Pisani et al. (2019): effect van ‘High Flow Nasal Therapy’ versus ‘Noninvasive Positive Pressure Ventilation’ op ‘intubatie’

“HFNT laat in vergelijking met NPPV niet significante resultaten zien voor het percentage intubaties (p=0.857).”

Bronvermelding

  1. Pisani, L, Astuto, M, Prediletto, I, & Longhini, F. (2019) High flow through nasal cannula in exacerbated COPD patients: a systematic review. Pulmonology 25(6), 348-354.