Babymassage en gewichtstoename.

Upload 3 februari 2009.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de afdeling zuigelingen is het een goed gebruik om babymassage aan te bieden. De verpleegkundigen staan positief tegenover babymassage. De meest genoemde voordelen zijn een snellere toename van het gewicht van baby’s met een te laag geboortegewicht en daardoor een sneller ontslag. Maar het is onduidelijk of deze voordelen daadwerkelijk door wetenschappelijk bewijs kunnen worden onderbouwd.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Dysmature baby
I:Massage
C:Geen massage
O:Gewicht en aantal dagen in het ziekenhuis
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: gezocht in de Cochrane database en Medline. Er is alleen gezocht naar systematic reviews en gerandomiseerde studies. Zoektermen: babymassage, baby AND massage, dysmature AND massage, infant AND massage. Resultaat: 1. Er is een Cochrane systematic review (SR) uit 2004 [1] over massage als interventie ter bevordering van groei en ontwikkeling van baby’s met een laag geboortegewicht. Na 2004 zijn twee randomised clinical trials gevonden over de effecten van massage op groei en ontwikkeling van baby’s. 2. In één studie (Diego [2]) wordt gekeken naar het effect van massage op de hart activiteit en maag mobiliteit; deze twee uitkomsten worden vervolgens gecorreleerd aan het gewicht. 3. Een tweede studie (Arora [3]) onderzoekt het effect van massage op groei en neurologisch gedrag van te vroeg geboren baby’s.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van het onderzoek
1. De gevonden SR [1] is volgens de methodiek van Cochrane uitgevoerd. De vraagstelling is helder, de zoekacties adequaat en de selectie en beoordeling van de artikelen zijn zorgvuldig gebeurt. De oorspronkelijke onderzoeken worden kort beschreven, zo ook de data extractie en de heterogeniteit van de onderzoeken. Conclusie: de resultaten van de SR zijn valide en toepasbaar.
2. In de studie van Diego [2] worden een aantal aspecten niet beschreven: randomisatie, blindering en de ‘standaard zorg’. Conclusie: de validiteit is twijfelachtig.
3. In de studie van Arora [3] et al wordt niets gezegd over blindering. Overige aspecten van de studie zijn volledig en helder verwoord. Conclusie: de validiteit is goed.

Samenvatting Resultaten

1. De SR [1] geeft een significant resultaat voor het effect van massage op de toename van het gewicht. In absolute termen gaat het om een extra gewichtstoename van 5.1 gram/dag, wanneer 3-4 keer per dag een massage wordt gegeven van ongeveer 15 minuten. Ook lijken de kinderen die massage kregen een kortere opnameduur te hebben, maar deze onderzoeken zijn methodologisch minder sterk door het ontbreken van blindering.
2. De resultaten van de studie van Diego [2] zijn moeilijk interpreteerbaar, omdat deze niet in de gebruikelijke associatiematen worden weergegeven. Er lijkt wel een positief effect van massage op het gewicht te zijn, maar het is onduidelijk om hoeveel gewichtstoename het daadwerkelijk gaat.
3. De resultaten van de studie van Arora [3] worden duidelijk gepresenteerd. Er is een positief effect van massage op het gewicht, maar dit is niet significant. Ook gaat het om een kleine extra gewichtstoename, nl 2.6 gram/kg/dag.

Stap 4: Apply

Conclusie

Babymassage heeft een positief effect op het gewicht van baby’s die geboren zijn met een te laag geboortegewicht. De extra gewichtstoename is echter gering (5.1 gram per dag) en is klinisch weinig relevant. Er is geen goed bewijs gevonden dat massage leidt tot een sneller ontslag uit het ziekenhuis. De gevonden resultaten geven geen aanleiding om massage bij dysmature baby’s te stimuleren. De geringe winst moet worden afgewogen tegen de tijdsinvestering van verpleegkundigen.

Aanbeveling

• Babymassage heeft een positief effect op het gewicht van baby’s die geboren zijn met een te laag geboortegewicht. De extra gewichtstoename is echter gering, nl 5.1 gram per dag.
• In het EKZ wordt massage bij kinderen (op beperkte schaal en altijd in overleg met de arts) aangeboden met het doel het welbevinden van kind en ouder te bevorderen. Deze situatie kan vanuit het oogpunt van service blijven bestaan.
• Level of evidence: A1

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Massage bij kinderen (op beperkte schaal en altijd in overleg met de arts) kan worden aangeboden met het doel het welbevinden van kind en ouder te bevorderen. Deze situatie kan vanuit het oogpunt van service blijven bestaan.

Bronvermelding

  1. Vickers A, Ohlsson A, Lacy JB, Hornsley A. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, issue 2. Art. No. CD000390. DOI: 10.1002/14651858.CD000390.pub2. 2. Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M, et al. Preterm infant massage elicits consistent increase in vagal activity and gastric motility that are associated with greater weight gain. Acta Paediatrica 2007; 96: 1588-91. 3. Arora J, Kumar A, Ramji S. Effect of Oil massage on growth and neurobehavior in very low birth weight preterm neonates. Indian Pediatrics 2005; 42:1092-1100.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.