Het meten van pijn met de REPOS bij de non-communicatieve patiënt.

Upload 6 juni 2012.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling Neurochirurgie in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam is ongeveer een derde van de patiëntenpopulatie non-communicatief met niet aangeboren hersenletsel als oorzaak. De gebruikelijke methode van pijnmeting met behulp van de Visual Analogue Scale (VAS) of de Numerical Rating Scale (NRS) is bij deze patiënten niet mogelijk. Pijn wordt daarom beoordeeld op basis van de klinische blik van de verpleegkundigen. Dit is een subjectieve methode waarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg voor deze patiënten niet te meten, registreren en garanderen is. Er is een behoefte aan een objectief instrument om pijn te meten bij deze patiënten.

PICO

 • P: Patiënten met verlaagd bewustzijn door niet aangeboren hersenletsel
 • I: Meetinstrument
 • C: Klinische blik / geen meetinstrument
 • O: Meten van pijn

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Er is een search verricht in TRIP Database, National Guidelines Clearing House, NHS Evidence, Cochrane, Pubmed, Cinahl en Embase. Zoektermen: (low) conscious*, letharg*, apath*, pain, discomfort, measure*, scale, score. Behavioural Pain Scare, BPS, Critical-Care Pain Observation Tool, CPOT, brain-injured,assess*. Na beoordeling bleken 4 artikelen bruikbaar: twee systematic reviews [1], [4], één expert review² en één integrative review. Toelichting op gevonden informatie uit de studie van Herk werd door middel van een search in Google™ nog een primaire studie gevonden [5].

Geïncludeerde Studies

  1. Pudas-Tähkä SM, Axelin A, Aantaa Ret al. Pain assessment tools for unconscious or sedated intensive care patients: a systematic review. J Advanced Nursing 2009; 65: 946–56. 2. Schnakers C, Chatelle S, Majerus O, et al. Assessment and detection of pain in noncommunicative severely braininjured patients. Expert Review of Neurotherapeutics 2010; 10 (11):1725-31. 3. Roulin MJ, Ramelet AS. Pain indicators in brain-injured critical care adults: An integrative review. Australian.Critical Care 2011; 25 (2):110-8. 4. Herk R van, Dijk M van, Baar FP, et al. Observation scales for pain assessment in older adults with cognitive impairments or communication difficulties. Nursing Research 2007; 56 (1): 34-43. 5. Herk R. van, Dijk M van, Baar FP, et al. The Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS). A new behavioural pain scale for non-communicative adults and cognitively impaired elderly patients. J Pain Management 2009; 1 (4): 367-77.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Pudas-Tähkä [1] beschrijft vijf ontwikkelde pijn observatieschalen voor patiënten met een verlaagd bewustzijn of gesedeerde patiënten op de intensive care. Bij patiënten in kritieke toestand is pijn vaak onderschat en de behandeling van pijn inadequaat. Bij patiënten met een verlaagd bewustzijn of sedatie moet pijn gemeten worden met objectieve methoden gebaseerd op gedrags- en fysiologische factoren. Een gouden standaard voor het meten van pijn bij patiënten met een verlaagd bewustzijn of sedatie ontbreekt. De “Behavioural Pain Scale” (BPS), “Critical-Care Pain Observation Tool” (CPOT) en “Nonverbal Adult Pain Assessment Scale” behaalden de hoogste scores bij kwaliteitsbepaling.
  Schnakers² beschrijft acht pijn observatieschalen, waarvan vier meest bruikbaar zijn bij dementerende patiënten (deze zijn niet relevant voor onze patiëntengroep en worden daarom buiten beschouwing gelaten) en vier bij gesedeerde en geïntubeerde patiënten. Voor gesedeerde of geïntubeerde patiënten zijn op moment van schrijven de best ontwikkelde pijnschalen de COMFORT, DOLOUSI, de “Nociception Coma Scale” (NCS) en BPS. De BPS is de enige gevalideerde schaal voor volwassenen.
  Roulin³ beschrijft een integrative review naar pijnindicatoren bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel op de intensive care, gefiltreerd uit vier pijn observatieschalen. Het gaat om de “Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability” (FLACC), NCS, CPOT en BPS.
  In de best gevalideerde pijn meetinstrumenten zijn gedragsmatige pijnindicatoren zoals gezichtsuitdrukking, lichaamsbeweging, spierspanning gebruikt. De beschrijving van de pijnindicatoren zijn bij elk instrument anders. De intensiteit en aard van gedragsmatige pijnindicatoren variëren op basis van bewustzijn. Bij patiënten met pijn zijn veranderingen in
  fysiologische parameters meetbaar, maar dit zijn geen betrouwbare indicatoren voor pijn.
  Herk [4] heeft een systematic review uitgevoerd naar het gebruik van pijnmeetinstrumenten bij noncommunicatieve ouderen. Zij onderzochten 13 verschillende soorten pijn observatieschalen op psychometrische eigenschappen. De meeste studies waren te beperkt om te kunnen concluderen dat de gebruikte instrumenten valide en betrouwbaar zijn. Op basis van dit onderzoek hebben de auteurs de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) ontwikkeld. De validatie van deze
  schaal is niet gepubliceerd in Pubmed, maar te vinden via Google™.[5]

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Er is geen gevalideerd meetinstrument voor pijn bij patiënten met een verlaagd bewustzijn door niet aangeboren hersenletsel. Van de gevonden meetinstrumenten lijkt de REPOS schaal de best beschikbare schaal voor onze patiëntencategorie, vooral vanuit pragmatische overweging. De schaal is snel uit te voeren in de klinische setting, laat weinig ruimte voor subjectiviteit
  door de dichotome pijnindicatoren en is bovendien Nederlandstalig.

  De Aanbeveling

  • Om op systematische wijze de pijn bij non-communicatieve patiënten met een niet aangeboren
  hersenletsel te meten, raden de onderzoekers de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale
  (REPOS) aan. De pijnindicatoren van deze schaal zijn volgens de indicatoren van instrumenten
  die gevalideerd zijn voor andere patiëntencategorieën. Daarnaast wordt de REPOS aanbevolen
  om pragmatische redenen: het is een dichotome schaal, Nederlandstalig, en snel uit te voeren.
  • Niveau van evidence: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  De REPOS wordt op de afdeling neurochirurgie in het AMC geïmplementeerd. De aandachtsvelders voor pijn van deze afdeling zullen het effect van de REPOS evalueren.