Interventies ter vermindering dorstklachten bij hartfalen patiënten.

Upload 7 februari 2022.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • Lara de Bruijn

Autorisators

 • Peter Vink

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

PICO

 • P:
 • I:
 • C:
 • O:

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Geïncludeerde Studies

 1. Allida, S.M., Shebab, S., Inglis, S.C., Davidson, P.M., Hayward, C.S. , Newton, P.J.. (2021) A RandomisED ControLled TrIal of ChEwing Gum to RelieVE Thirst in Chronic Heart Failure (RELIEVE-CHF) Heart, Lung and Circulation 30 516-0524.
 2. Phillipson, H., Ekman, I., Forslund, H.B. , Swedberg, K., Schaufelberger, M.. (2013) Salt and fluid restriction is effective in patient with chronic heart failure European Journal of heart failure 15 .
 3. Allida, S.M., Inglis, C.S., Davidson, P.M., Hayward, C.S. , Shebab, S., Newton, P.J.. (2016) A survey of views and opinions of health professionals managing thirst in chronic heart failure Contemporay Nurse .
 4. Blom, E.. (2017) Mag het een slokje meer zijn? WETENSCHAP @ OLVG verpleegkunde .
 5. Allida, S.M., Hayward, C.S., Newton, P.J.. (2017) Thirst in heart feillure: What do we know so far? Cuurent opinion .

Stap 3: Appraise

De Methodologie

De Resultaten

Allida et al. (2021)

Nog geen resultaten toegevoegd.


Phillipson et al. (2013)

Nog geen resultaten toegevoegd.


Allida et al. (2016)

Nog geen resultaten toegevoegd.


Blom et al. (2017)

Nog geen resultaten toegevoegd.


Allida et al. (2017)

Nog geen resultaten toegevoegd.


In de literatuur is geen interventie gevonden die de dorst bij deze patiëntencategorie volledig weg kan nemen. Er zijn wel interventies gevonden die de dorst kunnen verminderen. Deze interventies zijn met name gericht op het toepassen van kou en menthol in de mond. Het gebruik van ijssnippers is de meest voorkomende interventie door verpleegkundige (95%). Daarnaast kan het zinvol zijn om de aanmaak van speeksel te stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld het kauwen van kauwgom. 61% van de verpleegkundigen geeft aan deze interventie in te zetten. In onderzoek wordt aangetoond dat het kauwen van kauwgom goed kan werken tegen dorstklachten bij hartfalen en diuretica gebruik. 31% van de patienten geeft aan hier baat bij te hebben, tegenover 25%. Daarnaast gaven patienten die kauwgom kauwen de dorst klachten een lagere score op de NRS (3,7) top zichte van patienten die dit niet deden (4,5).

Het overschrijden van de vochtbeperking lijkt de dorst eerder te kunnen verergeren dan verbeteren. Er zijn geen bronnen gevonden die aangeven dat een grote hoeveelheid vocht bijdraagt aan het verbeteren van de dorst klachten.

 

Stap 4: Apply

De Conclusie

In de literatuur is geen interventie gevonden die de dorst bij deze patiëntencategorie volledig weg kan nemen. Er zijn wel interventies gevonden die de dorst kunnen verminderen. Deze interventies zijn met name gericht op het toepassen van kou en menthol in de mond. Daarnaast kan het zinvol zijn om de aanmaak van speeksel te stimuleren.

Het overschrijden van de vochtbeperking lijkt de dorst eerder te kunnen verergeren dan verbeteren. Er zijn geen bronnen gevonden die aangeven dat een grote hoeveelheid vocht bijdraagt aan het verbeteren van de dorst klachten.

 

De Aanbeveling

Het is sterk aan te bevelen om gebruik te maken van koude temperaturen om de dorstklachten te verminderen. Denk hierbij aan het gebruik van ijssnippers of koude dranken. Menthol- smaken kunnen een vergelijkbaar resultaat boeken.

Een andere optie is om de mond meer speeksel aan te laten maken. Dit kan bijvoorbeeld door de patient kauwgom te laten kauwen. Namaak-speeksel kan ook geprobeerd worden.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Om de aanbevelingen in de praktijk terug te zien, moeten ze meer onder de aandacht worden gebracht bij de verpleegkundigen. De meeste verpleegkundigen passen hun eigen interventies toe voor het verminderen van de dorstklachten. Het onder de aandacht brengen van de aanbevelingen kan via posters. Daarnaast kan het via mond-op mondreclame worden doorverteld. Een barrière die kan worden opgemerkt bij het implementeren kan de werkdruk en tijd zijn. Deze interventies kunnen meer tijd vragen omdat bijvoorbeeld ijs gehaald moet worden in de keuken. Deze kan ondervangen worden door de roomservice te attenderen op het aanbieden van ijs bij de reguliere rondes. Tevens is kauwgom niet aanwezig in het assortiment. Dit moet aan familie worden gevraagd. Als dit een barrière blijkt te zijn, kan er gekeken worden of dit aan het assortiment kan worden toegevoegd.