Bedrust na nierbioptie.

Upload 21 juni 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Ilona Honing,
  • Stephanie Pappot

Autorisators

  • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling nefrologie liggen patiënten die een nierbiopt ondergaan. Nazorg van een nierbiopt in tergooi is 24 uur bedrust waarvan 6 uur platte bedrust. Omdat dit best lang is heb ik op websites van andere ziekenhuizen gezocht. Ik kwam tot de ontdekking ziekenhuizen verschillende bedrust tijden hanteren na een nierbiopt. (Onnodige) langdurige bedrust nadelige gevolgen hebben voor de patiënt.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen, nierbiopt
I: bedrust (24 uur), platte bedrust (6 uur)
O: bloeding
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Wat is het effect van de nazorg 24 uur bedrust waarvan 6 uur platte bedrust ten opzichte van een kortere bedrustperiode ten aanzien van de complicatie bloeding bij patiënten (18+) die een nierbiopt ondergaan?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Stap 2: Acquire

1: Richtlijnendatabase.nl (02-05-2021)
'nierbiopt'

2: Cochrane Library (02-05-2021)
'(biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) AND (“bed rest” OR "Bed Rest"[Mesh])': 33 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (02-05-2021)
Filters: Systematic Reviews
'(biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) AND ("bed rest" OR "Bed Rest"[Mesh])': 7 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (02-05-2021)
'(kidney OR "Kidney"[Mesh]) AND (biopsy OR "Biopsy"[Mesh]) AND ("bed rest" OR "Bed Rest"[Mesh])': 33 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Aaltonen et al. (2019)

Beoordeling 1
Auteurs: Ilona Honing, Stephanie Pappot | Autorisator: Nog geen autorisator.
Kwaliteit: gemiddeld | Risico op bias: ernstig.
Methodologie: "We verzamelden gegevens van alle patiënten die een electieve poliklinische biopsie ondergingen van een nier of een getransplanteerde nier volgens het poliklinische protocol tussen januari 2011 en februari 2016. We registreerden de gegevens over de biopsieprocedure en complicaties: bloedingen (hematoom of macrohematurie), ernstige pijn, overlijden, of "andere" (infectie, accidentele punctie van een ander orgaan). A complicatie werd geclassificeerd als ernstig, indien er interventies nodig waren zoals transfusie of radiologische of chirurgische interventie."
Beoordeling: Niet alles is helder omschreven in de studie, voor een cohortonderzoek lijkt het redelijke methdologische kwaliteit. Het betreft ook een redelijk grote steekproef en een voldoende follow-up.

Beoordeling
De studies zijn beoordeeld op validiteit.
Voor de beoordeling zijn de juiste checklists gebruikt.

Resultaten

Binnen een periode van 5 jaar zijn 824 patienten gevolgd die een nierbiopt hebben ondergaan.
Bij 94 (11.4%) patienten is er een complicatie opgetreden, waarvan bij 4 (0,5%) patienten een grote complicatie; er zijn geen mensen overleden. Alle 94 complicaties vonden plaats binnen 4-6 uur bedrust na de nierbiopt.
Beoordeling
Het studiedesign is vermeld.
Patiëntkarakteristieken zijn vermeld.
Bij uitkomsten is effectmaat (en spreiding) vermeld.

Aaltonen et al. (2019)

Er zijn nog geen resultaten toegevoegd aan deze publicatie.

Stap 4: Apply

Uit het gebruikte artikel blijkt een nierbiopt een relatief veilige procedure. De complicaties die zijn opgetreden, vonden plaats binnen 6 uur bedrust na de procedure. Hieruit concluderen wij dat de 24 uur bedrust (waarvan 4 uur platte bedrust) zoals wij deze momenteel hanteren langer is dan nodig en verkort kan worden. Dit maakt de procedure minder belastend voor de patient, draagt bij aan kortere ligduur (kostenbesparend) zonder de veiligheid van de patient in het geding te stellen.
Beoordeling
Conclusie is consistent met de resultaten.
Conclusie sluit aan bij de onderzoeksvraag.
Klinische expertise aantoonbaar gebruikt.
Wensen/voorkeuren van patiënt gebruikt waar mogelijk.
Wij hebben onze resultaten voorgelegd aan de nefrologen en radiologen van ons ziekenhuis en vragen hen te overwegen de bedrust periode na nierbiopt te verkorten van 24 uur naar 6 uur.
Beoordeling
Aanbeveling komt overeen met conclusie.
Aanbeveling reflecteert zwaarte van de aanbeveling in woordgebruik.
Aanbeveling is op zichzelf staand te lezen.

Stap 5: Assess

Na bestudering van onze aanbeveling en de literatuur, gaan de nefrologen van ons ziekenhuis in overleg met de radiologen onderstaand voorstel uitwerken, met niet alleen inkorten van de observatietijd, maar ook minder lang platte bedrust Nierbiopt: - 6 uur observatie, - Bij uitzondering wel 24-uur observatie: Indien eGFR<30 of de dokter (nefroloog of radioloog) het nodig vindt bijv bij adipositas, hoge RR, kwetsbare thuissituatie - Na terugkomst op afdeling: 2 uur platte bedrust, daarna nog 4 uur bedrust met permissie voor zitten/toilet - Ontslag na overleg arts assistent/nefroloog indien: geen macroscopische urine, pijn of RR-daling - Used en Hb co standaard afschaffen

Bronvermelding

  1. Aaltonen, S, Finne, P, & Honkanen, E. (2019) Outpatient Kidney Biopsy: A Single Center Experience and Review of Literature. Nephron 144(1), 14-20.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.