Compressiekousen en/of fraxiparine bij patiënten met clippen/coilen bij een SAB.

Upload 14 juni 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Martina Weimer,
  • Lisanne Kooij

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Patiënten die zijn geclipd of gecoiled vanwege een SAB in een Academisch ziekenhuis komen bij ons op de afdeling met het beleid: compressie kousen en pas na 5 dagen na de ingreep starten met Fraxiprine(LMWH) Dit ter preventie van DVT en het risico van een bloeding te voorkomen.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: aneurysma, gecoild, aneurysma, geclipt, subarachnoïdale bloeding
I: compressiekousen (5 dagen) & laag moleculaire heparine (fraxiparine)
C: laag moleculaire heparine (fraxiparine)
O: (kans op) diep veneuze trombose
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Hebben patiënten die na clippen of coilen van een SAB 5 dagen compressie kousen krijgen en daarna starten met Fraxiparine (LMWH) in vergelijking met patiënten die direct starten met Fraxiparine (LMWH) en geen compressie kousen dragen een verhoogde kans op trombose?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Stap 2: Acquire

1: Richtlijnendatabase.nl (05-05-2021)
'antitrombotisch beleid / subarachnoidale bloeding':

2: Cochrane Library (05-05-2021)
Filters: Cochrane Systematic Reviews
'((("Stockings, Compression"[Mesh] OR "compression stockings")) AND (("Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR "low molecular weight heparin" OR LMWH)))': 55 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (05-05-2021)
Filters: Systematic Reviews
'(("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))) AND (("Venous Thrombosis"[Mesh] OR "deep venous thrombosis"))'

4: Medline (PubMed) (05-05-2021)
Filters: Clinical Trials
'(("Subarachnoid Hemorrhage"[Mesh] OR (subarachnoid* AND (haemorrhage OR bleed*)))) AND (("Venous Thrombosis"[Mesh] OR "deep venous thrombosis"))': 13 hits, waarvan 2 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Multidisciplinaire Werkgroep (2016)

Beoordeling 1
Auteurs: Lisanne Kooij, Martina Weimer | Autorisator: Nog geen autorisator.
Kwaliteit: hoog | Risico op bias: niet ernstig.
Methodologie: Deze studie staat beschreven in de Richtlijn Tromboseprofylaxe bij acute beroerte publicatiedatum 2016. Patiënten met een hersenbloeding die immobiel (niet zelfstandig naar het toilet kunnen lopen) zijn in de eerste twee tot vier dagen intermitterende pneumatische compressie (IPC) of geen tromboseprofylaxe en overweeg daarna te starten met medicamenteuze tromboseprofylaxe met een LMWH. Geef geen elastische compressiekousen.
Beoordeling: Mensen met een hersenbloeding die immobiel zijn kunnen veilig starten met LMWH na 3 tot 4 dagen dit is een veilige profylaxe. Gebruik geen compressie sokken. En ondersteun en motiveer de patiënt indien mogelijk tot meer mobiliseren. En draag zorg voor voldoende hydratie

Shalhoub et al. (2020)

Beoordeling 1
Auteurs: Martina Weimer, Lisanne Kooij | Autorisator: Nog geen autorisator.
Kwaliteit: hoog | Risico op bias: niet ernstig.
Methodologie: Deelnemers: Patiënten van ≥ 18 jaar die volgens de NHS England veneuze trombo-embolie risicobeoordelingstool (of het op dit formulier gebaseerde trust equivalent) een matig of hoog risico op veneuze trombo-embolie liepen en die niet gecontra-indiceerd waren voor laag-moleculair-gewicht heparine of gegradueerde compressiekousen werden geacht in aanmerking te komen voor deelname.
Interventies: Deelnemers werden gerandomiseerd 1 : 1 naar ofwel laag-moleculair-gewicht heparine ofwel laag-moleculair-gewicht heparine en gegradueerde compressiekousen.
Belangrijkste uitkomstmaten: De primaire uitkomstmaat was veneuze trombo-embolie tot 90 dagen na de operatie. Een gecombineerd eindpunt van duplex echografie-bewezen nieuwe diepe veneuze trombose in de onderste ledematen (symptomatisch of asymptomatisch) plus beeldvormend-bevestigde symptomatische longembolie. Secundaire uitkomsten waren kwaliteit van leven, therapietrouw met gegradueerde compressiekousen en laag-moleculair-gewicht heparine tijdens opname, en all-cause mortaliteit.
Beoordeling: Zeer uitgebreide, langdurende, studie met zoveel mogelijke de ideale werkwijze van RCT volgend.

