Studiedesign: Systematic Review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

Monsees et al. publiceren een systematic review met meta-analyse. Er zijn 10 RCT’s geïncludeerd, gebaseerd op in, en -exclusiecrireria.  De kwaliteit van het artikel is beoordeeld m.b.v. het beoordelingsformulier voor SR van Omnicura, welke is gebaseerd op onder andere de beoordelings-formulieren van Cochrane Library en de AMSTAR checklist.

De selectie van de artikelen, de beoordeling van de kwaliteit en de dataverzameling werden door een tweede reviewer geverifieerd en gevalideerd. De 10 geïncludeerde RCT’s zijn beoordeeld m.b.v Joanna Briggs Institute (JBI) Checklist for Randomized Controlled Trials. Aangezien blindering onmogelijk is bij deze 10 RCT’s, is er sprake van performance bias.

Risico op Bias

Studiekenmerken:

  • Aantal studies: De review omvatte 10 RCT’s met in totaal 1291 patiënten.
  • Studielocaties: De studies vonden plaats in verschillende settings, waaronder algemene gemengde ICU’s, medische ICU’s en chirurgische ICU’s, verspreid over negen verschillende landen op vier continenten​​.
  • Kwaliteit:
    • Alle studies leden aan performance bias, aangezien het niet mogelijk was om personeel te blinderen vanwege de aard van de interventie.
    • Drie studies hadden vier bronnen van bias, twee studies hadden drie bronnen van bias en de resterende studies hadden twee of één bron van bias​​.

Conclusie:

Gezien de uitgebreide en systematische aanpak, inclusief een grondige zoekstrategie, duidelijke inclusie-/exclusiecriteria, en kwaliteitsbeoordeling met de JBI checklist, zou ik de kwaliteit van deze publicatie als hoog beoordelen.

Gezien de performance bias in alle studies en de variërende niveaus van andere bronnen van bias, zou er een serieus risico op bias kunnen zijn in deze publicatie.