Heeft een cupje infacol vooraf aan de gastroscopie effect op het verminderen van schuimvorming in de maag?

Upload 27 maart 2023.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • Emily Al, Verpleegkundige werkzaam bij Amsterdam UMC

Autorisators

 • Jolanda Maaskant

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

In het AMC en de VU gaven de verpleegkundigen voor elke diagnostische gastroscopie op de scopiekamer de patiënt een cupje met infacol om op te drinken. Het doel was om de schuimvorming in de slokdarm en maag te verminderen waardoor afwijkingen in de mucosa beter gezien kunnen worden. Toen de corona pandemie begon werd in de VU geen cupje meer aan de patiënt gegeven. Het cupje infacol zou de kans op hoesten kunnen vergroten en daarmee ook de kans op covid verspreiding. In het AMC werd nog wel gebruik gemaakt van een cupje infacol. Door het verschil tussen het AMC en de VU ontstond de vraag of een cupje infacol vooraf aan de scopie echt de hoeveelheid schuim in de slokdarm en maag verminderd.

PICO

 • P: Patient, gastroscopy
 • I: Infacol, simethicon
 • C: Placebo
 • O: Reduce bubbles, reduce foam, better visibility

De Vraag

Heeft een cupje infacol vooraf aan de scopie effect op het verminderen van schuimvorming in de maag?

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Geïncludeerde Studies

 1. Keeratichananont, S, Sobhonslidsuk, A, Kitiyakara, T, Achalanan, N, & Soonthornpun, S. (2010) The role of liquid simethicone in enhancing endoscopic visibility prior to esophagogastroduodenoscopy (EGD): A prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 93(8), 892-7.
 2. Ahsan, M, Babaei, L, Gholamrezaei, A, & Emami, MH. (2011) Simethicone for the Preparation before Esophagogastroduodenoscopy. Diagnostic and therapeutic endoscopy 2011 484532.
 3. Wu, L, Cao, Y, Liao, C, Huang, J, & Gao, F. (2010) Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of Simethicone for gastrointestinal endoscopic visibility. Scandinavian journal of gastroenterology 46(2), 227-35.
 4. Song, M, Kwek, AB, Law, NM, Ong, JP, Tan, JY, Harichander Thurairajah, P, Ang, DS, & Ang, TL. (2016) Efficacy of small-volume simethicone given at least 30 min before gastroscopy. World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics 7(4), 572-578.
 5. Sun, X, Xu, Y, Zhang, X, Ma, C, Li, A, Yu, H, Zhang, W, Zhang, H, Yang, T, Miao, X, Zhang, H, Liu, Y, & Lu, Z. (2021) Simethicone administration improves gastric cleanness for esophagogastroduodenoscopy: a randomized clinical trial. Trials 22(1), 555.

Stap 3: Appraise

string(4) "view"

De Methodologie

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Studiedesign: .
Methode: Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Populatie Inteventie Uitkomsten
Het ging om 121 mensen van 18-80 jaar oud die een diagnostische gastroscopie in een ziekenhuis in Thailand kregen. De simethicon groep bestond uit 63 mensen, de placebo groep bestond uit 58 mensen. Groep 1 kreeg 60ml water met 133mg simethicon oraal. Groep 2 kreeg 60ml water zonder simethicon. Ze kregen dit 15-30 minuten vooraf aan de gastroscopie. Bij groep 1 was er minder schuim te zien in de slokdarm, maag en duodenum. Ook werd hierdoor het endoscopisch beeld beter. De scopie tijd bleef gelijk.

 

Risico op Bias

Het onderzoek van Keeratichananont S. et al. (2010) is een mooi beschreven onderzoek wat aan alle kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier voldoet. Het artikel is wel wat verouderd, maar nog steeds relevant. Een ander punt is dat het onderzoek in Thailand is uitgevoerd, dat heeft mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen. De patiënten in dit onderzoek kregen qua hoeveelheid water en simethicon meer dan in ons ziekenhuis. In dit onderzoek kregen de patiënten 60ml, in ons ziekenhuis is het 20ml.

Studiedesign: .
Methode: Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

Het ging om 173 mensen van 18+ die voor een electieve gastroscopie kwamen. Groep 1 bestond uit 90 mensen en de placebo groep uit 83 mensen. De groepen zijn gelijk verdeeld qua leeftijd en geslacht. De scopie vond plaatst in een ziekenhuis in Iran.

Interventie: 15 tot 30 minuten voor de gastroscopie kregen de patiënten een kauwtablet en daarna 30ml water. Groep 1 kreeg een kauwtablet met 40mg simethicon en groep 2 kreeg een placebo.

De scopie duurde gemiddeld 1 minuut korter bij de simethicon groep. Er was minder schuim in de maag bij de simethicon groep dan de placebo groep. In het duodenum was geen significant verschil te zien qua schuim.

Risico op Bias

Het onderzoek van Ahsan M. et al. (2011) voldoet aan bijna alle kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier. Echter beschrijft het niet de uitval van patiënten. Hierdoor weet ik niet of er geen patiënten zijn afgevallen of dat het wel is gebeurd maar niet benoemd. Ook dit artikel is wat verouderd en het onderzoek heeft plaats gevonden in Iran. Dat heeft ook mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen. Daarnaast is dit het enige artikel waar geen vloeibare simethicon is gebruikt maar een kauwtablet met simethicon met een slokje water achteraf. Dit is niet wat wij gebruiken in ons ziekenhuis.

Studiedesign: .
Methode: Checklist:
Kwaliteit: laag
Risico op Bias: zeer ernstig
Methodologie

Er werden 2 artikelen beoordeeld waarvan één RCT. Daarin ging het om 330 patiënten waarvan ook patiënten met een maagresectie. Ze werden onderverdeeld in meerdere groepen.

 • Groep 1 kreeg geen simethicon.
 • Groep 2 kreeg 65 mg in 90 ml water.
  Groep 3 kreeg 65 mg in 30 ml water.
  Groep 4 kreeg 195 mg in 90 ml water.

Ze kregen dit 15 minuten voor de gastroscopie.

In beide artikelen staat beschreven dat simethicon de duur van de scopie verminderd en schuim in zowel maag als duodenum verminderd. Het grootste effect was bij groep 4 en bij patiënten met een maagresectie.

Risico op Bias

Het onderzoek van Wu L. et al. (2011) voldeed aan zeer weinig kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier. Het is dan ook als enige geen RCT maar een meta analyse die ook kijkt naar de werking van anti-foam bij andere scopieën zoals coloscopieën en videocapsules. Uiteindelijk waren er slechts twee artikelen die gingen over anti-foam bij een gastroscopie waarvan eentje een RCT was. Er werd weinig over de kwaliteit gesproken en er werden weinig details genoemd. Hierdoor is de informatie erg summier en de kwaliteit niet goed.

Studiedesign: .
Methode: Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Song M. et al. (2016) Het ging om 54 mensen, die in twee groepen zijn verdeeld. Allebei 27 mensen. Dit onderzoek is uitgevoerd in een ziekenhuis in Shanghai bij mensen van 21 jaar en ouder die voor een diagnostische gastroscopie kwamen. Groep 1 kreeg oraal 5ml water met 100mg simethicon. Groep 2 kreeg water zonder simethicon. Ze kregen dit 30 minuten vooraf aan de scopie. De groep die simethicon kreeg had significant minder schuim in de maag en het duodenum dan de andere groep en de scopie duurde korter. Voor de slokdarm was er geen verschil.

Risico op Bias

Het onderzoek van Song M. et al. (2016) is mooi beschreven en voldoet aan alle kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier. Het onderzoek is nog geen 10 jaar oud. Het vind wel plaats in Singapore, dat heeft mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen. Ze verdunnen de simethicon hier met minder water dan in ons ziekenhuis. In dit onderzoek kregen de patiënten 5ml en in ons ziekenhuis 20ml.

Studiedesign: .
Methode: Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Sun X. et al. (2021) Het ging om 110 mensen in groep 1, om 92 mensen in groep 2 en om 109 mensen in groep 3. In totaal 311 mensen van 18+ met een gelijke verdeling van leeftijd en geslacht. Dit onderzoek is uitgevoerd in China. Groep 1 kreeg 20-30 minuten voor de scopie simethicon. Groep 2 kreeg dit 31-60 minuten vooraf.
Groep 3 kreeg dit >60 vooraf. Groep 2 bleek het minste water en schuim in de maag te hebben.

Risico op Bias

Het onderzoek van Sun X. et al. (2021) voldoet aan bijna alle kwaliteitseisen. Het enige punt is dat er geen uitval is beschreven. In het schema lijkt het of er geen uitval is, maar dit weet ik niet zeker. Een ander punt is dat er niet staat beschreven in hoeveel water de simethicon is verdund en wat de concentratie is. Het onderzoek is slechts één jaar oud, dus nog niet verouderd. Het onderzoek is uitgevoerd in China, dat heeft mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen.

De Resultaten

Keeratichananont S. et al.(1) schreef een RCT en includeerde 121 mensen van 18-80 jaar oud die een diagnostische gastroscopie in een ziekenhuis in Thailand kregen. De infacol groep bestond uit 63 mensen, de placebo groep bestond uit 58 mensen. Groep 1 kreeg 60ml water met 133mg infacol oraal. Groep 2 kreeg 60ml water zonder infacol. Ze kregen dit 15-30 minuten vooraf aan de gastroscopie. Bij groep 1 was er minder schuim te zien in de slokdarm, maag en duodenum. Ook werd hierdoor het endoscopisch beeld beter. De scopie tijd bleef gelijk.

Ahsan M. et al.(2) includeede schreef een RCT en includeerde 173 mensen van 18+ die voor een electieve gastroscopie kwamen. Groep 1 bestond uit 90 mensen en de placebo groep uit 83 mensen. De groepen zijn gelijk verdeeld qua leeftijd en geslacht. De scopie vond plaatst in een ziekenhuis in Iran. 15 tot 30 minuten voor de gastroscopie kregen de patiënten een kauwtablet zonder en daarna 30ml water. Groep 1 kreeg een kauwtablet met 40mg simethicon en groep 2 kreeg een placebo. De scopie duurde gemiddeld 1 minuut korter bij de simethicon groep. Er was minder schuim in de maag bij de simethicon groep dan de placebo groep. In het duodenum was geen significant verschil te zien qua schuim.

Wu L. et al.(3) schreef een sytematic review. Er werden twee artikelen beoordeeld waarvan één RCT. Daarin ging het om 330 patiënten waarvan ook patiënten met een maagresectie. Ze werden onderverdeeld in meerdere groepen. Groep 1 kreeg geen simethicon. Groep 2 kreeg 65 mg in 90 ml water. Groep 3 kreeg 65 mg in 30 ml water. Groep 4 kreeg 195 mg in 90 ml water. Ze kregen dit 15 minuten voor de gastroscopie. In beide artikelen staat beschreven dat simethicon de duur van de scopie verminderd en schuim in zowel maag als duodenum verminderd. Het grootste effect was bij groep 4 en bij patiënten met een maagresectie.

Song M. et al.(4) schreef een RCT en incudeerde 54 mensen die in twee groepen zijn verdeeld. Allebei 27 mensen. Dit onderzoek is uitgevoerd in een ziekenhuis in Shanghai bij mensen van 21 jaar en ouder die voor een diagnostische gastroscopie kwamen. Groep 1 kreeg oraal 5ml water met 100mg simethicon. Groep 2 kreeg water zonder simethicon. Ze kregen dit 30 minuten vooraf aan de scopie. De groep die simethicon kreeg had significant minder schuim in de maag en het duodenum dan de andere groep en de scopie duurde korter. Voor de slokdarm was er geen verschil.

Sun X. et al.(5) schreef een RCT en includeerde 311 mensen van 18+ met een gelijke verdeling van leeftijd en geslacht. In groep 1 zaten 110 mensen, 92 mensen in groep 2 en 109 mensen in groep 3. Groep 1 kreeg 20-30 minuten voor de scopie simethicon. Groep 2 kreeg dit 31-60 minuten vooraf.
Groep 3 kreeg dit >60 vooraf. Groep 2 bleek het minste water en schuim in de maag te hebben.

Stap 4: Apply

De Conclusie

In de onderzoeken uit de literatuur is infacol op verschillende manieren vooraf aan de scopie toegediend aan patiënten. Via kauwtabletten met infacol en cupjes water met infacol. Allemaal verschillende doseringen en verschillende tijden vooraf aan de scopie, variërend van 15 minuten tot meer dan een uur van te voren. Uit alle onderzoeken kwam naar voren dat het geven van anti-foam een positief effect heeft op de zichtbaarheid van de slokdarm, maag of duodenum. Daarnaast bleek infacol het beste te weken als dit 30 tot 60 minuten vooraf aan de scopie werd gegeven.

De Aanbeveling

Het is sterk aan te bevelen om infacol toe te dienen vooraf aan een gastroscopie. Het liefste 30 tot 60 minuten vooraf aan de scopie, maar 15 minuten is ook nog effectief.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Op dit moment krijgen de patiënten op de scopie kamer 5 minuten voor de gastroscopie een cupje infacol. Mijn voorstel voor de praktijk is om alle patiënten die voor een gastroscopie komen op de herstelkamer al een cupje infacol te geven en dit aan te passen in het protocol. De patiënten moeten zich 15 tot 30 minuten van te voren melden. Voordat de time-out klaar is en de scoop naar binnen gaat is er al wat tijd verstreken waardoor de infacol beter werkt.