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Resultaten

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Multidisciplinaire Werkgroep (2016)

Compressiekousen (5 dagen) & laag moleculaire heparine (fraxiparine) versus laag moleculaire heparine (fraxiparine) op bloeding. Voor onze vraag geeft de richtlijn de volgende aanbeveling: "Geef patiënten met een hersenbloeding die immobiel (niet zelfstandig naar het troilet kunnen lopen) zijn in de eerste twee tot vier dagen intermitterende pneumatische compressie (IPC) of geen tromboseprofylaxe en overweeg daarna te starten met medicamenteuze tromboseprofylaxe met een LMWH. Geef geen elastische compressiekousen." Het is niet helder of de keuze om compressiekousen af te raden gebaseerd is op wetenschappelijk bewijsmateriaal of expert opinion.

Shalhoub et al. (2020)

Compressiekousen (5 dagen) & laag moleculaire heparine (fraxiparine) (n=921) versus laag moleculaire heparine (fraxiparine) (n=937) op (kans op) diep veneuze trombose. Een primaire uitkomstgebeurtenis trad op bij 16 van de 937 (1,7%) patiënten in de laag-moleculair-gewicht heparine-alleen-arm vergeleken met 13 van de 921 (1,4%) patiënten in de laag-moleculair-gewicht heparine plus gegradueerde compressiekousen-arm. Het verschil in risico tussen laag-moleculair-gewicht heparine en laag-moleculair-gewicht heparine plus gegradueerde compressiekousen was 0,30% (95%-betrouwbaarheidsinterval -0,65% tot 1,26%). Aangezien het 95%-betrouwbaarheidsinterval de non-inferioriteitsmarge van 3,5% niet overschreed (p < 0,001 voor non-inferioriteit), wijzen de resultaten erop dat de alleen laag-moleculair-gewicht heparine niet minder effectief is dan de gecombineerde behandeling werd aangetoond.

Stap 4: Apply

De Evidence
De richtlijn geeft als aanbeveling om geen compressiekousen aan te trekken en ook de RCT toont aan dat dit geen toegevoegde waarde heeft op alleen Fraxiparine (LMWH). De RCT betreft een grote groep mensen, is zorgvuldig uitgevoerd en we vertrouwen erop dat de resultaten generaliseerbaar zijn naar de patiënten in Nederland.
Klinische Expertise
Volgens een vasculair geneeskundige .... Daarnaast is het frequent aan- en uittrekken van de compressie kousen door een zorgproffessional belastend en en tijdrovend.
Wensen & Voorkeuren van Patiënt/Cliënt/Naasten
Het dragen van compressie kousen wordt door de patiënten als onprettig ervaren. Om geen compressie kousen in te zetten is dus minder belastend voor de zorgvrager en zorgverlener en is ook kostenbesparend.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.
Gebruik geen compressie kousen na het clippen of coilen van een SAB maar start met LMWH( fraxiparine)
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

- Voorleggen aan de expert; vasculair geneeskundige Ahdi; - Zorgproffesionals zijn op de hoogte wanneer er gestart is met Fraxiparine (LMWH) er geen compressie kousen meer nodig zijn; - Zorgproffesionals op de hoogte brengen van het belang van vroegtijdig mobiliseren indien mogelijk en zorg dragen voor voldoende hydratie

Bronvermelding

  1. Simard, JM, Aldrich, EF, Schreibman, D, James, RF, Polifka, A, & Beaty, N. (2013) Low-dose intravenous heparin infusion in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a preliminary assessment. Journal of neurosurgery 119(6), 1611-9.
  2. Shalhoub, J, Lawton, R, Hudson, J, Baker, C, Bradbury, A, Dhillon, K, Everington, T, Gohel, MS, Hamady, Z, Hunt, BJ, Stansby, G, Warwick, D, Norrie, J, & Davies, AH. (2020) Compression stockings in addition to low-molecular-weight heparin to prevent venous thromboembolism in surgical inpatients requiring pharmacoprophylaxis: the GAPS non-inferiority RCT. Health technology assessment (Winchester, England) 24(69), 1-80.
  3. Multidisciplinaire Werkgroep. (2016) Antitrombotisch beleid richtlijn .

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.