Eusol bij open, geinfecteerde wonden.

Upload 1 februari 2012.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Je werkt op de afdeling chirurgie. In het verpleegplan staat dat de wond met Eusol verbonden moet worden om deze te reinigen. Een student vertelt echter dat ze geleerd heeft dat Eusol schadelijke effecten heeft op de wondgenezing en vraagt zich daarom af of er niet een andere manier van wondverzorging is. Samen gaan jullie op zoek naar het antwoord.

PICO

 • P: Patiënt met een open geïnfecteerde wond
 • I: Wond verbinden met Eusol
 • C: Wond verbinden met ander wondmateriaal
 • O: Schoon wondbed, wondgenezing, comfort

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: CBO richtlijnen, LEVV databank richtlijnen, National Guideline Clearinghouse, Pubmed, Cochrane, Evidence based nursing. Zoektermen: Wondcleansing OR Eusol, sodium hypochlorite OR debridement, Eusol OR debridement, Eusol OR woundinfection, sodium hypochlorite OR woundinfection. Resultaten: één richtlijn¹, één systematic review (SR) [4] en 2 Randomised Controlled Trials (RCTs).[2],[3]

Geïncludeerde Studies

  1. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2008 Oct. 2. Cannavo M, Fairbrother G, Owen D, et al. A comparison of dressings in the management of surgical abdominal wounds. Journal of Wound Care 1998;7:57–62. 3. Goode AW, Glazer G, Ellis BW. The cost effectiveness of dextranomer and eusol in the treatment of infected surgical wounds. British Journal of Clinical Practice 1979;33:325–8. 4. Smith F, Dryburgh N, Donaldson J, Mitchell M. Debridement for surgical wounds. Editorial Group: Cochrane Database Syst Rev. 2011 May 11;(5)1.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Volgens het AGREE instrument scoort de richtlijn¹ goed op het gebied van onderwerp, doel en methodologie. De richtlijn geeft aanbevelingen over preventie, de verzorging van geïnfecteerde chirurgische wonden en is toepasbaar voor dit onderzoek.
  Volgens de Cochrane checklist voor SR van RCT’s, is deze SR [4] voldoende valide en toepasbaar. Deze SR werd uitgevoerd om te bepalen wat het beste debridement van chirurgische wonden is. De patiëntencategorie bevatte alle leeftijden met chirurgische wonden. De onderzochte interventies waren de volgende manieren van debridement: operatief, nat en droog verbinden, chemisch (Eusol) en enzymen. De uitkomstmaten waren tijd, wondgenezing, complete wondgenezing, kwaliteit van
  leven, patiëntcomfort, opnameduur en kosten. De geïncludeerde RCT’s betroffen 2 kleine studies²,³; deze zijn volgens de Cochrane checklist voor RCT’s voldoende valide en toepasbaar. Zowel in de richtlijn als in de SR komen deze studies terug.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Het gebruik van Eusol is af te raden als middel om een geïnfecteerde wond te reinigen. Andere wondverbanden zoals alginaat, absorberend verband en hydrocolloid kralen, lijken geïnfecteerde wonden sneller te reinigen, de opnameduur te verkorten, patiëntvriendelijker en kosteneffectiever te zijn. Verder wordt zowel in de richtlijn als in de SR aangegeven dat Eusol een negatieve werking heeft op de aanmaak van granulatieweefsel.
  De resultaten uit beide studies zijn consistent in het nadeel van Eusol. Behandeling met absorberende verbanden en alginaat zijn bekende producten in de wondzorg en hebben geen extra scholing voor verpleegkundigen nodig en zijn dus goed in te passen in de huidige verpleegkundige praktijk.

  De Aanbeveling

  • Absorberend verband, hydrocolloïd kralen en alginaat verband verdienen de voorkeur boven
  Eusol bij de verzorging van open geïnfecteerde wonden.
  • Niveau van evidence: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Eusol wordt in het AMC niet volgens protocol gebruikt maar alleen op indicatie. Indicaties kunnen zijn: geïnfecteerde zwarte of gele wonden, stinkende wonden, debridement van ulcera met necrotisch weefsel of fibrine beslag en voor het reinigen van wonden voorafgaande aan een chirurgische ingreep. Naar aanleiding van dit onderzoek zal bij de wondconsulente van het AMC en bij de arts die het voorschrijft, besproken worden of het gebruik van Eusol baat heeft bij het verzorgen van geïnfecteerde wonden.