Effect van aromatherapie op pijnbeleving van een volwassen postopertieve patiënt opgenomen in een ziekenhuis

Upload 14 april 2018.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Er is een nieuwe versie beschikbaar!

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Marleen Tieken

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Marleen Tieken
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de afdeling chirurgie is een patiënt opgenomen met een gebroken heup. Na de operatie heeft de patiënt pijn en worden medicamenten gegeven (paracetamol en opiaten). Pijnmedicatie zoals opiaten hebben nadelige bijwerkingen (obstipatie, misselijkheid, braken en droge mond). Wanneer de familie van de patiënt op bezoek komt vragen zij of aromatherapie kan worden gegeven om te zorgen voor minder pijnbeleving. Binnen het ziekenhuis wordt geen gebruik gemaakt van aromatherapie. De verpleegkundigen vragen zich af of deze niet-medicamenteuze interventie effectief kan zijn in deze setting.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:volwassen patiënt die een operatie heeft ondergaan
I:standaard pijnbestrijding gecombineerd met aromatherapie
C:standaard pijnbestrijding
O:pijn (aan de hand van de VAS/ NRS).
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Heeft aromatherapie effect op pijnbeleving van een volwassen postoperatieve patiënt opgenomen in een ziekenhuis?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

In de databanken Pubmed, Web of Science, JBI en Cochrane Library is op 14 april 2018 naar literatuur gezocht met de volgende zoek- & MESH-termen: ‘aromatherapy’, ‘pain’, ‘painmanagement’ ‘systematic review’ ‘surgery’. Dit leverde een systematic review en meta-analyse op uit 2016: “The effectiveness of aromatherapy in reducing pain: Systematic review and meta – analysis” van Shaheen E. Lakhan, Heather Sheafer en Deborah Tepper (2016).

Stap 3: Appraise

Methodologie

De level of evidence is A1, het is een systematic review (SR) met een meta analyse. De kwaliteit is beoordeeld met de AMSTAR checklist. Het onderzoek is van matige kwaliteit, omdat de gebruikte onderzoeken onderling slecht kunnen worden vergeleken. De onderzoeksopzetten, interventies en controle groep zijn sterk variabel. variëren sterk. Daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van kleine studie populaties.

Samenvatting Resultaten

Lakhan et al. (2016) heeft met de SR en meta-analyse onderzocht wat de effectiviteit is van aromatherapie op pijnbestrijding en het omgaan met pijn. In deze SR zijn er 42 studies geïncludeerd en 12 studies zijn meegenomen in de meta-analyse. In SR werd in twee studies gekeken naar de werkzaamheid van aromatherapie op postoperatieve pijn. In de randomised controlled studie werden 52 deelnemers geïncludeerd. De interventiegroep met inhalatie eucalyptus aromatherapie ervoer significant lagere mate van pijn dan de controlegroep die inhalatie met amandel aromatherapie kregen na een totale knie vervanging. In een RCT over de afname van een borst biopt (n=50), ervoer de interventiegroep met een gezichtsmasker van lavendelaroma significant hogere tevredenheid in pijnbestrijding dan de controle groep (gezichtsmasker zonder olie). In deze studie werd geen significant effect in de pijnscores gemeten.
In de meta-analyse werden drie studies meegenomen over het omgaan met postoperatieve pijn en negen studies keken naar pijn bij niet-chirurgische procedures. Een significant positief effect bij aromatherapie bij postoperatieve pijn werd gevonden (SMD=1,79; 95%CI: -2,08, -1,51; p <0,0001) ten aanzien van de controle groep. De heterogeniteit was hoog (I2 = 97,8). De aanbeveling vanuit de studie is dat aromatherapie voordelig is in de behandeling van pijn wanneer dit gecombineerd wordt met standaard pijnbestrijding. Het is namelijk goedkoop en heeft weinig bijwerkingen. Door de kleine steekproef is echter meer onderzoek nodig.

Stap 4: Apply

Conclusie

De aanbeveling vanuit de studie is dat aromatherapie voordelig is in de behandeling van pijn wanneer dit gecombineerd wordt met standaard pijnbestrijding. Het is namelijk goedkoop en heeft weinig bijwerkingen. Door de kleine steekproef is echter meer onderzoek nodig.

Aanbeveling

Mijn aanbeveling aan de verpleegkundigen is dat het effect van aromatherapie op pijnbestrijding bij postoperatieve patiënten onvoldoende bewezen wordt ondanks de gevonden significante effecten. Het resultaat van de studie is in hoge mate heterogeen. De geïncludeerde studies gebruiken onder meer verschillende methoden van aromatherapie en de controle therapieën zijn inconsistent waardoor deze moeilijk te vergelijken zijn. De studies die zijn geïncludeerd zijn uitgevoerd in niet-westerse landen. Verschil in culturele normen en individuele voorkeur kunnen de resultaten beïnvloed hebben en zal verder onderzocht moeten voor generaliseerbaarheid in een Nederlandse context. Dit maakt een JBI aanbeveling van Grade B: een zwakke aanbeveling.

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Vanuit deze CAT zou de aanbeveling zijn om niet standaard aromatherapie in te zetten bij postoperatieve patiënt, mits een patiënt hier uit eigen ervaring baat bij heeft.

Bronvermelding

Lakhan, S. E., Sheafer, H., Tepper, D. (2016). The effectiveness of aromatherapy in reducing pain: a systematic review and meta-analysis. Pain Research and Treatment, 1-12.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.