Bedrust na nierbioptie.

Upload 21 juni 2021.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

  • Ilona Honing,
  • Stephanie Pappot

Autorisators

  • Peter Vink

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

Geïncludeerde Studies

  1. Aaltonen, S, Finne, P, Honkanen, E. (2019) Outpatient Kidney Biopsy: A Single Center Experience and Review of Literature. Nephron 144(1), 14-20.

Stap 3: Appraise

De Methodologie

De Resultaten

Aaltonen et al. (2019)

Nog geen resultaten toegevoegd.


Binnen een periode van 5 jaar zijn 824 patienten gevolgd die een nierbiopt hebben ondergaan.
Bij 94 (11.4%) patienten is er een complicatie opgetreden, waarvan bij 4 (0,5%) patienten een grote complicatie; er zijn geen mensen overleden. Alle 94 complicaties vonden plaats binnen 4-6 uur bedrust na de nierbiopt.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Uit het gebruikte artikel blijkt een nierbiopt een relatief veilige procedure.
De complicaties die zijn opgetreden, vonden plaats binnen 6 uur bedrust na de procedure.

Hieruit concluderen wij dat de 24 uur bedrust (waarvan 4 uur platte bedrust) zoals wij deze momenteel hanteren langer is dan nodig en verkort kan worden. Dit maakt de procedure minder belastend voor de patient, draagt bij aan kortere ligduur (kostenbesparend) zonder de veiligheid van de patient in het geding te stellen.

De Aanbeveling

Wij hebben onze resultaten voorgelegd aan de nefrologen en radiologen van ons ziekenhuis en vragen hen te overwegen de bedrust periode na nierbiopt te verkorten van 24 uur naar 6 uur.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Na bestudering van onze aanbeveling en de literatuur, gaan de nefrologen van ons ziekenhuis in overleg met de radiologen onderstaand voorstel uitwerken, met niet alleen inkorten van de observatietijd, maar ook minder lang platte bedrust Nierbiopt: - 6 uur observatie, - Bij uitzondering wel 24-uur observatie: Indien eGFR<30 of de dokter (nefroloog of radioloog) het nodig vindt bijv bij adipositas, hoge RR, kwetsbare thuissituatie - Na terugkomst op afdeling: 2 uur platte bedrust, daarna nog 4 uur bedrust met permissie voor zitten/toilet - Ontslag na overleg arts assistent/nefroloog indien: geen macroscopische urine, pijn of RR-daling - Used en Hb co standaard afschaffen