Preoperatieve mondspoeling met chloorhexidine bij hartpatiënten.

Upload 1 januari 2017.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

De dag voor een hartoperatie moeten patiënten die opgenomen worden voor een hartoperatie in het
AMC viermaal daags de mond spoelen met chloorhexidine gluconaat 0.12%. Dit wordt al lange tijd op de
afdeling gedaan ter voorkoming van infectie (met name pneumonie) na de ingreep.
De vraag is of viermaal daags spoelen noodzakelijk is, of de frequentie mogelijk omlaag kan of dat het
misschien zelfs gestopt kan worden.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Hartoperatie patiënten
I:Geen mondspoeling met chloorhexidine gluconaat 0,12% preoperatief
C:Routinematig preoperatief de mond spoelen met chloorhexidine gluconaat 0,12%
O:Pneumonie
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed en Cochrane, tot oktober 2016. Zoektermen: cardiac surgery, heart surgery, oral chlorhexidine, preoperative. Resultaten: 2 Systematic Reviews (SR) [1,2], 1 gerandomiseerde studie (RCT)³ en 1 cohort studie [4].

Stap 3: Appraise

Methodologie

Beide SRs en RCT zijn goed uitgevoerd volgens gangbare checklists.
Silvestri et al. [1]
onderzocht verschillende soorten mondverzorging waaronder chloorhexidine bij kritisch
zieke patiënten. Er zijn 22 RCTs geïncludeerd met een totaal van 4.277 patiënten. Drie van 22 RCTs
betroffen hartoperaties. In de SR wordt onderscheid gemaakt tussen ventilator associated pneumonia
(VAP) en hospital acquired pneumonia (HAP). Voor de HAP zijn 22 studies geïncludeerd (4.277 patiënten:
2.119 chloorhexidine, 2.158 controls). Er waren 246 (11.6%) patiënten met een pneumonie in de
chloorhexidine groep en 341 (15.8%) in de controle groep. Chloorhexidine vermindert significant de kans
op HAP: Odds Ratio (OR) 0.66, 95% Betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.51 tot 0.85, Number Needed to Treat
(NNT) 24. Voor VAP waren de resultaten vrijwel identiek. Ook als alleen naar de hartoperaties-studies
werd gekeken, veranderden de resultaten niet.

Samenvatting Resultaten

Hua et al.²
onderzocht verschillende soorten mondverzorging bij kritisch zieke patiënten die beademd
werden. Van de geïncludeerde 38 studies met een totaal van 6.016 patiënten, onderzochten 18 studies het
gebruik van chloorhexidine (N=2.451). Er waren 221 (17.8%) patiënten met een VAP in de chloorhexidine
groep en 297 (24.6%) in de controle groep, met een Relatief Risico (RR) 0.74, BI 95%, 0.61 tot 0.89, NNT 17.
Lin et al.³
onderzocht in een goed uitgevoerde RCT, 94 patiënten die een hartoperatie ondergaan. In de
interventiegroep zaten 47 patiënten, die preoperatief driemaal daags chloorhexidine mondspoeling
gebruikten. In de controle groep zaten 47 patiënten die geen mondspoeling gebruikten. Vier patiënten
(8.5%) in de interventie groep en 11 patiënten (23.4%) in de controle groep kregen een VAP. Dit was een
significant risicoverschil van 14.9%, 95% BI 0.4 tot 29.4.
Bergan et al. [4]
onderzocht patiënten die een hartoperatie (CABG, N=123 en klep, N=103) ondergingen
en keek hierbij naar het effect van een nieuw geïmplementeerd protocol t.a.v. goede mondhygiëne in
combinatie met het preoperatief gebruik van chloorhexidine spoelen tweemaal daags. De studie is in
Brazilië uitgevoerd en niet generaliseerbaar. In Brazilië zijn meer mensen met mondproblemen dan in Westerse landen. Wel ondersteunen de resultaten dat goede mondhygiëne pre- en postoperatief in
combinatie met chloorhexidine een significant effect heeft op de vermindering van postoperatieve VAP.

Stap 4: Apply

Conclusie

Bij alle kritisch zieke patiënten blijkt dat goede mondhygiëne in combinatie met preoperatief spoelen met
chloorhexidine gluconaat, de kans op een pneumonie postoperatief verkleint. Studies waarbij patiënten
met een hartoperatie (CABG of klep) werden geïncludeerd laten dezelfde resultaten zien. Daarom is het
van belang preoperatief door te gaan met chloorhexidine gluconaat mondspoelen.
Binnen de verschillende studies werden verschillende frequenties gebruikt voor het spoelen van de mond
(2, 3 of 4 maal daags) en verschillende sterktes van chloorhexidine (0.12% of 0.2%). Er kan geen conclusie
worden getrokken wat de voorkeur moet zijn t.a.v. de frequentie van mondspoelen en de sterkte van de
chloorhexidine gluconaat.

Aanbeveling

• Het is aan te bevelen om patiënten die een hartoperatie ondergaan preoperatief de mond te laten
spoelen met chloorhexidine gluconaat 0.12%.
• Niveau van bewijs: A1

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Er wordt besloten om preoperatief door te gaan met ons standaard beleid van mond spoelen (dus viermaal daags met chloorhexidine gluconaat 0.12%), om de kans op een pneumonie postoperatief te verkleinen. Tevens zal de registratie van de incidentie van pneumonie postoperatief worden gecontinueerd.

Bronvermelding

  1. Silvestri L, Weir I, Gregori D, et al. Effectiveness of oral chlorhexidine on nosocomial pneumonia, causative micro-organisms and mortality in critically ill patients: a systematic review and metaanalysis. Minerva Anestesiol 2014;80(7):805-820. 2. Hua F, Xie H, Worthington HV, et al. Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilatorassociated pneumonia. Cochrane database of systematic reviews 2016, Issue 10. 3. Lin YJ, et al. Reduced occurrence of ventilator-associated pneumonia after cardiac surgery using preoperative 0.2% chlorhexidine oral rinse: results from a single-centre single-blinded randomized trial. Journal of hospital infection 2015;1-5. 4. Bergan EH, Tura BR, Lamas CC. Impact of improvement in preoperative oral health on nosocomial pneumonia in a group of cardiac surgery patients: a single arm prospective intervention study. Intensive Care Med 2014;40:23-31.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.