Het verwijderen van een blaaskatheter: ’s ochtends of ’s avonds?

Upload 9 juni 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Femke den Hartog,
 • Marieke Smits

Autorisators

 • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

In het ziekenhuis wordt volgens protocol altijd ‘s avonds de blaaskatheter verwijderd, met als achterliggende gedachte dat er dan een verminderde retentie ontstaat bij het ontwennen van de katheter. Ik vraag mij af of dit waar is.

PICO

 • P:
 • I:
 • C:
 • O:

De Vraag

Wat is het risico van verwijderen van de blaas katheter voor de nacht, in vergelijking met ander tijdstip, op blaas retentie, infectie en/of opnameduur bij volwassen patiënten?

Deze vraag is (nog) niet gepubliceerd door de auteur.
Log in als jij de auteur bent en deze vraag wilt bewerken of publiceren.

Stap 2: Acquire

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (02-06-2021)
'blaaskatheter': 1 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

2: Cochrane Library (10-06-2021)
Filters: Cochrane Systematic Reviews
'(("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)) AND ((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms])) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR ("length of stay[MeSH Terms]" OR "length of stay")': 59 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (10-06-2021)
Filters: Systematic Reviews
'((("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND ((("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)))) AND ((((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms]))) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR (length of stay[MeSH Terms] OR "length of stay"))': 15 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (10-06-2021)
Filters: Randomized Controlled Trials, na 2007
'((("Hospitals"[Mesh] OR hospital)) AND ((("Urinary Catheters"[Mesh] OR "urinary catheter") AND (time OR evening OR morning)))) AND ((((("urinary retention"[MeSH Terms] OR "urinary retention")) OR (("urinary tract infection") OR (urinary tract infections[MeSH Terms]))) OR (("urinary bladder diseases") OR ("urinary bladder diseases"[MeSH Terms]))) OR (length of stay[MeSH Terms] OR "length of stay"))': 42 hits, waarvan 0 geïncludeerd.


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: systematic-review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Design: 26 RCT’s werden geïncludeerd.

Patiëntengroep(en): mensen van alle leeftijden met een kortdurende catheter (1 tot 14 dagen) in verschillende settingen (ziekenhuis, verpleeghuis) werden opgenomen. Deelnemers met aangeboren afwijkingen in urologisch systeem werden uitgesloten.

Interventie(s): aantal mogelijkheden werden onderzocht: verschillende tijdstippen (06:00u-22:00u), duur voorafgaand aan het verwijderen, afklemmen voor verwijderen en gebruik van alfablokkers voor verwijderen.

Risico op Bias

Artikel wordt hoog beoordeeld. Volgens de beoordelingslijst komen bijna alle onderdelen in het artikel voor. Alles is duidelijk beschreven. Duidelijke methode. Duidelijke uitkomsten. Enige discussie is dat het artikel van 2007 is, wat de betrouwbaarheid minder maakt.

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign: systematic-review.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Systematic Review volgens het protocol van Cochrane.

Risico op Bias

Zeer goed uitgevoerde systematic review.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

 1. Griffiths, R, & Fernandez, R. (2007) Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. The Cochrane database of systematic reviews (2), CD004011.
 2. (Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland), V&VN. (2013) Richtlijn Katheterisatie : Urethrale en suprapubische verblijfskatheters bij volwassenen richtlijn .
 3. Flint, A, McIntosh, D, & Davies, MW. (2005) Continuous infusion versus intermittent flushing to prevent loss of function of peripheral intravenous catheters used for drug administration in newborn infants. The Cochrane database of systematic reviews (4), CD004593.
 4. Webster, J, Osborne, S, Woollett, K, Shearer, J, Courtney, M, & Anderson, D. (2006) Does evening removal of urinary catheters shorten hospital stay among general hospital patients? A randomized controlled trial. Journal of wound, ostomy, and continence nursing : official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses Society 33(2), 156-63.