Het verwijderen van een blaaskatheter: ’s ochtends of ’s avonds?

Upload 9 juni 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Femke den Hartog,
 • Marieke Smits,
 • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators

 • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

In het ziekenhuis wordt volgens protocol altijd ‘s avonds de blaaskatheter verwijderd, met als achterliggende gedachte dat er dan een verminderde retentie ontstaat bij het ontwennen van de katheter. Ik vraag mij af of dit waar is.

PICO

 • P:
 • I:
 • C:
 • O:

De Vraag

Wat is het risico van verwijderen van de blaas katheter voor de nacht, in vergelijking met ander tijdstip, op blaas retentie, infectie en/of opnameduur bij volwassen patiënten?

Stap 2: Acquire

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (05-04-2023)
'blaaskatheter': 1 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

2: Cochrane Library (05-04-2023)
Filters: Cochrane Systematic Reviews
'(("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)) AND ((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms])) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR ("length of stay[MeSH Terms]" OR "length of stay")': 59 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (05-04-2023)
Filters: Systematic Reviews
'((("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND ((("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)))) AND ((((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms]))) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR (length of stay[MeSH Terms] OR "length of stay"))': 15 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (05-04-2023)
Filters: Randomized Controlled Trials, na 2007
'((("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND ((("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)))) AND ((((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms]))) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR (length of stay[MeSH Terms] OR "length of stay"))': 42 hits, waarvan 0 geïncludeerd.


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: systematic-review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Design: 26 RCT’s werden geïncludeerd.

Patiëntengroep(en): mensen van alle leeftijden met een kortdurende catheter (1 tot 14 dagen) in verschillende settingen (ziekenhuis, verpleeghuis) werden opgenomen. Deelnemers met aangeboren afwijkingen in urologisch systeem werden uitgesloten.

Interventie(s): aantal mogelijkheden werden onderzocht: verschillende tijdstippen (06:00u-22:00u), duur voorafgaand aan het verwijderen, afklemmen voor verwijderen en gebruik van alfablokkers voor verwijderen.

Risico op Bias

Artikel wordt hoog beoordeeld. Volgens de beoordelingslijst komen bijna alle onderdelen in het artikel voor. Alles is duidelijk beschreven. Duidelijke methode. Duidelijke uitkomsten. Enige discussie is dat het artikel van 2007 is, wat de betrouwbaarheid minder maakt.

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: systematic-review.
Methode: Checklist: Cochrane Checklist voor SR's van RCT's
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

De systematic review richt zich op de beste strategieën voor het verwijderen van een kortdurende (minimaal één dag en maximaal veertien dagen) blaaskatheter bij volwassenen patiënten. Belangrijkste uitkomstmaat was het aantal rekatheterisaties na het verwijderen van de katheter. Patiënten met congenitale afwijkingen aan het uro/genitale systeem werden niet geïncludeerd. De auteurs van deze systematic review beschrijven de kwaliteit van de primaire studies als wisselend en beschreven beperkingen qua analyses vanwege de beperkt beschikbare informatie en klinische heterogeniteit tussen de onderzoeken.

Risico op Bias

De systematic review uit 2007 is beoordeeld met behulp van de SR-RCTs checklist van Cochrane en beoordeeld als van goede kwaliteit. Alle stappen zijn uitgebreid beschreven en lijken goed navolgbaar.

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: afgewezen.
Methode: Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

Met behulp van een prospectief bijgehouden database van 469 patiënten die een rectale resectie voor kanker ondergingen, werd een retrospectief onderzoek uitgevoerd van alle patiënten bij wie de urinekatheter op POD1 werd verwijderd. Patiënten die 6 uur na verwijdering van de katheter niet konden urineren, werden intermitterende katheterisatie (IOC-groep) en werden vergeleken met patiënten die spontaan plasten (niet-IOC-groep) om risicofactoren voor IOC te bepalen.

Risico op Bias

De methodologie van de studie voldoet aan de meeste van de criteria van de “Checklist for Randomized Controlled Trials” van Joanna Briggs Institute. Het onderzoek had een duidelijke randomisatie, was gestratificeerd om de groepen te vergelijken, had een consistente toepassing van de interventie en de analyses waren op een intention-to-treat basis uitgevoerd. De belangrijkste beperkingen zijn het gebrek aan blindering van de interventie en het feit dat het personeel dat de uitkomsten registreerde op de hoogte was van de groepsindeling, hoewel ze geen onderdeel waren van het onderzoeksteam.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

 1. (Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland), V&VN. (2013) Richtlijn Katheterisatie : Urethrale en suprapubische verblijfskatheters bij volwassenen richtlijn .
 2. Griffiths, R, & Fernandez, R. (2007) Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. The Cochrane database of systematic reviews (2), CD004011.
 3. Webster, J, Osborne, S, Woollett, K, Shearer, J, Courtney, M, & Anderson, D. (2006) Does evening removal of urinary catheters shorten hospital stay among general hospital patients? A randomized controlled trial. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society 33(2), 156-63.
 4. Nollen, JM, Pijnappel, L, Schoones, JW, Peul, WC, Van Furth, WR, & Brunsveld-Reinders, AH. (2022) Impact of early postoperative indwelling urinary catheter removal: A systematic review. Journal of clinical nursing .
 5. Duchalais, E, Larson, DW, Machairas, N, Mathis, KL, Dozois, EJ, & Kelley, SR. (2018) Outcomes of Early Removal of Urinary Catheter Following Rectal Resection for Cancer. Annals of surgical oncology 26(1), 79-85.