López-Briz et al. (2018) – beoordeling door Peter

De kwaliteit van deze studie is zeer hoog, maar de kwaliteit van de onderliggende primaire studies 'low' tot 'moderate' (volgens GRADE). De voornaamste risico's op bias zijn blindering van deelnemers en personeel (performance bias) en blindering voor de uitkomst (detection bias). Veel items zijn overigens als 'unclear' beoordeeld.
Upload 13 januari 2021.

Inhoud

Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op bias: ernstig

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)
Toelichting: Zeer uitgebreide omschrijving in 'Background'.

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? tot 11 juni 2018

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? ja
Toelichting: Omschrijving in 'Search methods for identification of studies', zoekstrategiën zijn te downloaden als appendici.

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? randomised controlled trials (RCTs)

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? ja
  Voerde deze personen de selectie onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo objectief mogelijk opgelost? ja
Toelichting: Zie 'Criteria for considering studies for this review' & 'Selection of studies'

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? niet omschreven
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? ja
  Bevat deze lijst alle relevante risico’s voor bias voor de geïncludeerde studiedesigns? ja
Toelichting: Zie 'Assessment of risk of bias in included studies'

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? ja
 Deden zij dit onafhankelijk van elkaar? ja

Is de data-extractie gestandaardiseerd? ja
Toelichting: Zie 'Data extraction and management'

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel

Is er een meta-analyse uitgevoerd? ja
 Van wat voor studies zijn de resultaten samengevoegd? Randomised Controlled Trials (RCT's)
 Beargumenteren de onderzoekers waarom het gepast is om resultaten te combineren in een meta-analyse? ja
 Is er sprake van klinische of methodologische heterogeniteit? ja
 Is er sprake van statistische heterogeniteit? ja
Toelichting: Analyses zijn uitgevoerd op basis van groepen om klinische/methodologische heterogeniteit te beperken.

Gerelateerd

Geef een reactie