwijderen, in vergelijking met ’s avond, op rekatheterisaties bij volwassen pre/postoperatieve patiënten met een verblijfskatheter wegens retentieblaas?

Upload 27 maart 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink

Klinisch Scenario

Op de Acute Opname Afdeling, AOA, van het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn worden blaaskatheters bij volwassenen om 6u verwijderd, zoals het protocol het voorschrijft.
Er is onzekerheid over wat nu de beste behandelingswijze is: mag de blaaskatheter ook in de avond verwijderd worden? En wat leidt tot minder rekatheterisaties en uiteindelijk minder infectiegevaar?
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen, blaaskatheter, perioperatief, ziekenhuis
I: blaaskatheter verwijderen (ochtend)
C: blaaskatheter verwijderen (avond)
O: herkatheterisatie
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Wat is het effect van ’s ochtends blaaskatheter verwijderen, in vergelijking met ’s avond, op rekatheterisaties bij volwassen pre/postoperatieve patiënten met een verblijfskatheter wegens retentieblaas?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Geef een reactie