Testwegen bij borstvoeding

Upload 3 februari 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Thari Horstman, Kinderverpleegkundige

Autorisators

  • Jolanda Maaskant, Verpleegkundig onderzoeker werkzaam bij AMC

Stap 1: Ask

Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Jolanda Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker AMC)

Klinisch Scenario

Op de kinder- en neonatologieafdeling van Gelre ziekenhuizen worden zuigelingen, bij wie het van belang is dat de vochtintake wordt bijgehouden, voor en na de borstvoeding gewogen (testwegen). Het nauwkeurig meten van de borstvoeding is van groot belang bij zieke zuigelingen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er wordt bijgevoed met kunstvoeding of dat de zuigeling via een andere wijze de voeding krijgt. Er zijn verschillende standpunten of testwegen nu wel of niet betrouwbaar is voor het inschatten van de melkinname bij zuigelingen.

PICO

  • P: Zuigelingen met voedingsproblemen die borstvoeding krijgen
  • I: Testwegen
  • C: Melkintake
  • O: Overeenstemming

De Vraag

Wat is de betrouwbaarheid van testwegen met betrekking tot de melkintake bij zuigelingen met voedingsproblemen die borstvoeding krijgen?

Stap 2: Acquire

Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Jolanda Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker AMC)

Zoekstrategie

1: Medline (PubMed) (01-10-2019)
'((((((((Infant [TIAB]) OR "Infant"[Mesh]) OR "Infant, Newborn"[Mesh]) OR Infants [TIAB]) OR Baby)) AND ((((((((Breast feeding [TIAB]) OR "Breast Feeding"[Mesh]) OR "Milk, Human"[Mesh])) OR "Bottle Feeding"[Mesh]) OR Breast fed) OR Breastfeeding))) AND ((((((((((Test weighing[TIAB]) OR test weight) OR (pre and post weight[TIAB])) OR (pre and post feed[TIAB])) OR (pre and post feeding)) OR (pre- and post breastfeeding)) OR (pre- and post-breastfeeding[TIAB])) OR ("Weights and Measures"[Mesh]))))) AND (((((Milk intake) OR "Drinking"[Mesh]) OR "Body Weight"[Mesh]) OR Weight gain))': 451 hits, waarvan 3 geïncludeerd.


Zoektermen: infant, newborn, baby, breast feeding, milk, bottle feeding, test weighing, pre- and post breastfeeding, weights, measures, milk intake, drinking, body weight, weight gain.

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Jolanda Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker AMC)
Studiedesign: cohort.
Methode: Checklist: UMC-checklist van Hunink en Cochrane checklist
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

In de studie van Haase et al. (2009) is een methode beschreven voor het testwegen. Bij 24 zuigelingen (31 tot 39 weken zwangerschapsleeftijd) werd de intake vergeleken met de gewichtstoename. Tien zuigelingen hadden geen zuurstof of lijnen en 12 zuigelingen kregen wel zuurstof en werden niet losgekoppeld van monitoring. De zuigelingen werden allemaal gewogen op de Medela Babyweegschaal volgens een strak protocol. Zo werden de zuigelingen voor en na de voeding tweemaal gewogen en bij een verschil groter dan 5 gram werd het gewicht opnieuw bepaald. Vervolgens werd het gemiddelde gewicht geregistreerd. Om bewegingen te voorkomen werden de zuigelingen strak ingebakerd. Kledingstukken, doeken of spuuglapjes mochten niet de randen van de weegschaal raken. Daarnaast moest met dezelfde kledingstukken voor en na worden gewogen. Luiers werden van te voren verschoond en dezelfde luier bleef aan tijdens het nawegen. Tot slot moest de weegschaal horizontaal staan, zo dicht mogelijk naast het bed van de patiënt en op dezelfde plek blijven voor en na het testwegen.

Risico op Bias

De cohortstudie van Haase et al.1 onderzoekt een accurate testweeg techniek voor premature en hoog-risico zuigelingen in het ziekenhuis. De studie werd uitgevoerd volgens een standaard protocol door NICU-verpleegkundigen, die geblindeerd waren voor de intake.

Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Jolanda Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker AMC)
Studiedesign: cohort.
Methode: Checklist: UMC-checklist van Hunink en Cochrane checklist
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

De cohortstudie van Rankin et al. (2016) heeft als doel te evalueren of testwegen volgens een standaard protocol betrouwbaar is voor het inschatten van de melkintake bij borst gevoede prematuren. De studie maakte gebruik van hetzelfde protocol als Haase et al. (2009). Ook in deze studie wordt de intake vergeleken met de gewichtstoename. Bij 68 zuigelingen (28 tot 36 weken zwangerschapsleeftijd) werd 3 keer voor en 3 keer na het voeden het gewicht bepaald. Zij werden gewogen op de babyweegschaal II van Medela.

Risico op Bias

De studie werd geblindeerd uitgevoerd, de personen waren niet op de hoogte van de hoeveelheid voeding. Zij voerden de studie uit volgens een standaard protocol.

Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Jolanda Maaskant (Verpleegkundig onderzoeker AMC)
Studiedesign: cohort.
Methode: Checklist: UMC-checklist van Hunink en Cochrane checklist
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

De studie van Savenije & Brand (2006) heeft als doel het beoordelen van de nauwkeurigheid en de precisie van het testwegen in de klinische praktijk. Savenije et al. (2006) hebben het testwegen uitgevoerd bij 100 zuigelingen (34 en 40 weken zwangerschapsleeftijd) waarvan er 94 het onderzoek hebben voltooid. Zij werden gewogen op een Avery Berkel Pesa ERR330 elektronische weegschaal. De zuigelingen kregen voeding door middel van een fles, cup of sonde. De zuigeling werd gemeten met babykleding, luier en indien van toepassing met lijnen. Er werd geen gebruik gemaakt van een standaard protocol.

Risico op Bias

De cohortstudie werd uitgevoerd door geblindeerde onderzoekers.

Stap 4: Apply

De Conclusie

In twee studies is gebleken dat testwegen betrouwbaar is door gebruik te maken van een standaard protocol bij zuigelingen <40 weken. Een derde studie toont aan dat testwegen geen betrouwbare methode is. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het gebruik van een standaard protocol.

Checklist
Conclusie is consistent met de resultaten.
Conclusie sluit aan bij de onderzoeksvraag.
Klinische expertise aantoonbaar gebruikt.
Wensen/voorkeuren van patiënt gebruikt waar mogelijk.

De Aanbeveling

Testwegen is een betrouwbare manier om de intake vast te stellen bij zuigelingen, op voorwaarde dat volgens een standaard protocol gewerkt wordt en een weegschaal wordt gebruikt die in staat is kleine verschillen te meten.

Checklist
Aanbeveling komt overeen met conclusie.
Aanbeveling reflecteert zwaarte van de aanbeveling in woordgebruik.
Aanbeveling is op zichzelf staand te lezen.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Er wordt bij verpleegkundigen nagevraagd of het werken volgens een vast protocol haalbaar is. Wanneer het protocol kan worden ingezet op de afdeling kan het testwegen worden gecontinueerd. Wel wordt geadviseerd om te controleren of de weegschaal kleine verschillen nauwkeurig kan vaststellen. Indien het protocol niet kan worden nageleefd, wordt geadviseerd het testwegen niet meer uit te voeren omdat deze meting dan onbetrouwbaar is voor het inschatten van de intake.

Checklist
Gewenste situatie omschreven.
Verwachte barrières voor implementatie omschreven.
Aanbeveling gaat over zowel gedrag als producten (protocollen etc.).

Bronvermelding

  1. Haase, B, Barreira, J, Murphy, PK, Mueller, M, & Rhodes, J. (2009) The development of an accurate test weighing technique for preterm and high-risk hospitalized infants. Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine 4(3), 151-6.
  2. Rankin, MW, Jimenez, EY, Caraco, M, Collinson, M, Lostetter, L, & DuPont, TL. (2016) Validation of Test Weighing Protocol to Estimate Enteral Feeding Volumes in Preterm Infants. The Journal of pediatrics 178 108-112.
  3. Savenije, OE, & Brand, PL. (2007) [Weighing before and after feeding: an unreliable method for estimating milk intake in infants]. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 151(49), 2718-22.