Auteurs: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), deelnemers van Nursing Festival 2021
Autorisators: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Een bewoner vertoond vaak agressief gedrag vanwege alcoholproblematiek. De zorgverleners hebben geprobeerd aan te spreken op gedrag, af te wachten (af laten koelen) en andere disciplines te betrekken, maar ze lopen tegen de grenzen aan. Er wordt afgevraagd of agressie training van invloed kan zijn op het gevoel van veiligheid bij de zorgverleners.

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

Wat is het effect van agressie training op het gevoel van veiligheid van de zorgverlener bij een agressieve patiënt met alcoholproblematiek in de intramurale zorg?