Extra flow bij een infuus met een lage pompstand.

Upload 1 juni 2018.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de afdeling Gastro-Intestinale Chirurgie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc krijgen patiënten met een infuus met een lage pompstand (minder dan 3 ml/uur) een extra flow met NaCl 0,9%. Dit betreft veelal patiënten met een perifeer infuus (spuitenpomp) met één van de volgende medicijnen: Morfine, Ketamine, Kalium, Fosfaat, insuline (Novorapid), Pantoprazol, Floxapen of Octreotide. De continue extra flow (KVO: keep vein open) wordt gegeven om het infuus toegankelijk te houden en flebitis te voorkomen. Verpleegkundigen lijken te variëren (3-11 ml/uur) in de hoeveelheid extra flow. Bovendien wordt in de thuiszorg deze extra flow veelal niet gegeven. Verpleegkundigen vragen zich af of het nodig is om extra flow te geven om perifere infusen toegankelijk te houden en om flebitis te voorkomen.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënt met een perifeer infuus en flow van minder dan 3 ml/uur
I:Geen extra flow
C:Extra flow van meer dan 3 ml/uur NaCl 0,9%
O:Toegankelijkheid infuus, flebitis
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane, CINAHL, INVERT tot 2018. Zoektermen: peripheral catheter, intravenous infusion, low flow, Keep Vein Open, phlebitis. Resultaten: Van de in totaal 15 artikelen worden 2 artikelen bruikbaar gevonden: een vragenlijst onderzoek(1) en een opiniërend artikel². Andere bronnen van informatie: Er is geïnformeerd bij de afdelingen Intensive Care en Traumatologie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, de fabrikant van de Braun infuuspomp, een verpleegkundig specialist uit Leuven en via een verpleegkundige Facebook groep naar ervaringen met hetwel of niet geven van extra flow.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Paquet et al.(1) hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar de dagelijkse praktijk van KVO. De auteurs
hebben een uitgebreide search gedaan. Er werden geen studies gevonden die specifiek hebben gekeken
naar het toepassen van extra flow bij een lage pompstand. De auteurs hebben daarom een vragenlijst
onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er in de praktijk consensus is over KVO en wat een acceptabele
pompstand is. In totaal hebben 422 Canadese verpleegkundigen van de “Vascular Access Association”
gereageerd (78% respons rate). De opdracht tot KVO bleek volgens ruim 80% niet gespecificeerd, waarbij
volume, dosering en duur niet vermeld zijn. De KVO stand varieerde van <1 tot 75 ml/uur, waarbij bijna
de helft van de verpleegkundigen een voorkeur aangaf voor een stand van 21-30 ml/uur. Als nadelen
van KVO werden genoemd: het risico op overvulling, beperking in mobiliteit en hogere werkdruk door
controle van de insteekopening. Als theoretische voordelen zijn genoemd dat er minder manipulatie van
de insteekopening is en minder vervanging van lijnen in vergelijking tot geven van een slot.
Hadaway² bespreekt in een opiniërend artikel de “Keep Vein Open” modus aan de hand van een casus.
Ze stelt dat KVO niet past in de stappen van veilig medicatie toedienen, omdat veelal de pompstand en
inlooptijd niet gegeven worden. Indien een arts de opdracht geeft tot KVO, moet een specifieke
pompstand worden afgesproken. Als nadeel van KVO meldt de auteur dat het de mobiliteit van een
patiënt beperkt.
Andere bronnen:
Verpleegkundigen van andere afdelingen geven aan altijd een minimum flow van 3-11 ml/uur te
gebruiken. Deze extra flow is gebaseerd op ervaring.
Fabrikant Braun heeft op de pomp een KVO modus op stand 1.0 ml/uur. Hiermee geven ze voor
30 minuten garantie dat het ‘vat open blijft’. Na 30 minuten stopt deze KVO modus automatisch.
Zij hebben geen onderzoek verricht naar onze specifieke onderzoeksvraag.
Volgens een verpleegkundig specialist uit Leuven kan bij een infuus met een lage pompstand volstaan worden met het flushen bij start van de medicatie en tussen medicatie toedieningen in.
Zij adviseert daarnaast minimaal eenmaal per dienst te flushen. Dit advies is gebaseerd op ervaring³.
Via de groep Verpleegkundigen en Verzorgenden op Facebook is gevraagd naar ervaringen met
het geven van extra flow, waarop 17 personen reageerden(4). Het merendeel van deze personen
werkt in het ziekenhuis. Zij gaven aan dat de flow varieert van stand 2 tot 11 ml/uur (n=16), maar
er wordt geen motivatie gegeven waarom voor deze pompstand wordt gekozen. In de thuiszorg
wordt geen gebruik van extra flow bij een medicijncassette (n=1).
Verder is via de zoekfunctie in de Facebook groep gezocht naar ‘flow infuus’ binnen alle berichten.
Er worden 3 berichten bruikbaar geacht met in totaal 50 reacties. Uit deze reacties blijkt dat veel
verpleegkundigen dezelfde onderzoeksvraag hebben.

Stap 4: Apply

Conclusie

We hebben geen bewijs gevonden of het toedienen van extra flow bij een lage pompstand van
minder dan 3ml/uur noodzakelijk is om flebitis te voorkomen en toegankelijkheid te garanderen.
Twee studies geven ervaringen weer waaruit veel praktijkvariatie blijkt. Deze studies hebben niet
specifiek gekeken naar het toedienen van extra flow naast een lage pompstand. In de praktijk lijken
veel organisaties extra flow toe te dienen, maar er is geen consensus over de juiste stand.

Aanbeveling

• Gezien de ervaring uit de praktijk is het advies om extra flow toe te dienen bij een infuus met een lage pompstand. Hierbij dient een eenduidige werkwijze afgesproken te worden.
• Niveau van bewijs: D (mening van deskundigen)

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Veel verpleegkundigen in de klinische setting passen extra flow toe, alhoewel onderbouwing vanuit evidence ontbreekt. Het toedienen van extra flow is echter een handeling die extra tijd en geld kost. Daarnaast kunnen patiënten hinder ondervinden doordat een extra infuuslijn en pomp zijn aangesloten, wat de mobiliteit beperkt. Het onderwerp leeft bij veel verpleegkundigen. Onderzoek gericht op de toegankelijkheid, flebitis en mobiliteit van patiënten is gewenst. In afwachting van verder bewijs blijft de afdeling het beleid van extra flow hanteren, met als aanvullend advies om een eenduidige werkwijze af te spreken.

Bronvermelding

  1. Paquet F & Marchionni C. What Is Your KVO? Historical Perspectives, Review of Evidence, and a Survey About an Often Overlooked Nursing Practice. Journal of Infusion Nursing 2016;39:32-37. 2. Hadaway L. Closing the case on the keep-vein-open rate. Nursing 2004;34:18. 3. Aarts F. Continu infuusvloeistof laten lopen: ja of nee? Opgeroepen op mei 23, 2018, van Nursing https:// www.nursing.nl/continu-infuusvloeistof-laten-lopen-ja-of-nee/ 4. Flow infuus. Opgeroepen op mei 23, 2018, van Facebook: https://www.facebook.com/groups/ 231792893517489/search/?query=flow%20infuus)https://www.facebook.com/groups/231792893517489/ search/?query=flow%20infuus

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.