Effect van tussentijds afkoppelen van een infuussysteem op het infuus.

Inhoud

Auteurs: Yvonne , Natalie
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: 4 (4)
Filters: 4
'4': 4 hits


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Anouk van de Heysteeg - van Dijk, Jolanda de Jongh
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign: rct.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit:
Risico op Bias:
Methodologie

Pilot voor de haalbaarheid van een grootschalige Trial naar het flushen van een waaknaald met 3ml NACl 0,9% versus 10ml NaCl 0,9% en de frequentie van flushen 1x 24u versus 1x 6u op bij kinderen.

Risico op Bias

Alle onderdelen van de beoordeling worden benoemd in het artikel. Er bestaat alleen risico op Bias vanwege het feit dat er zowel voor de patiënten als voor het verplegend personeel geen sprake is van blindering.

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign: systematic-review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit:
Risico op Bias:
Methodologie

Systematic Review volgens het protocol van Cochrane.

Risico op Bias

Zeer goed uitgevoerde systematic review.

Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: afgewezen.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit:
Risico op Bias:
Methodologie

Inclusiecriteria voor observatie waren patiënten die een kortdurend perifeer infuus hadden, Engels spraken, ouder waren dan 17 jaar, en een verwachte ziekenhuisopname > 48 uur hadden. Verpleegkundigen op de opnameafdeling registreerden elke interactie (bv. spoelen, medicijntoediening, infusen) en de infuusstatus op het gegevensverzamelingsinstrument. Het document volgde het infuus tot ontslag van de patiënt, overplaatsing of stopzetting van het waargenomen infuus. De data werden elke dag nagekeken door een lid van het onderzoeksteam om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te garanderen. Een teamlid was tijdens de meeste diensten ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of te helpen bij het verzamelen van gegevens tijdens een bepaalde dienst. Ingevulde gegevensbladen werden rechtstreeks aan een lid van het onderzoeksteam gegeven of in een beveiligd kantoor gedeponeerd.

Risico op Bias

Een interessante opzet met niet de patiënt maar het infuus als datapunt. Door de wijze van dataverzameling is het een, voor dit studiedesign, goede opzet en goede kwaliteit. De kans op invloed door gebrek aan blindering bestaat wel, zo kan een verpleegkundige de doorgankelijkheid verkeerd inschatten door het zien van de data. Dit lijkt echter geen grote kans.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Roszell et al. (2018) vond geen voorkeur voor continue infusie versus tussentijds afkoppelen. Het verschil in de duur van doorgankelijkheid was beperkt verschillend tussen de methodes, met überhaupt een gemiddelde duur van 2 tot 3 dagen. De context kan belangrijk zijn in de keuze van methode, bijvoorbeeld het vermogen tot hydrateren door de patiënt, wil/noodzaak tot mobiliseren, frequentie van medicatie, etc. Dit zijn factoren die de verpleegkundige in kaart kan brengen en met de patiënt kan bespreken wat diens voorkeur heeft.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Geef een reactie