Extra flow bij een infuus met een lage pompstand.

Upload 1 juni 2018.

Algemene Gegevens

AuteursTitus Vink, Irene Jongerden (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Paquet et al.(1) hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar de dagelijkse praktijk van KVO. De auteurs
hebben een uitgebreide search gedaan. Er werden geen studies gevonden die specifiek hebben gekeken
naar het toepassen van extra flow bij een lage pompstand. De auteurs hebben daarom een vragenlijst
onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er in de praktijk consensus is over KVO en wat een acceptabele
pompstand is. In totaal hebben 422 Canadese verpleegkundigen van de “Vascular Access Association”
gereageerd (78% respons rate). De opdracht tot KVO bleek volgens ruim 80% niet gespecificeerd, waarbij
volume, dosering en duur niet vermeld zijn. De KVO stand varieerde van <1 tot 75 ml/uur, waarbij bijna
de helft van de verpleegkundigen een voorkeur aangaf voor een stand van 21-30 ml/uur. Als nadelen
van KVO werden genoemd: het risico op overvulling, beperking in mobiliteit en hogere werkdruk door
controle van de insteekopening. Als theoretische voordelen zijn genoemd dat er minder manipulatie van
de insteekopening is en minder vervanging van lijnen in vergelijking tot geven van een slot.
Hadaway² bespreekt in een opiniërend artikel de “Keep Vein Open” modus aan de hand van een casus.
Ze stelt dat KVO niet past in de stappen van veilig medicatie toedienen, omdat veelal de pompstand en
inlooptijd niet gegeven worden. Indien een arts de opdracht geeft tot KVO, moet een specifieke
pompstand worden afgesproken. Als nadeel van KVO meldt de auteur dat het de mobiliteit van een
patiënt beperkt.
Andere bronnen:
Verpleegkundigen van andere afdelingen geven aan altijd een minimum flow van 3-11 ml/uur te
gebruiken. Deze extra flow is gebaseerd op ervaring.
Fabrikant Braun heeft op de pomp een KVO modus op stand 1.0 ml/uur. Hiermee geven ze voor
30 minuten garantie dat het ‘vat open blijft’. Na 30 minuten stopt deze KVO modus automatisch.
Zij hebben geen onderzoek verricht naar onze specifieke onderzoeksvraag.
Volgens een verpleegkundig specialist uit Leuven kan bij een infuus met een lage pompstand volstaan worden met het flushen bij start van de medicatie en tussen medicatie toedieningen in.
Zij adviseert daarnaast minimaal eenmaal per dienst te flushen. Dit advies is gebaseerd op ervaring³.
Via de groep Verpleegkundigen en Verzorgenden op Facebook is gevraagd naar ervaringen met
het geven van extra flow, waarop 17 personen reageerden(4). Het merendeel van deze personen
werkt in het ziekenhuis. Zij gaven aan dat de flow varieert van stand 2 tot 11 ml/uur (n=16), maar
er wordt geen motivatie gegeven waarom voor deze pompstand wordt gekozen. In de thuiszorg
wordt geen gebruik van extra flow bij een medicijncassette (n=1).
Verder is via de zoekfunctie in de Facebook groep gezocht naar ‘flow infuus’ binnen alle berichten.
Er worden 3 berichten bruikbaar geacht met in totaal 50 reacties. Uit deze reacties blijkt dat veel
verpleegkundigen dezelfde onderzoeksvraag hebben.

Stap 4: Apply

De Conclusie

We hebben geen bewijs gevonden of het toedienen van extra flow bij een lage pompstand van
minder dan 3ml/uur noodzakelijk is om flebitis te voorkomen en toegankelijkheid te garanderen.
Twee studies geven ervaringen weer waaruit veel praktijkvariatie blijkt. Deze studies hebben niet
specifiek gekeken naar het toedienen van extra flow naast een lage pompstand. In de praktijk lijken
veel organisaties extra flow toe te dienen, maar er is geen consensus over de juiste stand.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Gezien de ervaring uit de praktijk is het advies om extra flow toe te dienen bij een infuus met een lage pompstand. Hierbij dient een eenduidige werkwijze afgesproken te worden.
• Niveau van bewijs: D (mening van deskundigen)

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Veel verpleegkundigen in de klinische setting passen extra flow toe, alhoewel onderbouwing vanuit evidence ontbreekt. Het toedienen van extra flow is echter een handeling die extra tijd en geld kost. Daarnaast kunnen patiënten hinder ondervinden doordat een extra infuuslijn en pomp zijn aangesloten, wat de mobiliteit beperkt. Het onderwerp leeft bij veel verpleegkundigen. Onderzoek gericht op de toegankelijkheid, flebitis en mobiliteit van patiënten is gewenst. In afwachting van verder bewijs blijft de afdeling het beleid van extra flow hanteren, met als aanvullend advies om een eenduidige werkwijze af te spreken.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Paquet F & Marchionni C. What Is Your KVO? Historical Perspectives, Review of Evidence, and a Survey About an Often Overlooked Nursing Practice. Journal of Infusion Nursing 2016;39:32-37. 2. Hadaway L. Closing the case on the keep-vein-open rate. Nursing 2004;34:18. 3. Aarts F. Continu infuusvloeistof laten lopen: ja of nee? Opgeroepen op mei 23, 2018, van Nursing https:// www.nursing.nl/continu-infuusvloeistof-laten-lopen-ja-of-nee/ 4. Flow infuus. Opgeroepen op mei 23, 2018, van Facebook: https://www.facebook.com/groups/ 231792893517489/search/?query=flow%20infuus)https://www.facebook.com/groups/231792893517489/ search/?query=flow%20infuus