Sucrose bij kinderen ouder dan 4 weken.

Upload 30 augustus 2012.

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

AuteursMargo Jansen

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

De SR door Harrison 2010 [1] beschrijft studies over de effectiviteit van zoete oplossingen als pijnstiller bij kinderen tot 1 jaar. Inclusie criteria zijn (1) RCT’s, (2) zuigelingen van 1 tot 12 maanden, (3) sucrose, glucose of een andere zoete oplossing in vergelijking met water of geen interventie, toegediend tijdens een pijnlijke handeling en (4) huilgedrag, pijnscore (volgens gevalideerde schalen) en fysiologische metingen als uitkomsten.
De SR wordt goed uitgevoerd. Twee onafhankelijke onderzoekers beoordelen de studiekwaliteiten en de resultaten. Meningsverschillen worden opgelost door consensus. Het is niet duidelijk of soortgelijke stappen in de selectie van studies zijn gezet. In totaal worden 14 RCT’s geïncludeerd in de SR. Deze 14 studies zijn van goede kwaliteit. Blindering van de randomisatie wordt in 12 RCTs vermeld en in 12 RCTs wordt kennis van de toegewezen interventie voorkomen.

De Resultaten

In totaal worden in deze 14 studies 1674 injecties gegeven.
Uit 3 studies met in totaal 150 patiënten blijkt dat sucrose of glucose oplossingen een significante vermindering van het huilgedrag geeft na een injectie (WMD -10%, 95% CI -18% tot -2%). Uit 3 studies met in totaal 243 patiënten blijkt een significante vermindering van incidentie van huilen (RR 0.80, 95 % CI 0.69- 0.93). Uit 6 studies met 716 patiënten blijkt de huilduur niet significant te zijn (WMD -16 sec., 95% CI -32 tot 0.08).
Harrison et al. geven toe dat de bevindingen van de studies moeilijk te vergelijken en te interpreteren zijn, als gevolg van de gemeten variabele factoren. Naast variatie in de concentratie, hoeveelheid, tijdstip en het soort zoete oplossing, werden in sommige studies ook andere interventies verricht, zoals plaatselijke verdovende crème en afleiding. Deze heterogeniteit van de studies maakte verdere meta-analyse onmogelijk.

De SR van Harrison 2011² beschrijft studies over de effectiviteit van zoete oplossingen als pijnstiller bij oudere kinderen. De onderzoekers hanteren dezelfde inclusie criteria, maar richten zich op kinderen van 1 tot 16 jaar. Ook deze SR wordt goed uitgevoerd. In totaal worden 4 RCTs geïncludeerd. Twee studies worden uitgevoerd bij peuters en kleuters. Deze studies met 80 patiënten geven tegenstrijdige resultaten en de meta-analyse geeft een niet-significant resultaat (WMD -32.50, 95% CI -117 tot 52). Twee studies worden uitgevoerd bij kinderen van 4 tot 16 jaar. Uit deze 2 studies bij 111 patiënten blijkt geen verschil in pijnscores wanneer een kind gezoete of ongezoete kauwgum voor een vaccinatie of bloedprik krijgt (WMD 0.15, 95% CI -0.61 tot 0.30).

Stap 4: Apply

De Conclusie

1. Sucrose of glucose gegeven voor injecties geven een matige daling van de incidentie van huilen en de huilduur bij zuigelingen van 1 tot 12 maanden. Hoewel de resultaten bemoedigend lijken, is verder onderzoek nodig om verschillende concentraties en hoeveelheden van sucrose (of andere zoete oplossingen) met elkaar te vergelijken.
2. Er is onvoldoende bewijs voor het gebruik van zoete oplossingen tijdens kortdurende pijnlijke procedures bij kinderen ouder dan 1 jaar. Meer onderzoek is nodig.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Orale sucrose werkt mild pijnstillend bij kortdurende pijn tot de leeftijd van 1 jaar.
• Verder onderzoek naar hoeveelheid en concentratie van sucrose binnen deze groep is gewenst.
• Er is onvoldoende bewijs voor het gebruik van sucrose bij kortdurende pijn bij kinderen ouder dan 1 jaar.
• Niveau van evidence: level A

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Kinderen in ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met kortdurende pijnlijke procedures. Pijn en stress kunnen negatieve emotionele en psychische gevolgen hebben, die nog lang invloed kunnen hebben. Het is daarom van belang dat pijn en stress worden voorkomen. Een kleine hoeveelheid sucrose reduceert bij kinderen van 1-12 maanden effectief pijn bij prikken. Over de hoeveelheid en concentratie van de sucrose (of andere zoete oplossingen) is nog geen consensus.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Harrison D, Stevens B, Bueno M, et al. Efficacy of sweet solutions for analgesia in infants between 1 and 12 months of age: a systematic review. Archives of Disease in Childhood, 2010: 95(6):406–413. 2. Harrison D, Yamada J, Adams-Webber T, et al. Sweet tasting solutions for reduction of needle-related procedural pain in children aged one to 16 years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 10. Art. No.: CD008408. DOI: 10.1002/14651858.CD008408.pub2.