CAT: Druppelen bij oorlavage

Upload 20 april 2021.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • Vanja Sloesen-Luijten

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Als verpleegkundige behandelen we intramuraal en extramuraal patiënten die last hebben van oorsmeer middels een oorlavage. Een oorlavage is het uitspuiten van de oren. Oorsmeer is een veel voorkomend probleem. ‘’ Door overtollig, vastzittend oorsmeer kun je last krijgen van pijn, jeuk, oorsuizen, duizeligheid, slechter horen en een verstopt, vol gevoel in de oren.’’ (Gezondheidsnet, sd). Het gebruikelijke advies is om het aanhoudende oorsmeer met een dispergeermiddel te behandelen en na drie dagen de oren uit te spuiten. (olijf) Olie is het meest voorgeschreven dispergeermiddel. Indien je jezelf als patiënt bij de huisarts meld met bovenstaande klachten, dan wordt er meteen gedruppeld, echter met water. Dit wordt een kwartier gefixeerd met een watje. Na dit kwartier vind de oorlavage plaats. Waarom wordt het hier anders gedaan, is water een beter dispergeermiddel voor de behandeling van oorsmeer?

PICO

 • P: Patiënten met oorsmeer die een oor-lavage krijgen
 • I: Oren druppelen met water
 • C: Oren druppelen met olie
 • O: Effectieve verwijdering van oorsmeer

De Vraag

Leidt (I)het eenmalig druppelen van water in de oren, gevolgd door vijftien minuten fixatie door middel van een watje bij (P)patiënten die oorsmeer hebben en hierdoor in aanmerking komen voor oorlavage, in vergelijking met cliënten die volgens de huidige strategie (C)gedurende drie dagen de oren moet druppelen met olie alvorens een oorlavage plaats vindt (O)tot een effectiever resultaat ?

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Door middel van een PICO vraag in combinatie met relevante zoektermen heb ik meerdere databanken geraadpleegd om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag. Er is gezocht in PubMed (PubMed, sd), Cochrane (Cochrane, sd) en CINAHL (CINAHL, sd) met verschillende combinaties van (MesH) zoektermen. Hieruit voortvloeiende resultaten hebben ik onderworpen aan in-exclusiecriteria om zo accuraat mogelijk te zoeken. Studies over kinderen werden niet geïncludeerd evenals studies over de verschillen tussen bepaalde medicatie.

Geïncludeerde Studies

  Verder hieronder mijn bibliografie; Bakker, E., & van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg. Utrecht: Noordhoff uitgevers. CINAHL. (sd). Opgehaald van https://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=4&sid=00a393a1-e702-4664-af78-f75bc2b3630e%40sessionmgr4008 Cochrane. (sd). Opgehaald van cochranelibrary.com Eekhof, J., De Bock, G., Le Cessie, S., & Springer, M. (2001, augustus). A quasi-randomised controlled trial of water as a quick softening agent of persistent earwax in general practice. British Journal of General Practice. Geenen, M. (2018). De reflectieve professional. Het spiraalmodel van Korthagen. Bussum: Coutinho. Gezondheidsnet. (sd). Opgehaald van https://www.gezondheidsnet.nl/horen/waarom-je-nooit-met-iets-in-je-oor-moet-wroeten#:~:text=Door%20overtollig%2C%20vastzittend%20oorsmeer%20kun,bovendien%20tot%20een%20gehoorgangontsteking%20leiden. HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen. (sd). CAT zoektermen. Opgehaald van Libguides: https://libguides.studiecentra.han.nl/cat/zoektermen Offringa, M., Assendelft, W., & Scholten, R. (2008). Inleiding in evidence-based medicine. Bohn Stafleu van Loghum. PubMed. (sd). Opgehaald van https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11510392/ Scholten, R., Offringa , M., & Assendelft, W. (2008). Beoordelingscriteria voor een randomised controlled trial (RCT). Opgehaald van Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.0.1 (updated September 2008).: https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/4.4_rct_checklist.pdf

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Eekhof et al. weten dat in-vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat water veel effectiever is dan olie, olie bleek bijna totaal ineffectief te zijn als dispergeermiddel voor oorsmeer. Een in vitro studie heeft uitgewezen dat oorsmeer binnen 15 minuten grotendeels in water uiteenvalt.

