Geheugentraining bij Elektro Convulsie Therapie.

Upload 16 juli 2012.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

De ECT wordt voornamelijk gegeven aan patiënten met een ernstige vorm van depressiviteit. Deze
patiënten hebben kans op ernstige geheugenproblemen. In de meeste gevallen verdwijnen de
geheugenproblemen binnen 6 weken na het stoppen van de ECT. Heel soms hebben mensen ook 6
maanden na de laatste ECT nog geringe klachten. De geheugenstoornissen treden meestal tot drie
dagen na de ECT op.
Binnen de zorglijn stemmingsstoornissen van het AMC krijgen patiënten het advies om persoonlijke
gebeurtenissen rondom de behandeling op te schrijven. De vraag is of specifieke geheugentraining
helpt om beter om te gaan met de geheugenstoornissen of deze zelfs te verminderen.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënt met depressie welke ECT (gaat) krijgt(en)
I:Geheugentraining
C:Noteren van gebeurtenissen door de patiënt
O:Minder geheugenstoornissen, beter omgaan met de geheugenstoornissen
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: Pubmed, Pubmed Clinal Queries, Cochrane, Trip, Embase, Cinahl, DARE, CBO en NvvP Zoektermen: Depressive disorder, electroconvulsive therapy, memory training, depression, Electro Cunvulsion Therapy, ECT, Memory loss, Cognitive side effect. Resultaten: vijf artikelen, waarvan een beschrijvend artikel 1¨*, 1 systematic review (SR)², 1 protocol voor een systematic review³ en 2 richtlijnen [4], [5].

Stap 3: Appraise

Methodologie

Het artikel van Choi [1] heeft niet de effectiviteit van geheugentraining onderzocht maar de mogelijkheid om dit in een gecontroleerde studie in de toekomst te gaan testen.

De SR van Semkovka² geeft geen antwoord op onze vraag, maar geeft wel inzicht in het feit dat geheugenverlies zich voornamelijk beperkt tot drie dagen na de behandeling van ECT.

Het artikel van Leiknes³ is een protocol voor het opzetten van een SR volgens de Cochrane methode, de primaire vraagstelling hierin is de effectiviteit van ECT voor depressie en betreft niet de effectiviteit van een geheugentraining.

In beide richtlijnen, zowel die van ECT [4] als die van depressie [5], worden geen interventies voor geheugentraining genoemd.

Samenvatting Resultaten

De zoekactie heeft geen artikelen of richtlijnen opgeleverd om de uitgangsvraag te beantwoorden en uitsluitsel te geven of het aanbieden van geheugentraining aan ECT patiënten een zinvolle aanvulling is op het huidige beleid.

Stap 4: Apply

Conclusie

Omdat er geen wetenschappelijke antwoord is gevonden op de uitgangsvraag, zal de huidige handelwijze gehandhaafd blijven. Deze houdt in dat de patiënt gestimuleerd wordt tot het noteren van gebeurtenissen/dagstructuur gedurende de ETC periode tot 6 weken na de laatste behandeling. Deze huidige handelswijze is gebaseerd op de meningen van psychiaters, psychologen,
psychotherapeuten en verpleegkundigen.
Wel wordt aanbevolen de wetenschappelijke ontwikkelingen scherp in de gaten blijven houden,
vooral het vervolgonderzoek op basis van de studie van Choi.²

Aanbeveling

• Over toepassen van geheugentraining aan patiënten die Elektro Convulsie Therapie (ECT)
ondergaan als behandeling voor een depressie kan nog geen aanbeveling worden gegeven.
• Het is aan te bevelen de patiënten te stimuleren tot het noteren van persoonlijke
gebeurtenissen gedurende de ECT periode tot 6 weken na het stoppen van de behandeling.
• Niveau van evidence: D

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Het verpleegkundig team zal worden geïnformeerd over bovenstaande bevindingen. Ook worden zij op de hoogte gebracht van huidige lopende wetenschappelijke onderzoeken binnen de zorglijn stemmingstoornissen, waaronder een onderzoek naar geheugenklachten bij ECT.

Bronvermelding

  1. Choi J, Lisanby SH, Medalia A, Prudic J. A conceptual introduction to cognitive remediation for memory deficits associated with right unilateral electroconvulsive therapy. J ECT. 2011 Dec;27(4):286-91. 2. Semkovska M, McLoughlin DM. Objective cognitive performance associated with electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. Biol Psychiatry. 2010 Sep 15;68(6):568-77. 3. Leiknes KA, Berg RC, Smedslund G, et al. Electroconvulsive therapy for depression (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD009105. DOI: 10.1002/14651858.CD009105. 4. CBO Richtlijn Depressie update 2009. www.trimbos.nl 5. NvvP Richtlijn ECT 2010. www.nvvp.nl

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.