Wat is het risico op flebitis bij intermitterend infuus, in vergelijking met continu infuus, bij een zelfstandige patiënt?

Upload 6 maart 2020.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: bonny Brinksma
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Dhr K is opgenomen op de afdeling neurologie met een staminfarct. Door slikproblemen heeft dhr een pneumonie ontwikkeld waarvoor hij antibiotica IV moet.
Dhr. zijn duizeligheidsklachten en misselijkheid knappen een paar dagen na opname vlot op. Dhr. kan weer wat meer mobiliseren. In de avonddienst vraag dhr. of hij even afgekoppeld kan worden van het infuus zodat dhr. met de familie even naar de hal kan lopen. Dhr. geeft aan het vervelend te vinden om het infuus dan mee te moeten nemen. Dhr. geeft aan dat hij die dag al eerder even afgekoppeld was geweest om de ADL te doen. Dhr. vraagt zich af of de kans op aderontsteking (flebitis) ook groter is als het infuus steeds wordt afgekoppeld.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: zelfstandig, volwassen
I: infuus (intermitterend)
C: infuus (continu)
O: flebitis
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

“Wat is het risico op flebitis bij intermitterend infuus, in vergelijking met continu infuus, bij een zelfstandige patiënt?”
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Gerelateerd

    Geef een reactie