Auteurs: Ilona Braam
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Ik ben werkzaam binnen een FACT team. Met volwassen patiënten van 18-65 jaar met ernstig psychiatrische aandoeningen . Daarin wordt weinig gebruik gemaakt van het signaleringsplan. Daarin kwam de vraag naar voren: Leidt het toepassen van een signaleringsplan tot minder klinische opnames?

PICO

  • P: Volwassen patienten met psychiatrische aandoeningen
  • I: Toepassen van een signaleringsplan
  • C: Niet toepassen van een signaleringsplan
  • O: Klinische opnames

De Vraag

"Wat is het effect van Toepassen van een signaleringsplan, in vergelijking met Niet toepassen van een signaleringsplan, op Klinische opnames bij Volwassen patienten met psychiatrische aandoeningen?"