In de couveuse of beter in een warmtebed?

Upload 15 april 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs:

  • Angelina Roelse

Autorisators:
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: : Angelina Roelse
Autorisators: : Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Ik wil met dit onderzoek inventariseren of het beter is om een klinisch stabiele pre- en/of dysmature pasgeborene <1500gr te verplegen in een warmtebed. Klinische stabiel is een pasgeborene als het voor observatie en behandeling niet meer nodig is om het kind continue ongekleed en onbedekt te laten. Het kind is thermostabiel als het bij een couveusetemperatuur < 31 ºC een lichaamstemperatuur heeft tussen 36,5 ºC en 37,5 ºC.

PICO

  • P: De klinisch stabiele pre- en/of dysmature pasgeborene verpleegd in de couveuse in een level 2 of post IC setting
  • I: De klinisch stabiele pre- en/of dysmature pasgeborene wordt zo snel mogelijk overgeplaatst van de couveuse in een warmtebed
  • C: De klinische stabiele pre- en/of dysmature pasgeborene blijft in de couveuse totdat het minimaal 1500 gr weegt, een gecorrigeerde leeftijd (cGA) heeft van 32 wk zwangerschapsduur en een couveusetemperatuur heeft <31 ºC.
  • O: De klinisch stabiele pre- en/of dysmature pasgeborene is thermostabiel, groeit conform de groeicurve voor pasgeborenen en verblijft in een warmtebed

De Vraag

“Vanaf welke zwangerschapsduur (cGA) en bij welk gewicht is het verblijf van een klinisch stabiele pre- en/of dysmature pasgeborene in een Kanmed-warmtebed vergelijkbaar of beter dan in een couveuse als gekeken wordt naar groei en temperatuur?”

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Angelina Roelse
Autorisators: : Nog geen autorisators.

Zoekstrategie


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Stap 4: Apply

De Conclusie

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding