Eusol bij open, geinfecteerde wonden.

Upload 1 februari 2012.

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

AuteursDaniëlle Oudshoorn

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Volgens het AGREE instrument scoort de richtlijn¹ goed op het gebied van onderwerp, doel en methodologie. De richtlijn geeft aanbevelingen over preventie, de verzorging van geïnfecteerde chirurgische wonden en is toepasbaar voor dit onderzoek.
Volgens de Cochrane checklist voor SR van RCT’s, is deze SR [4] voldoende valide en toepasbaar. Deze SR werd uitgevoerd om te bepalen wat het beste debridement van chirurgische wonden is. De patiëntencategorie bevatte alle leeftijden met chirurgische wonden. De onderzochte interventies waren de volgende manieren van debridement: operatief, nat en droog verbinden, chemisch (Eusol) en enzymen. De uitkomstmaten waren tijd, wondgenezing, complete wondgenezing, kwaliteit van
leven, patiëntcomfort, opnameduur en kosten. De geïncludeerde RCT’s betroffen 2 kleine studies²,³; deze zijn volgens de Cochrane checklist voor RCT’s voldoende valide en toepasbaar. Zowel in de richtlijn als in de SR komen deze studies terug.

De Resultaten

De RCT (N= 36) van Cannavo² is een 3-armige studie waarin het gebruik van sodium hypochlorite (Eusol) doordrenkte gazen en absorberend verband vergeleken met alginaatverband bij patiënten met open chirurgische buikwonden. Gekeken is naar de genezingstendens, patiëntencomfort (pijn en tevredenheid) en kosten. Er waren geen significante verschillen in genezingstendens tussen het gebruik van Eusol en alginaatverband (AR: -0.03 cm²/dag, 95% BI -0.81 tot 0.41). Absorberend
verband leek het wondgebied het meest te reduceren (AR: 0.24 cm²/dag, 95% BI -0.17 tot 0.66). Bij het gebruik van Eusol was de maximale pijn significant hoger vergeleken met het gebruik van alginaatverband (AR: 2.6 (10 punten schaal), 95% BI 0.64 tot 4.6). Bij de evaluatie na 1 week was de patiënt tevredenheid minder bij de behandeling met Eusol (AR: -1.6 (10 punten schaal), 95% BI -2.7 tot -0.4). Tijdens de laatste evaluatie, was er geen significant verschil in patiënt tevredenheid tussen
de 3 groepen. De kosten waren bij het gebruik van alginaat verband minder dan bij Eusol, echter het verschil was net niet significant (AR: $4.12, 95% BI -0.35 tot 8.58). De hogere kosten werden vooral veroorzaakt door de extra tijd die verpleegkundigen kwijt waren aan het verzorgen van de wond met Eusol.
De RCT (N = 20) van Goode³ heeft dextranomer (hydrocolloïd kralen) met Eusol gaas vergeleken in de postoperatieve verzorging van een open, geïnfecteerde chirurgische wond na een blinde darm verwijdering of buik operatie. De voornaamste uitkomst was de tijd tot schoon wondbed waarna de wond opnieuw gesloten kon worden. Deze tijd was korter bij de dextranomer groep (8.1 dagen en Eusol 11.6 dagen -> P < 0,05). De ziekenhuis opnameduur was bij de dextranomer met een mediaan van 2.2 dagen korter dan bij de behandeling van Eusol.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Het gebruik van Eusol is af te raden als middel om een geïnfecteerde wond te reinigen. Andere wondverbanden zoals alginaat, absorberend verband en hydrocolloid kralen, lijken geïnfecteerde wonden sneller te reinigen, de opnameduur te verkorten, patiëntvriendelijker en kosteneffectiever te zijn. Verder wordt zowel in de richtlijn als in de SR aangegeven dat Eusol een negatieve werking heeft op de aanmaak van granulatieweefsel.
De resultaten uit beide studies zijn consistent in het nadeel van Eusol. Behandeling met absorberende verbanden en alginaat zijn bekende producten in de wondzorg en hebben geen extra scholing voor verpleegkundigen nodig en zijn dus goed in te passen in de huidige verpleegkundige praktijk.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Absorberend verband, hydrocolloïd kralen en alginaat verband verdienen de voorkeur boven
Eusol bij de verzorging van open geïnfecteerde wonden.
• Niveau van evidence: B

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Eusol wordt in het AMC niet volgens protocol gebruikt maar alleen op indicatie. Indicaties kunnen zijn: geïnfecteerde zwarte of gele wonden, stinkende wonden, debridement van ulcera met necrotisch weefsel of fibrine beslag en voor het reinigen van wonden voorafgaande aan een chirurgische ingreep. Naar aanleiding van dit onderzoek zal bij de wondconsulente van het AMC en bij de arts die het voorschrijft, besproken worden of het gebruik van Eusol baat heeft bij het verzorgen van geïnfecteerde wonden.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2008 Oct. 2. Cannavo M, Fairbrother G, Owen D, et al. A comparison of dressings in the management of surgical abdominal wounds. Journal of Wound Care 1998;7:57–62. 3. Goode AW, Glazer G, Ellis BW. The cost effectiveness of dextranomer and eusol in the treatment of infected surgical wounds. British Journal of Clinical Practice 1979;33:325–8. 4. Smith F, Dryburgh N, Donaldson J, Mitchell M. Debridement for surgical wounds. Editorial Group: Cochrane Database Syst Rev. 2011 May 11;(5)1.