EBP Stappen

Het proces van EBP wordt over het algemeen uitgelegd volgens vijf stappen: Ask, Acquire, Appraise, Apply en Assess. Hoewel de naamgeving en definitie soms wat verschillen proberen we middels CATdatabank.nl een vaste structuur aan te bieden. Daarom is de site modulair opgebouwd: elke stap kan je los uitvoeren en inzien.

Het begint met het signaleren van een ‘klinische onzekerheid‘: een situatie waarin er twijfel bestaat over de keuze van een behandeling of interventie voor een specifieke patiënt of patiëntenpopulatie. Dit moet je vervolgens omzetten in een beantwoordbare vraag (Stap 1: Ask). Hiervoor gebruiken we bij Omni Cura Academy het acroniem PICO: patiënt/populatie, intervention (interventie), comparison (vergelijking), outcome (uitkomst). 

De tweede stap van EBP is het zoeken en vinden van het best beschikbare bewijsmateriaal. Het is heel waardevol om zoekstrategieën zo te maken dat een ander het makkelijk kan herhalen. Daarom kan je nu samen werken aan mooie zoekacties en die hier delen.

In de derde stap van EBP beoordeel je de gevonden literatuur op de methodologische kwaliteit vóórdat je de resultaten ervan gaat lezen. Het kan namelijk best zijn dat een publicatie heel slecht is uitgevoerd en dan kunnen de resultaten wel eens verkeerd zijn. Als de methodologie goed genoeg is haal je in deze stap de resultaten op uit de publicaties, maar je geeft hier nog geen interpretatie aan.