Temperatuurmeting, rectaal versus tympanic

Upload 12 februari 2020.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • Ancla Wijs

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

In het ons ziekenhuis is geen eenduidig protocol over de wijze waarop de temperatuur bij een volwassen, klinische patiënt gemeten wordt. Op afdeling Verloskunde wordt de temperatuur tympanic gemeten. Bij koorts wordt de temperatuur rectaal nagemeten. Op de chirurgische afdelingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van tympanic-meting en op de OK en uitslaapkamer wordt de temperatuur temporaal gemeten. De ICCU heeft verschillende mogelijkheden om de lichaamstemperatuur te meten: centraal, continue-rectaal of tympanic. Voor de tympanic-methode wordt gebruik gemaakt van de Genius 2 Healthcare oorthermometer.

PICO

 • P: Klinisch, volwassen patiënten in het BovenIJ ziekenhuis
 • I: Tympanic temperatuurmeting
 • C: Rectale temperatuurmeting
 • O: Betrouwbare, non-invasieve temperatuurmeting die de patiënt niet belast en het minst arbeidsintensief is.

De Vraag

Welke non-invasieve, minst arbeidsintensieve manier van temperatuur meten bij een volwassen patiënt is het meest betrouwbaar?

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search : Embase, PubMed, Cochrane, CINAHL, V&VN, NIVEL, Zorginstituut Nederland, http://richtlijnendatabase.nl, www.guidelines.co.uk, literatuurlijsten in gevonden artikelen, https://www.proefschriftenverpleegkunde.nl Zoektermen : body temperature, rectal temperature, tympanic temperature tympanic measurement, rectal measurement, earmeasurement Inclusiecriteria: adult, laatste 5 jaar, human Resultaten : 7 artikelen waarvan 1 SR Wij hebben contact opgenomen met de Medische Dienst BovenIJziekenhuis en Philips over de meetapparatuur die gebruikt wordt met o.a. de vraag op welke basis van evidence deze apparatuur is gekozen.

Geïncludeerde Studies

  Mogensen, C. B., Vilhelmsen, M. B., Jepsen, J., Boye, L. K., Persson, M. H., & Skyum, F. (2018). Ear measurement of temperature is only useful for screening for fever in an adult emergency department. BMC Emergency Medicine, 18-51. Asadian, S., Khatony, A., Moradi, G., Abd, A., & Rezaei, M. (2016). Accuracy and precision of four common peripheral temperature measurement methods in intensive care patients. Medical Devices (Auckl), 1;9:301- 8. Geijer, H., Udumyan, R., Lohse, G., & Nilsagård, Y. (2016). Temperature measurements with a temporal scanner. BMJ open, 31;6(3. Haugan, B., Langerud, A., Kalvøy, H., Riise, E., Frøslie, K., & Kapstad, H. (2013). Can we trust the new generation of infrared tympanic thermometers in clinical practice? Jounal of clinical nursing, 22(5-6):698-709. Levander, M., & Grodzinsky, E. (sd). Variation in Normal Ear Temperature. The american journal of the medical sciennce. Manian, F., & Griesenauer , S. (1998 Aug). Lack of agreement between tympanic and oral temperature measurements in adult hospitalized patients. American journal of infection controle, 26(4):428-30. Miller, K. C., Hughes, L. E., Long, B. C., Adams, W. M., & Casa, D. J. (2017). Validity of Core Temperature Measurements at 3 Rectal Depths During Rest Exercise Cold-Water Immersion and Recovery. Journal of atletic training, 52(4): 332–338. Niven , D., Gaudet, J., Laupland , K., Mrklas, K., Roberts, D., & Stelfox, H. (2015). Accuracy of Peripheral Thermometers for Estimating Temperature. Annals of internal medicin, 17;163(10):768-77. Universitair Medisch Centrum Groningen. (2018). Hoe veilig wil je het hebben. Groningen: Intern rapport. Yeoh, W., Lee, J., Lim, H., Gan, C., & W, L. (2017). re-visiting the tumpanic membrane vicinity as core body temperature measurement site. PLoS One., 17;12(4):.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  1.
  Titel: Ear measurement of temperature is only useful for screening for fever in an adult emergency department. 2018, Hospital of Southern Jutland, Denmark.
  RCT
  Generaliseerbaarheid: ja
  Methodiek:
  - 599 patiënten
  - 40 willekeurig gekozen dagen

  2.
  Titel: Can we trust the new generation of infrared tympanic thermometers in clinical practice?
  2011, University hospital Oslo.
  Generaliseerbaarheid: ja
  Methode:
  - klinische patiënten
  -2 x daags meting
  -2 verschillende oorthermometers -tympanic meting versus rectale/centrale meting

