Wat is het effect van Metalline gaas, in vergelijking met splitkompres of schuimverband, op wondgenezing / hypergranulatie / verweking van de huid / infectie / decubitus bij patiënten met een tracheacanule in het ziekenhuis?

Upload 23 augustus 2022.

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Peter Vink,
  • Sandra Stemmerik-Twilhaar, Verpleegkundig Consulent Wond & Decubitus werkzaam bij Amsterdam UMC,
  • Annemiek van Delft, Senior Verpleegkundig Consulent Wond & Decubitus werkzaam bij Amsterdam UMC,
  • Machteld Van Driel, Seniorverpleegkundige Amsterdam UMC werkzaam bij Amsterdam UMC

Autorisators

  • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Auteurs: Peter Vink, Sandra Stemmerik-Twilhaar (Verpleegkundig Consulent Wond & Decubitus Amsterdam UMC), Annemiek van Delft (Senior Verpleegkundig Consulent Wond & Decubitus Amsterdam UMC), Machteld Van Driel (Seniorverpleegkundige Amsterdam UMC)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Binnen Amsterdam UMC worden protocollen geharmoniseerd tussen locatie AMC en VUmc. Voor beide locaties zijn protocollen beschikbaar voor de verzorging van tracheacanule en tracheostoma. Op locatie AMC wordt Metailline gaas voorgeschreven, maar op locatie VUmc wordt een gewoon splitkompres gebruikt op de KNO afdeling. Beide locaties geven voordelen aan over hun werkwijze. De commissie Wond & Decubitus wil het beleid goed onderbouwen en wil daarom onderzoek naar de juiste wijze van wondzorg bij een patiënt met een tracheacanule.

PICO

  • P: tracheacanule, ziekenhuis
  • I: Metalline gaas (alluminium kompres)
  • C: splitkompres, schuimverband
  • O: wondgenezing, hypergranulatie, verweking van de huid, infectie, decubitus

De Vraag

Wat is het effect van Metalline gaas, in vergelijking met splitkompres of schuimverband, op wondgenezing / hypergranulatie / verweking van de huid / infectie / decubitus bij patiënten met een tracheacanule in het ziekenhuis?

Stap 2: Acquire

Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (23-08-2022)
'tracheacanule': 4 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

2: Richtlijnendatabase.nl (23-08-2022)
'wondzorg': 28 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Cochrane Library (17-11-2022)
'(("Tracheostomy"[Mesh] OR "endotracheal tube" OR "tracheal tube") AND ("Negative-Pressure Wound Therapy"[Mesh] OR "Occlusive Dressings"[Mesh]) OR (("Metalline" OR "aluminium") OR "silver") AND ("gauze" OR "dressing" OR "drainage" OR "pad" OR "mesh") OR split AND ("gauze" OR "dressing" OR "drainage" OR "pad" OR "mesh") OR ("foam" AND ("dressing" OR "gauze" OR "mesh")) OR ("Betafoam" OR "Allevyn"))': 18 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (17-11-2022)
Filters: systematic reviews
'(("Tracheostomy"[Mesh] OR "endotracheal tube" OR "tracheal tube") AND ("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND (("Wound Healing"[Mesh]) OR ("hypergranulation") OR ("maceration" AND "skin") OR ("Wound Infection"[Mesh] OR "infection") OR ("Pressure Ulcer"[Mesh]))': 19 hits, waarvan 2 geïncludeerd.

5: Medline (PubMed) (17-11-2022)
Filters: Randomized Controlled Trials
'(("Tracheostomy"[Mesh] OR "endotracheal tube" OR "tracheal tube") AND ("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND (("Wound Healing"[Mesh]) OR ("hypergranulation") OR ("maceration" AND "skin") OR ("Wound Infection"[Mesh] OR "infection") OR ("Pressure Ulcer"[Mesh]))': 59 hits, waarvan 0 geïncludeerd.


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding