Wat is het effect van het voortzetten van het mobilisatieschema van de IC op de ligduur van de Post IC patiënt die langer dan 24 uur beademd is?

Upload 7 januari 2024.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

  • Peter Vink, docent, coach werkzaam bij omni cura ACADEMY,
  • Pauline Middelhoek, verpleegkundige werkzaam bij Tergooi MC,
  • Esther Dijkstra, verpleegkundige werkzaam bij Tergooi MC

Autorisators

  • Peter Vink

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Als verpleegkundige op de afdeling Intensive Care (IC) sta ik voor een uitdaging. Onze patiënt, Jan, is net van de beademing af na een langdurig verblijf van meer dan 24 uur. We hebben voor hem een intensief mobilisatieschema opgezet tijdens zijn verblijf op de IC, en nu is de vraag of we dit moeten voortzetten nu hij op de Post IC afdeling is. Er is een kans dat het voortzetten van het mobilisatieschema zijn ligduur kan verkorten en zijn herstel kan bevorderen. Echter, er is ook een mogelijkheid dat hij door de intensiteit van het schema uitgeput raakt, wat zijn herstel juist zou kunnen belemmeren. Ik vraag me af wat het bewijs zegt over deze kwestie.

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

Wat is het effect van het voortzetten van het mobilisatieschema van de IC op de ligduur van de Post IC patiënt die langer dan 24 uur beademd is?

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Geïncludeerde Studies

  1. Monsees, J, Moore, Z, Patton, D, Watson, C, Nugent, L, Avsar, P, O'Connor, T. (2022) A systematic review of the effect of early mobilisation on length of stay for adults in the intensive care unit. Nursing in critical care 28(4), 499-509.

Stap 3: Appraise

De Methodologie

De Resultaten

Monsees et al. (2022)

Nog geen resultaten toegevoegd.


Monsees et al. (2022)

De studie betreft een systematische review die de impact van vroege mobilisatie (EM) op volwassen patiënten op de intensive care unit (ICU) onderzoekt, gericht op de lengte van het verblijf in de ICU, ziekenhuisduur, duur van mechanische ventilatie, sterfte en functionele onafhankelijkheid​​.

Vier van de geïncludeerde studies waren geschikt voor meta-analyse met betrekking op IC opname duur (ICU LOS). De resultaten zijn voordelig voor de interventie groep maar waren statistisch niet significant met een hoge heterogeniteit (I2=53%). De afname in mediaan dagen varieerden van 2,3 tot 3,9 dagen. Alleen Patman et al rapporteren een toename van 0,3 mean dagen. De zes andere studies rapporteren allen een afname van de ligduur op de IC voor patiënten in de interventie groep. De afname in mediaan dagen varieerde van 0,5 tot 3 dagen.

Ziekenhuis ligduur (Hospital LOS) werd vermeld in 8 van de 10 studies. Twee daarvan, Patman et al., en Maffei et al. waren geschikt voor meta- analyse. De resultaten echter bleken niet statistisch significant ( p=0,53). Twee andere studies rapporteerden een toename van ligduur. Eggmann et al. (p=0,723 met een toename van 3,9 mediaan dagen). Schweickert et al. (p=0,93 met een stijging van 0,6 mediaan dagen). Morris et al. als enige, rapporteerde geen verschil in ligduur. Drie andere studies rapporteerden een afname in ligduur, voor de interventie groep, variërend van 3 tot 10 mediaan dagen. Schujmann et al. (p=0,1) Hodgsen et al. (p=0,33) en Schaller et al. (p=0,011).

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Ook al waren niet alle studies geschikt voor meta-analyse,  9 van de 10 geïncludeerde studies, behalve Patman et al. geven een afname van ICU ligduur weer. In Dong et al., Schaller et al. en Schujmann is deze afname statistisch significant. Concluderend zijn er aanwijzingen dat (vroeg) mobiliseren op de IC een gunstig effect heeft op ligduur.

De vraag of het voortzetten van het de IC gestarte mobilisatieschema op de verpleegafdeling, effect heeft op de ziekenhuisduur komt niet in de artikelen naar voren. Echter vijf van de 10 studies rapporteren een afname van ziekenhuis ligduur.

Er lijkt  een gunstigere uitkomst te zijn wat betreft zowel IC ligduur als ziekenhuisligduur voor matig ernstig zieke patiënten.

Wat zegt de klinische expertise?

?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

?

De Aanbeveling

Het is te overwegen om vroege mobilisatie van de IC voort te zetten op de verpleegafdeling. Hier is geen sterk bewijsmateriaal voor gevonden, verder onderzoek is noodzakelijk.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling