Effect van tussentijds afkoppelen van een infuussysteem op het infuus.

Upload 11 juni 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Jolanda de Jongh,
 • Natalie ,
 • Anouk van de Heysteeg – van Dijk,
 • Yvonne

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Jolanda de Jongh, Anouk van de Heysteeg - van Dijk, Natalie , Yvonne
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Het is onduidelijk of patiënten die continu medicatie toegediend krijgen via een perifeer infuus, het infuussysteem tijdelijk afgekoppeld mag worden zodat patiënt kortdurend meer mobiel zijn en zij zichzelf kunnen wassen en aankleden. Sommige collega’s doen dit wel en andere doen dit niet om infectie en dislocatie te voorkomen. Het is niet bekend of het afkoppelen van het infuussysteem een verhoogde kans op infectie of dislocatie geeft.

PICO

 • P: mobiele, volwassen, intermitterend antibiotica, ziekenhuisopname, perifeer infuus
 • I: tijdelijk afkoppelen
 • C: continueren, waakinfuus
 • O: (risico op) dislocatie, (risico op) infectie

De Vraag

Wat is het effect van het tijdelijk afkoppelen van het infuussysteem in vergelijking met niet afkoppelen, op dislocatie of infectie bij patiënten met continue toediening via een perifeer infuus?

Stap 2: Acquire

Auteurs: Yvonne , Natalie
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (18-11-2022)
'infuus'

2: Cochrane Library (18-11-2022)
Filters: cochrane reviews
'("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion) AND (intermittent:ti OR disconnect OR flush*) AND (dislocate* OR "Infections"[Mesh] OR infection OR flebitis OR ("Veins"[Mesh] AND "Infections"[Mesh]) AND (infus*):ti': 19 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (18-11-2022)
Filters: systematic reviews
'(periph*[Title]) AND (("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion)) AND flush*': 12 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (18-11-2022)
Filters: Randomized Controlled Trial
'(periph*[Title]) AND (("Vascular Access Devices"[Mesh] OR "Catheterization, Peripheral"[Mesh] OR "Administration, Intravenous"[Mesh] OR "Infusions, Parenteral"[Mesh] OR peripheral OR catheter OR cannula OR intravenous OR infusion)) AND flush*': 34 hits, waarvan 3 geïncludeerd.


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Anouk van de Heysteeg - van Dijk, Jolanda de Jongh
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign: rct.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

Pilot voor de haalbaarheid van een grootschalige Trial naar het flushen van een waaknaald met 3ml NACl 0,9% versus 10ml NaCl 0,9% en de frequentie van flushen 1x 24u versus 1x 6u op bij kinderen.

Risico op Bias

Alle onderdelen van de beoordeling worden benoemd in het artikel.
Er bestaat alleen risico op Bias vanwege het feit dat er zowel voor de patiënten als voor het verplegend personeel geen sprake is van blindering.

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign: systematic-review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Systematic Review volgens het protocol van Cochrane.

Risico op Bias

Zeer goed uitgevoerde systematic review.

Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: afgewezen.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Inclusiecriteria voor observatie waren patiënten die een kortdurend perifeer infuus hadden, Engels spraken, ouder waren dan 17 jaar, en een verwachte ziekenhuisopname > 48 uur hadden.
Verpleegkundigen op de opnameafdeling registreerden elke interactie
(bv. spoelen, medicijntoediening, infusen) en de infuusstatus op het gegevensverzamelingsinstrument. Het document volgde het infuus tot ontslag van de patiënt, overplaatsing of stopzetting van het waargenomen infuus. De data werden elke dag nagekeken door een lid van het onderzoeksteam om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te garanderen. Een teamlid was tijdens de meeste diensten ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of te helpen bij het verzamelen van gegevens tijdens een bepaalde dienst. Ingevulde gegevensbladen werden rechtstreeks aan een lid van het onderzoeksteam gegeven of in een beveiligd kantoor gedeponeerd.

Risico op Bias

Een interessante opzet met niet de patiënt maar het infuus als datapunt. Door de wijze van dataverzameling is het een, voor dit studiedesign, goede opzet en goede kwaliteit. De kans op invloed door gebrek aan blindering bestaat wel, zo kan een verpleegkundige de doorgankelijkheid verkeerd inschatten door het zien van de data. Dit lijkt echter geen grote kans.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Roszell et al. (2018) vond geen voorkeur voor continue infusie versus tussentijds afkoppelen. Het verschil in de duur van doorgankelijkheid was beperkt verschillend tussen de methodes, met überhaupt een gemiddelde duur van 2 tot 3 dagen. De context kan belangrijk zijn in de keuze van methode, bijvoorbeeld het vermogen tot hydrateren door de patiënt, wil/noodzaak tot mobiliseren, frequentie van medicatie, etc. Dit zijn factoren die de verpleegkundige in kaart kan brengen en met de patiënt kan bespreken wat diens voorkeur heeft.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

 1. Kalyn, A, Blatz, S, & Pinelli, J. (2000) A comparison of continuous infusion and intermittent flushing methods in peripheral intravenous catheters in neonates. Journal of intravenous nursing : the official publication of the Intravenous Nurses Society 23(3), 146-53.
 2. Keogh, S, Shelverton, C, Flynn, J, Mihala, G, Mathew, S, Davies, KM, Marsh, N, & Rickard, CM. (2020) Implementation and evaluation of short peripheral intravenous catheter flushing guidelines: a stepped wedge cluster randomised trial. BMC medicine 18(1), 252.
 3. Keogh, S, Flynn, J, Marsh, N, Mihala, G, Davies, K, & Rickard, C. (2016) Varied flushing frequency and volume to prevent peripheral intravenous catheter failure: a pilot, factorial randomised controlled trial in adult medical-surgical hospital patients. Trials 17(1), 348.
 4. Roszell, SS, Rabinovich, HB, & Smith-Miller, CA. (2018) Maintaining Short Peripheral Catheter Patency: A Comparison of Saline Lock Versus Continuous Infusion in the Acute Care Setting. Journal of infusion nursing : the official publication of the Infusion Nurses Society 41(3), 165-169.
 5. Schreiber, S, Zanchi, C, Ronfani, L, Delise, A, Corbelli, A, Bortoluzzi, R, Taddio, A, & Barbi, E. (2015) Normal saline flushes performed once daily maintain peripheral intravenous catheter patency: a randomised controlled trial. Archives of disease in childhood 100(7), 700-3.
 6. Campbell, SG, Trojanowski, J, & Ackroyd-Stolarz, SA. (2005) How often should peripheral intravenous catheters in ambulatory patients be flushed? Journal of infusion nursing : the official publication of the Infusion Nurses Society 28(6), 399-404.
 7. Kleidon, TM, Keogh, S, Flynn, J, Schults, J, Mihala, G, & Rickard, CM. (2019) Flushing of peripheral intravenous catheters: A pilot, factorial, randomised controlled trial of high versus low frequency and volume in paediatrics. Journal of paediatrics and child health 56(1), 22-29.
 8. Flint, A, McIntosh, D, & Davies, MW. (2005) Continuous infusion versus intermittent flushing to prevent loss of function of peripheral intravenous catheters used for drug administration in newborn infants. The Cochrane database of systematic reviews (4), CD004593.