Welk effect heeft yoga op de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 18 jaar?

Upload 29 september 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: Charlotte Slot
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Maar liefst 1 op de 7 Nederlandse jongeren ervaart depressieve klachten die vaak gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC dat in opdracht van twintig gezondheidsfondsen is uitgevoerd (Trimbos,z.d.).
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben een rol hierin. Zoals prestatiedruk, de rol van sociale media en het leenstelsel (RIVM, 2019).
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

Het klinisch scenario gaat nog niet over een duidelijk vraagstuk of onzekerheid, die komt pas in de PICO naar voren.

PICO

P: Jongeren met mentale klachten tussen 12 en 18
I: yoga
C: geen yoga
O: Verbetering van de mentale gezondheid
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

De uitkomst is nog niet neutraal geformuleerd, vermijd woorden als beter/minder in de O zodat je niet ongewilde sturing geeft aan je zoekstrategie.

Vraag

Welk effect heeft yoga op de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 18 jaar?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Overweeg om mentale gezondheid meetbaar te maken, welk(e) instrument(en) is/zijn hiervoor beschikbaar?

Gerelateerd

Geef een reactie