Bedrust na nierbioptie.

Inhoud

Auteurs: Stephanie Pappot, Ilona Honing
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: 4 (4)
Filters: 4
'4': 4 hits


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Ilona Honing, Stephanie Pappot
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: cohort.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit:
Risico op Bias:
Methodologie

"We verzamelden gegevens van alle patiënten die een electieve poliklinische biopsie ondergingen van een nier of een getransplanteerde nier volgens het poliklinische protocol tussen januari 2011 en februari 2016. We registreerden de gegevens over de biopsieprocedure en complicaties: bloedingen (hematoom of macrohematurie), ernstige pijn, overlijden, of "andere" (infectie, accidentele punctie van een ander orgaan). A complicatie werd geclassificeerd als ernstig, indien er interventies nodig waren zoals transfusie of radiologische of chirurgische interventie."

Risico op Bias

Niet alles is helder omschreven in de studie, voor een cohortonderzoek lijkt het redelijke methdologische kwaliteit. Het betreft ook een redelijk grote steekproef en een voldoende follow-up.

De Resultaten

Binnen een periode van 5 jaar zijn 824 patienten gevolgd die een nierbiopt hebben ondergaan. Bij 94 (11.4%) patienten is er een complicatie opgetreden, waarvan bij 4 (0,5%) patienten een grote complicatie; er zijn geen mensen overleden. Alle 94 complicaties vonden plaats binnen 4-6 uur bedrust na de nierbiopt.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Uit het gebruikte artikel blijkt een nierbiopt een relatief veilige procedure.
De complicaties die zijn opgetreden, vonden plaats binnen 6 uur bedrust na de procedure.

Hieruit concluderen wij dat de 24 uur bedrust (waarvan 4 uur platte bedrust) zoals wij deze momenteel hanteren langer is dan nodig en verkort kan worden. Dit maakt de procedure minder belastend voor de patient, draagt bij aan kortere ligduur (kostenbesparend) zonder de veiligheid van de patient in het geding te stellen.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Wij hebben onze resultaten voorgelegd aan de nefrologen en radiologen van ons ziekenhuis en vragen hen te overwegen de bedrust periode na nierbiopt te verkorten van 24 uur naar 6 uur.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Na bestudering van onze aanbeveling en de literatuur, gaan de nefrologen van ons ziekenhuis in overleg met de radiologen onderstaand voorstel uitwerken, met niet alleen inkorten van de observatietijd, maar ook minder lang platte bedrust Nierbiopt: - 6 uur observatie, - Bij uitzondering wel 24-uur observatie: Indien eGFR<30 of de dokter (nefroloog of radioloog) het nodig vindt bijv bij adipositas, hoge RR, kwetsbare thuissituatie - Na terugkomst op afdeling: 2 uur platte bedrust, daarna nog 4 uur bedrust met permissie voor zitten/toilet - Ontslag na overleg arts assistent/nefroloog indien: geen macroscopische urine, pijn of RR-daling - Used en Hb co standaard afschaffen

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Geef een reactie