Sedation at the end of life – a nation-wide study in palliative care units in Austria.

Schur, S, Weixler, D, Gabl, C, Kreye, G, Likar, R, Masel, EK, Mayrhofer, M, Reiner, F, Schmidmayr, B, Kirchheiner, K, Watzke, HH, & . (2016) Sedation at the end of life – a nation-wide study in palliative care units in Austria. BMC palliative care 15 50.
Upload 29 juni 2021.

Abstract

PICO

P:
I: midazolam (bolus toediening)
Aantal: 100
C: midazolam (continue toediening)
Aantal: 56
O: comfort

Mist er iets in de bronvermelding van deze publicatie of wil je de abstract of PICO informatie toevoegen? Gebruik dan de knop hiernaast om de publicatie te bewerken:

Beoordelingen (1)

Kwaliteit:

zeer laag

laag

gemiddeld

hoog

zeer hoog

Risico op bias:

zeer ernstig

ernstig

niet ernstig

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober), Celine Fabrie (Student HBO-V Zorg in Oktober),
Autorisators: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Er is retrospectief dossieronderzoek gedaan waarbij patiënten zijn geïncludeerd waarbij midazolam is voorgeschreven in verband met palliatief terminale zorg. Er is onderzoek gedaan naar dossiers van patiënten uit vier verschillende ziekenhuizen voor volwassenen, aangevuld met twee hospices en een tertiaire palliatieve unit. De patiënten zijn allen ouder dan 18 jaar, overleden tussen 1 februari 2007 en 31 januari 2015, hebben allen een palliatief beleid waarbinnen enkel optimale symptoombestrijding wordt toegepast. Ook patiënten zonder palliatief beleid waarbij op de dag van overlijden midazolam is toegediend, zijn geïncludeerd. Patiënten die werden opgenomen op de intensive care of zijn ontslagen uit het ziekenhuis (levend) zijn geëxcludeerd.

Beoordeling:

Er is binnen deze grootschalige studie niet enkel gekeken naar ziekenhuizen, maar naar verschillende settings waarbinnen palliatief terminale zorg verleend wordt. Het risico van deze studie is dat er gebruik is gemaakt van dossieronderzoek, waarbij niet vast staat in welke mate er adequaat en volledig is gerapporteerd bij alle patiënten.

Resultaten

“In het onderzoek van Schur et al., (2016) werden 100 patiënten (20% van het totaal) geïncludeerd waarbij subcutane bolussen werden gebruikt en 56 patiënten (11% van het totaal) waarbij continue toediening werd toegepast. De overige patiënten ontvingen intraveneuze toediening. 356 patiënten (71%) werden continu gesedeerd, waarbij geen verschil is beschreven tussen de toedieningswijze. Uit deze studie kwam naar voren dat er een significant verschil zat in de dosis midazolam die werd toegediend in de eerste en laatste 24 uur (mediaan: 15 vs. 24 mg, P < 0.001). Er is geen link gemaakt met het ervaren comfort van de patiënt.”

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te uploaden. Log hieronder in of registreer direct een account!

Nieuw Resultaat

Om resultaten helder en overzichtelijk te krijgen breken we het in stukjes. Je geeft eerst aan voor welke interventie, co-interventie (comparison) en uitkomst je de resultaten toevoegt. Je kunt alleen de onderdelen selecteren die in de PICO of CAT zijn gedefinieerd. Zo voorkom je dat je overbodige resultaten toevoegt. Mis je een interventie of uitkomst? Voeg die dan eerst toe aan de CAT of Klinische Onzekerheid.