Heparine vs NaCl 0,9% bij het op slot zetten van een (clamped) PICC-lijn

Upload 10 maart 2020.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • Kirsten van Wijk

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

In het Amsterdam UMC, locatie VUmc verblijven patiënten met een clamped PICC-lijn, welke op slot worden gezet met 2,5ml heparine (100eh/ml). Vernomen is dat bij andere zorginstanties NaCl 0,9% wordt gebruikt.

PICO

 • P: (clamped) PICC-lijn bij patiënten met een oncologische aandoening
 • I: NaCl 0,9%-oplossing
 • C: Heparine-oplossing
 • O: de meest effectieve slotoplossing voor het behouden van de doorgankelijkheid

De Vraag

Welke oplossing, heparine of NaCl 0,9%, is effectiever om de doorgankelijkheid van de clamped PICC-lijn te waarborgen, wanneer deze tijdelijk niet gebruikt wordt.

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: Pubmed. Zoektermen: normal saline, NaCl 0,9%, natriumchloride 0,9%, saline, heparin, heparine, PICC(-line), peripherally inserted central catheters, oncology patients, versus, vs., CVC, prevention, occlusion, effectiveness en lock. Resultaten: 3x systematic review, panel of experts and a systematic collection and review of literature, review article, prospective randomized comparison, Review of clinical effectiveness and safety en drie richtlijnen.

Geïncludeerde Studies

  1. Anderson, B.J., Mitchell, M.D., Umscheid, C.A., Williams, K. (2009). Heparin flushing and other interventions to maintain patency of central venous catheters: a systematic review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568318 2. Bartock, L., (2010). An evidence-Based Systematic Review of Literature for the Reduction of PICC line Occlusions. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552885510700581 3. Canadian agency for drugs and technologies in health, (2013). Saline versus Heparin for Maintaining Patency of Central Venous Catheters: A Review of Clinical Effectiveness and Safety. 4. Goossens, G.A. (2015). Flushing and Locking of Venous Catheters: Available Evidence and Evidence Deficit. 26 september 2017 opgehaald van https://www.hindawi.com/journals/nrp/2015/985686/ 5. Hu, Z.S., Ji, L., Pan, Z., Wang, H.L., Wang, X., Xu, B., Yuan, Y., Zhang, Y., Zhong, L., (2017). Normal saline versus heparin for patency of central venous catheters in adult patients - a systematic review and meta-analysis. https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=51365 6. Pittiruti, M., Bertoglio, S., Scoppe uolo, G. Bi, R., Lamper, M., Dal Molin, A., Panocchia, N, Vendi, M., Rigo, C., Deluttio, E., (2016). Evidence-based criteria for the choice and the clinical use of the most appropriate lock solu ons for central venous catheters (excluding dialysis catheters):
a GAVeCeLT consensus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27516141 7. Pittiruti, M., Emoli, A., Porta, P., Marche, B., De Angelis, R., Giancarlo, S., (2014). A prospective, randomized comparison of three different types of valved and non-valved peripherally inserted central catheters. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198813

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Uit de gevonden studies komen tegenstrijdige conclusies naar voren over de meest effectieve slotoplossing voor de PICC-lijn, en dat hier verder onderzoek naar gedaan moet worden.
  Een volgend goed opgezet onderzoek blijkt noodzakelijk voor het bepalen van de meest effectieve slotoplossing, heparine of NaCl 0,9%, voor het doorgankelijk houden van een clamped PICC-lijn wanneer deze tijdelijk niet gebruikt wordt, bij patiënten met een oncologische aandoening.

  De Aanbeveling

  Door gebruik te maken van een neutrale/positieve displacement of de clamped PICC-lijn te vervangen voor de valved PICC-lijn, volstaat NaCl 0,9% voor het op slot zetten van de PICC-lijn volgens de gevonden literatuur. Echter wordt RCT's op grotere schaal, naar het verschil tussen NaCl 0,9% of heparine voor het op slot zetten van de clamped PICC-lijn aanbevolen.
  Niveau van bewijs: B.

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Er wordt aangeraden eerst een RCT (randomised controlled trial) uit te voeren om het verschil in effectiviteit van NaCl 0,9% en heparine te meten voor het behouden van de doorgankelijk van de clamped PICC-lijn. Tot die tijd kan een gebruik gemaakt worden van een neutrale/positieve displacement of kan de clamped PICC-lijn vervangen worden voor de valved PICC-lijn, waarbij een NaCl 0,9%-slot volstaat. In de praktijk wordt aangeraden om minimaal eenmaal per week de PICC-lijn handmatig een of twee keer met een kant-en-klare 10ml NaCl 0,9%-oplossingspuit door te spuiten volgens de ‘push and pause’ en opnieuw op slot te zetten indien deze tijdelijk niet gebruikt wordt.