Onsteriele of steriele handschoenen bij endotracheaal toilet.

Upload 1 mei 2018.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Een Ventilator Associated Pneumonia (VAP) is een complicatie die bij 10% tot 65% van de beademde IC-patiënten voorkomt. Het endotracheaal toilet (ETT) is een frequent uitgevoerde verpleegkundige interventie om een VAP te voorkomen. Er bestaat echter praktijkvariatie omtrent deze interventie: IC-verpleegkundigen in het OLVG, locatie Oost dragen protocollair steriele handschoenen tijdens het ETT terwijl het landelijk protocol van de V&VN niet-steriele handschoenen voorschrijft. Deze praktijkvariatie leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Is het endotracheaal toilet bij geïntubeerde patiënten een steriele of niet-steriele handeling?

PICO

 • P: Geïntubeerde patiënt
 • I: ETT met steriele handschoenen
 • C: ETT met niet-steriele handschoenen
 • O: VAP

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Zoektermen: endotrachea*, bronchial, artificial airway, suckt*, glove*. Resultaten: 4 systematic reviews (SR)(1-4), 1 retrospectief dossieronderzoek(5), 1 randomized cross-over studie (RCO)(6), 2 richtlijnen(7,8).

Geïncludeerde Studies

  1. Brooks D, Anderson CM, Carter MA, et al. Clinical practice guidelines for suctioning the airway of the intubated and nonintubated patient. Canadian Respiratory Journal 2000;8(3):163-181. 2. Overend TJ, Anderson CM, Brooks D. et al. Updating the evidence base for suctioning adult patients: a systematic review. Canadian Respiratory Journal 2009;16(3):e6-e17. 3. Thompson L. Suctioning Adults with an Artificial Airway: A Systematic Review. 2000 Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing and Midwifery, Adelaide, Australia. 4. Pedersen CM, Rosendahl-Nielsen M, et al. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient- -what is the evidence? Intensive Crit Care Nurs 2009;25(1):21-30. 5. Harris RB, & Hyman RB. Clean vs sterile tracheotomy care and level of pulmonary infection. Nursing Research 1984;33(2):80-85. 6. Speksnijder H, Trogrlić Z, Lima A, et al. Endotracheal suctioning with nonsterile gloves and only when necessary! Intensive Care Med 2015;41(8):1500-1. 7. Chaseling W, Bayliss SL, Rose K, et al. Suctioning an Adult ICU Patient with an Artificial Airway: A Clinical Practice Guideline. Agency for Clinical Innovation NSW Government Version 2 2014 Chatswood, NSW, Australia. 8. Werkgroep Infectie Preventie. Longontsteking bij beademende patiënten: niet-medicamenteuze preventie. 2008

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  De artikelen zijn beoordeeld met beoordelingslijsten van Cochrane en het AGREE II beoordelingsinstrument. De SRs(1-4) voldoen aan de kwaliteitseisen, alhoewel in de SRs van Brooks et al. en
  Overend et al.(1,3) op taal is geselecteerd (Engels, Engels/Scandinavisch). Het retrospectief dossieronderzoek van Harris en Hyman(5)
  is van zeer lage kwaliteit. De RCO van Speksnijder et al.(6) is
  uitstekend uitgevoerd. De richtlijn van Chaseling et al.(7)
  is matig uitgevoerd; er wordt beschreven in
  welke databases naar artikelen is gezocht, maar niet hoe is geselecteerd en een beschrijving van
  de geïncludeerde artikelen ontbreekt. Ook de richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)8
  voldoet matig aan de AGREE II criteria.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  De aanbevelingen uit de geïncludeerde artikelen variëren. Echter, alle resultaten in overweging nemende, adviseren wij om niet-steriele handschoenen te gebruiken. Hierbij moet benadrukt worden dat
  het van groot belang is om een goede handhygiëne toe te passen bij het ETT: dus handen desinfecteren vóórdat schone niet-steriele handschoenen worden aangetrokken én na afloop van de handeling.

  De Aanbeveling

  • Gebruik schone, niet-steriele handschoenen en pas goede handhygiëne toe zowel voor als
  na het endotracheaal toilet.
  • Niveau van bewijs: B1, overeenkomend met Nederlandse richtlijn en praktijk

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  De overgang van steriele naar niet-steriele handschoenen zou een moeiteloze overgang kunnen zijn: er zijn geen redenen om aan te nemen dat de patiënt hiertegen bezwaar heeft, het reduceert de kosten en er is geen scholingsprogramma nodig.