Geheugentraining bij Elektro Convulsie Therapie.

Upload 16 juli 2012.

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

AuteursJosephine van der Lande en Karin Kaub

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Het artikel van Choi [1] heeft niet de effectiviteit van geheugentraining onderzocht maar de mogelijkheid om dit in een gecontroleerde studie in de toekomst te gaan testen.

De SR van Semkovka² geeft geen antwoord op onze vraag, maar geeft wel inzicht in het feit dat geheugenverlies zich voornamelijk beperkt tot drie dagen na de behandeling van ECT.

Het artikel van Leiknes³ is een protocol voor het opzetten van een SR volgens de Cochrane methode, de primaire vraagstelling hierin is de effectiviteit van ECT voor depressie en betreft niet de effectiviteit van een geheugentraining.

In beide richtlijnen, zowel die van ECT [4] als die van depressie [5], worden geen interventies voor geheugentraining genoemd.

De Resultaten

De zoekactie heeft geen artikelen of richtlijnen opgeleverd om de uitgangsvraag te beantwoorden en uitsluitsel te geven of het aanbieden van geheugentraining aan ECT patiënten een zinvolle aanvulling is op het huidige beleid.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Omdat er geen wetenschappelijke antwoord is gevonden op de uitgangsvraag, zal de huidige handelwijze gehandhaafd blijven. Deze houdt in dat de patiënt gestimuleerd wordt tot het noteren van gebeurtenissen/dagstructuur gedurende de ETC periode tot 6 weken na de laatste behandeling. Deze huidige handelswijze is gebaseerd op de meningen van psychiaters, psychologen,
psychotherapeuten en verpleegkundigen.
Wel wordt aanbevolen de wetenschappelijke ontwikkelingen scherp in de gaten blijven houden,
vooral het vervolgonderzoek op basis van de studie van Choi.²

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Over toepassen van geheugentraining aan patiënten die Elektro Convulsie Therapie (ECT)
ondergaan als behandeling voor een depressie kan nog geen aanbeveling worden gegeven.
• Het is aan te bevelen de patiënten te stimuleren tot het noteren van persoonlijke
gebeurtenissen gedurende de ECT periode tot 6 weken na het stoppen van de behandeling.
• Niveau van evidence: D

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Het verpleegkundig team zal worden geïnformeerd over bovenstaande bevindingen. Ook worden zij op de hoogte gebracht van huidige lopende wetenschappelijke onderzoeken binnen de zorglijn stemmingstoornissen, waaronder een onderzoek naar geheugenklachten bij ECT.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Choi J, Lisanby SH, Medalia A, Prudic J. A conceptual introduction to cognitive remediation for memory deficits associated with right unilateral electroconvulsive therapy. J ECT. 2011 Dec;27(4):286-91. 2. Semkovska M, McLoughlin DM. Objective cognitive performance associated with electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. Biol Psychiatry. 2010 Sep 15;68(6):568-77. 3. Leiknes KA, Berg RC, Smedslund G, et al. Electroconvulsive therapy for depression (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD009105. DOI: 10.1002/14651858.CD009105. 4. CBO Richtlijn Depressie update 2009. www.trimbos.nl 5. NvvP Richtlijn ECT 2010. www.nvvp.nl