Onsteriele of steriele handschoenen bij endotracheaal toilet.

Upload 1 mei 2018.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Een Ventilator Associated Pneumonia (VAP) is een complicatie die bij 10% tot 65% van de beademde
IC-patiënten voorkomt. Het endotracheaal toilet (ETT) is een frequent uitgevoerde verpleegkundige
interventie om een VAP te voorkomen. Er bestaat echter praktijkvariatie omtrent deze interventie:
IC-verpleegkundigen in het OLVG, locatie Oost dragen protocollair steriele handschoenen tijdens
het ETT terwijl het landelijk protocol van de V&VN niet-steriele handschoenen voorschrijft. Deze
praktijkvariatie leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Is het endotracheaal toilet bij geïntubeerde
patiënten een steriele of niet-steriele handeling?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Geïntubeerde patiënt
I:ETT met steriele handschoenen
C:ETT met niet-steriele handschoenen
O:VAP
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Zoektermen: endotrachea*, bronchial, artificial airway, suckt*, glove*. Resultaten: 4 systematic reviews (SR)(1-4), 1 retrospectief dossieronderzoek(5), 1 randomized cross-over studie (RCO)(6), 2 richtlijnen(7,8).

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
De artikelen zijn beoordeeld met beoordelingslijsten van Cochrane en het AGREE II beoordelingsinstrument. De SRs(1-4) voldoen aan de kwaliteitseisen, alhoewel in de SRs van Brooks et al. en
Overend et al.(1,3) op taal is geselecteerd (Engels, Engels/Scandinavisch). Het retrospectief dossieronderzoek van Harris en Hyman(5)
is van zeer lage kwaliteit. De RCO van Speksnijder et al.(6) is
uitstekend uitgevoerd. De richtlijn van Chaseling et al.(7)
is matig uitgevoerd; er wordt beschreven in
welke databases naar artikelen is gezocht, maar niet hoe is geselecteerd en een beschrijving van
de geïncludeerde artikelen ontbreekt. Ook de richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)8
voldoet matig aan de AGREE II criteria.

Samenvatting Resultaten

Brooks et al.(1)
onderzochten wat de beste methode is van uitzuigen van (geïntubeerde) patiënten
om complicaties te voorkomen. Er werden 162 artikelen geïncludeerd, waarvan één artikel relevant
voor onze onderzoeksvraag. De SR van Overend et al.²
is een update van de SR van Brooks.
In totaal werden 39 nieuwe artikelen toegevoegd, maar deze waren allemaal niet relevant voor
onze onderzoeksvraag. De SR van Thompson³
onderzocht welke interventies effectief zijn om
complicaties van het ETT te voorkomen of te verminderen. In totaal werden 95 artikelen geïncludeerd met ook slechts één relevant artikel voor onze onderzoeksvraag. Brooks, Overend en
Thompson baseren zich alle 3 op een retrospectief dossieronderzoek van Harris en Hyman.(5)
Ondanks dezelfde bron, verschillen hun aanbevelingen: Brooks en Overend doen geen uitspraak in
verband met de matige kwaliteit van de gevonden literatuur. Thompson daarentegen, adviseert
een aseptische techniek, zonder deze verder te specificeren. In de SR van Pedersen et al.(4) worden 77 artikelen geïncludeerd, waarvan 2 relevant voor deze CAT. Pedersen adviseert een niet-steriele
werkwijze. Harris en Hyman(5)
vergelijken het vóórkomen van luchtweginfecties tussen 10 ziekenhuizen die ingedeeld zijn op basis van hun werkwijze. In 4 ziekenhuizen wordt steriel gewerkt, in 3
ziekenhuizen niet-steriel en in 3 ziekenhuizen gemengd. Het aantal lage luchtweginfecties (LWI) is
respectievelijk 75%, 51.5% en 67,9%. De onderzoekers concluderen dat een niet-steriele werkwijze
voldoende is om een LWI te voorkomen. Speksnijder et al.6 vergelijkt de mate van kolonisatie
met exogene micro-organismen bij het gebruik van steriele handschoenen (176 patiënten) en
niet-steriele handschoenen (193 patiënten). Er werd geen statistisch significant verschil gevonden
(27.5% in de niet-steriele groep versus 25% in de steriele groep, p=0.592). De onderzoekers concluderen dat niet-steriele handschoenen volstaan. De richtlijn van Chaseling et al.(7)
adviseert steriele
handschoenen, terwijl de richtlijn van de WIP8 niet-steriele handschoenen adviseert. Aanvullend op de beperkte wetenschappelijke literatuur is gekeken naar 7 protocollen afkomstig uit de
Santeon ziekenhuizen en het protocol van de V&VN. Van de 7 Santeon protocollen schrijft alleen
het protocol van het OLVG, locatie Oost, het gebruik van steriele handschoenen voor. Het V&VN
protocol schrijft niet-steriele handschoenen voor.

Stap 4: Apply

Conclusie

De aanbevelingen uit de geïncludeerde artikelen variëren. Echter, alle resultaten in overweging nemende, adviseren wij om niet-steriele handschoenen te gebruiken. Hierbij moet benadrukt worden dat
het van groot belang is om een goede handhygiëne toe te passen bij het ETT: dus handen desinfecteren vóórdat schone niet-steriele handschoenen worden aangetrokken én na afloop van de handeling.

Aanbeveling

• Gebruik schone, niet-steriele handschoenen en pas goede handhygiëne toe zowel voor als
na het endotracheaal toilet.
• Niveau van bewijs: B1, overeenkomend met Nederlandse richtlijn en praktijk

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De overgang van steriele naar niet-steriele handschoenen zou een moeiteloze overgang kunnen zijn: er zijn geen redenen om aan te nemen dat de patiënt hiertegen bezwaar heeft, het reduceert de kosten en er is geen scholingsprogramma nodig.

Bronvermelding

  1. Brooks D, Anderson CM, Carter MA, et al. Clinical practice guidelines for suctioning the airway of the intubated and nonintubated patient. Canadian Respiratory Journal 2000;8(3):163-181. 2. Overend TJ, Anderson CM, Brooks D. et al. Updating the evidence base for suctioning adult patients: a systematic review. Canadian Respiratory Journal 2009;16(3):e6-e17. 3. Thompson L. Suctioning Adults with an Artificial Airway: A Systematic Review. 2000 Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery, Adelaide, Australia. 4. Pedersen CM, Rosendahl-Nielsen M, et al. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient- -what is the evidence? Intensive Crit Care Nurs 2009;25(1):21-30. 5. Harris RB, & Hyman RB. Clean vs sterile tracheotomy care and level of pulmonary infection. Nursing Research 1984;33(2):80-85. 6. Speksnijder H, Trogrlić Z, Lima A, et al. Endotracheal suctioning with nonsterile gloves and only when necessary! Intensive Care Med 2015;41(8):1500-1. 7. Chaseling W, Bayliss SL, Rose K, et al. Suctioning an Adult ICU Patient with an Artificial Airway: A Clinical Practice Guideline. Agency for Clinical Innovation NSW Government Version 2 2014 Chatswood, NSW, Australia. 8. Werkgroep Infectie Preventie. Longontsteking bij beademende patiënten: niet-medicamenteuze preventie. 2008

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.