  Het onderzoek van Eekhof et al. toont aan dat water een snel/effectief dispergeermiddel voor oorsmeer blijkt te zijn, niet alleen in vitro maar ook in de

  dagelijkse praktijk met echte patiënten. De alternatieve strategie, het gebruik van water leverde vergelijkbare resultaten op als de strategie van het inbrengen van olie gedurende drie dagen en daarna nogmaals een reeks pogingen ondergaan, er is geen significant verschil in de effectiviteit van het verwijderen van oorsmeer tussen de interventie- en controlegroep.

  Het gebruik van water als een snel dispergeermiddel voor hardnekkig oorsmeer is een geschiktere behandeling voor de patiënt.

  Antwoord op de onderzoeksvraag:

  leidt het eenmalig druppelen van water in de oren, gevolgd door vijftien minuten fixatie door middel van een watje bij cliënten die oorsmeer hebben en hierdoor in aanmerking komen voor oor-lavage, in vergelijking met cliënten die volgens de huidige strategie gedurende drie dagen de oren moet druppelen met olie alvorens een oor-lavage plaats vindt tot een effectiever resultaat?

  Nee, de resultaten laten zien dat eenmalig druppelen met water en na een kwartier de oren uitspuiten hetzelfde resultaat geeft als het drie dagen druppelen met olie alvorens de oren uitgespoten worden.

  De Aanbeveling

  Bij het verwijderen van oorsmeer wordt aangeraden om de gehoorgang te vullen met water voor de duur van vijftien minuten. Dit door middel van de oren te druppelen met water en te fixeren middels een watje. Hierna kunnen de oren uitgespoten worden. Dit is tijd en kostenbesparend, patientgerichter en comfortgerichter.

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Door middel van de checklist ‘’Beoordelingscriteria voor een randomised controlled trial (RCT)’’, een imprint van Springer Media B.V. (Offringa, Assendelft, & Scholten, 2008) is inzichtelijk gemaakt dat de getoetste interventie goed toepasbaar is in de praktijk. TOEPASBAARHEID Toepasbaarheid 1. Overeenkomst van de patiënten in het onderzoek met de eigen patiënt(en) In beide gevallen gaat het om patiënten die last hebben van oorsmeer en middels een oorlavage van de klachten worden af geholpen. 2. Haalbaarheid in de eigen praktijkvoering De nieuwe strategie is haalbaar in de eigen praktijkvoering. Er is altijd water voorhanden en de verpleegkundigen hoeven niet extra geschoold te worden daar de uit te voeren handeling hetzelfde blijft. Er worden geen onkosten gemaakt doordat er niet meer met olie gedruppeld hoeft te worden. Ook behoeft het geen extra werktijd maar is het juist werktijd verkortend daar de klacht direct opgelost kan worden. 3. Voor en nadelen van behandeling voor de patiënt Voordelen: Het verkort de duur van de behandeling. Patiënten hoeven niet meer gedurende drie dagen, twee maal daags de oren gedruppeld krijgen met olie. Ze worden meteen van hun klachten af geholpen en hoeven hiervoor niet drie dagen te wachten. De kosten van de olie en tijd die het drie dagen druppelen in beslag neemt zullen verdwijnen. Nadeel: De patiënten moeten twintig tot dertig minuten tijd vrij maken voor de handeling, aangezien het water met een watje minimaal vijftien minuten gefixeerd moet zijn alvorens de oren uitgespoten kunnen worden. Langdurig gebruik van water in de uitwendige gehoorgang kan verzachting en ontsteking van de huid van de gehoorgang veroorzaken. 4. Verwachtingen, voorkeuren en waarderingen van de eigen patiënt De verwachting is dat de meeste patiënten liever in 1 bezoek de klacht verholpen zien worden. Hierdoor zal water de voorkeur zijn in plaats van olie.