  3.
  Titel: Accuracy and precision of four common peripheral temperature measurement methods in intensive care patients.
  2016, Kermanshah, Iran. Imam Ali Heart hospital.
  RCT
  Generaliseerbaarheid: ja
  Methode:
  - 4 non-invasieve methoden (oraal, axillair, tympanic, temporaal) versus nasopharyngeaal katheter

  4.
  Titel: Re-visiting the tympanic membrane vicinity as core body temperature measurement site. 2017, Universiteit van Singapore (human performance laboratory) RCT
  Generaliseerbaarheid: Nee, gezonde vrijwilligers
  Methode:
  Tympanic, oesophagus, rectum en middenoormetingen worden vergeleken

  5.
  Titel: Validity of core temperature measurements at 3 rectal depths during rest, exercise, cold-water immersion, and recovery.
  2017, central Michigan university, university of Connecticut.
  Cross sectional studie
  Generaliseerbaarheid: Nee, proefpersonen
  Methode: Rectale meting op 4, 10, 15 cm versus oesophagustemperatuur

  6.
  Titel: Variation in normal ear temperature.
  2017, Multicenter cross-sectional survey, zuidoost Zweden.
  Generaliseerbaarheid: Ja, maar ook kinderen
  Methode:
  - individuele patiënten
  - eenmalig een tympanicmeting in beide oren

  7.
  Titel: Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature.
  2015
  SR en MA
  Generaliseerbaarheid: Ja, maar ook kinderen
  Methode:
  - 75 studies
  - 8682 patiënten (verdeeld over 21 landen en 5 continenten)

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Van alle non-invasieve meetmethoden wordt de tympanic methode als meest betrouwbaar gezien. (Asadian, Khatony, Moradi, Abd, & Rezaei, 2016)
  De tympanic methode is minder betrouwbaar om de exacte temperatuur te meten, maar wel om koorts uit te sluiten mits een afkappunt wordt gehanteerd van 38.3°C. ( Mogensen, Vilhelmsen, Jepsen, Boye, Persson, & Skyum, 2018)
  De meest betrouwbare methode is de intra-arteriële temperatuurmeting (zeer invasief) en deze wordt als gouden standaard gezien. (Asadian, Khatony, Moradi, Abd, & Rezaei, 2016)
  Rectale temperatuurmeting is betrouwbaar mits de juiste diepte wordt gehanteerd. (Miller, Hughes, Long, Adams, & Casa, 2017)
  Tympanic temperatuurmeting kan 0,8 °C afwijken van rectale temperatuurmeting. ( Mogensen, Vilhelmsen, Jepsen, Boye, Persson, & Skyum, 2018)
  Tympanic temperatuurmeting is laag sensitief in het detecteren van subfebriele temperatuur. Bij kwetsbare groepen wordt de rectale temperatuurmeting aangeraden. (Niven , Gaudet, Laupland , Mrklas, Roberts, & Stelfox, 2015)

  De Aanbeveling

  Wij bevelen aan dat bij alle volwassen patiënten de lichaamstemperatuur via de tympanic-methode wordt gemeten.
  Bij een lichaamstemperatuur tussen de 37.5°C en 38.3°C en het vermoeden van koorts bevelen wij aan om rectaal over te meten omdat de tympanic-temperatuur tussen deze waarden bij <5% van de patiënten niet betrouwbaar blijkt. (Asadian, Khatony, Moradi, Abd, & Rezaei, 2016)
  Alhoewel de tympanic-methodiek niet altijd accurater is dan de rectale temperatuurmeting wordt deze wel vaker/sneller uitgevoerd en geeft daardoor een beter temperatuurverloop aan. (Haugan, Langerud, Kalvøy, Riise, Frøslie, & Kapstad, 2013). Voor de beoordeling van de parameter lichaamstemperatuur zegt het temperatuurverloop meer dan een losse meting.
  Goede apparatuur en een juiste techniek van meten is belangrijk. In het BovenIJ ziekenhuis wordt de Genius 2 Healthcare oorthermometer gebruikt. Deze is geschikt. (Haugan, Langerud, Kalvøy, Riise, Frøslie, & Kapstad, 2013). Scholing van de gebruikers kan een verbetering in de kwaliteit van metingen opleveren.
  De Medische Dienst is verantwoordelijk voor het kalibreren van de apparatuur en de gebruiker is verantwoordelijk voor zijn kennis met betrekking tot het juiste gebruik en het schoonhouden van het membraan.
  Naast een correct uitgevoerde temperatuurmeting is de verpleegkundige observatie essentieel.

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Deze CAT is besproken in een Journal Club en tijdens overlegsituaties waarna de protocollen waarin beleid bepaald werd zijn aangepast. Bij alle klinische patiënten wordt de temperatuur nu tympanic gemeten. De uitzondering waarbij nog rectaal de temperatuur gemeten wordt is een barende met koorts + 2 andere infectieparameters (bijv foetale tachycardie + verhoogd CRP).