Eusol bij open, geinfecteerde wonden.

Upload 1 februari 2012.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Je werkt op de afdeling chirurgie. In het verpleegplan staat dat de wond met Eusol verbonden moet worden om deze te reinigen. Een student vertelt echter dat ze geleerd heeft dat Eusol schadelijke effecten heeft op de wondgenezing en vraagt zich daarom af of er niet een andere manier van wondverzorging is. Samen gaan jullie op zoek naar het antwoord.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënt met een open geïnfecteerde wond
I:Wond verbinden met Eusol
C:Wond verbinden met ander wondmateriaal
O:Schoon wondbed, wondgenezing, comfort
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: CBO richtlijnen, LEVV databank richtlijnen, National Guideline Clearinghouse, Pubmed, Cochrane, Evidence based nursing. Zoektermen: Wondcleansing OR Eusol, sodium hypochlorite OR debridement, Eusol OR debridement, Eusol OR woundinfection, sodium hypochlorite OR woundinfection. Resultaten: één richtlijn¹, één systematic review (SR) [4] en 2 Randomised Controlled Trials (RCTs).[2],[3]

Stap 3: Appraise

Methodologie

Volgens het AGREE instrument scoort de richtlijn¹ goed op het gebied van onderwerp, doel en methodologie. De richtlijn geeft aanbevelingen over preventie, de verzorging van geïnfecteerde chirurgische wonden en is toepasbaar voor dit onderzoek.
Volgens de Cochrane checklist voor SR van RCT’s, is deze SR [4] voldoende valide en toepasbaar. Deze SR werd uitgevoerd om te bepalen wat het beste debridement van chirurgische wonden is. De patiëntencategorie bevatte alle leeftijden met chirurgische wonden. De onderzochte interventies waren de volgende manieren van debridement: operatief, nat en droog verbinden, chemisch (Eusol) en enzymen. De uitkomstmaten waren tijd, wondgenezing, complete wondgenezing, kwaliteit van
leven, patiëntcomfort, opnameduur en kosten. De geïncludeerde RCT’s betroffen 2 kleine studies²,³; deze zijn volgens de Cochrane checklist voor RCT’s voldoende valide en toepasbaar. Zowel in de richtlijn als in de SR komen deze studies terug.

Samenvatting Resultaten

De RCT (N= 36) van Cannavo² is een 3-armige studie waarin het gebruik van sodium hypochlorite (Eusol) doordrenkte gazen en absorberend verband vergeleken met alginaatverband bij patiënten met open chirurgische buikwonden. Gekeken is naar de genezingstendens, patiëntencomfort (pijn en tevredenheid) en kosten. Er waren geen significante verschillen in genezingstendens tussen het gebruik van Eusol en alginaatverband (AR: -0.03 cm²/dag, 95% BI -0.81 tot 0.41). Absorberend
verband leek het wondgebied het meest te reduceren (AR: 0.24 cm²/dag, 95% BI -0.17 tot 0.66). Bij het gebruik van Eusol was de maximale pijn significant hoger vergeleken met het gebruik van alginaatverband (AR: 2.6 (10 punten schaal), 95% BI 0.64 tot 4.6). Bij de evaluatie na 1 week was de patiënt tevredenheid minder bij de behandeling met Eusol (AR: -1.6 (10 punten schaal), 95% BI -2.7 tot -0.4). Tijdens de laatste evaluatie, was er geen significant verschil in patiënt tevredenheid tussen
de 3 groepen. De kosten waren bij het gebruik van alginaat verband minder dan bij Eusol, echter het verschil was net niet significant (AR: $4.12, 95% BI -0.35 tot 8.58). De hogere kosten werden vooral veroorzaakt door de extra tijd die verpleegkundigen kwijt waren aan het verzorgen van de wond met Eusol.
De RCT (N = 20) van Goode³ heeft dextranomer (hydrocolloïd kralen) met Eusol gaas vergeleken in de postoperatieve verzorging van een open, geïnfecteerde chirurgische wond na een blinde darm verwijdering of buik operatie. De voornaamste uitkomst was de tijd tot schoon wondbed waarna de wond opnieuw gesloten kon worden. Deze tijd was korter bij de dextranomer groep (8.1 dagen en Eusol 11.6 dagen -> P < 0,05). De ziekenhuis opnameduur was bij de dextranomer met een mediaan van 2.2 dagen korter dan bij de behandeling van Eusol.

Stap 4: Apply

Conclusie

Het gebruik van Eusol is af te raden als middel om een geïnfecteerde wond te reinigen. Andere wondverbanden zoals alginaat, absorberend verband en hydrocolloid kralen, lijken geïnfecteerde wonden sneller te reinigen, de opnameduur te verkorten, patiëntvriendelijker en kosteneffectiever te zijn. Verder wordt zowel in de richtlijn als in de SR aangegeven dat Eusol een negatieve werking heeft op de aanmaak van granulatieweefsel.
De resultaten uit beide studies zijn consistent in het nadeel van Eusol. Behandeling met absorberende verbanden en alginaat zijn bekende producten in de wondzorg en hebben geen extra scholing voor verpleegkundigen nodig en zijn dus goed in te passen in de huidige verpleegkundige praktijk.

Aanbeveling

• Absorberend verband, hydrocolloïd kralen en alginaat verband verdienen de voorkeur boven
Eusol bij de verzorging van open geïnfecteerde wonden.
• Niveau van evidence: B

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Eusol wordt in het AMC niet volgens protocol gebruikt maar alleen op indicatie. Indicaties kunnen zijn: geïnfecteerde zwarte of gele wonden, stinkende wonden, debridement van ulcera met necrotisch weefsel of fibrine beslag en voor het reinigen van wonden voorafgaande aan een chirurgische ingreep. Naar aanleiding van dit onderzoek zal bij de wondconsulente van het AMC en bij de arts die het voorschrijft, besproken worden of het gebruik van Eusol baat heeft bij het verzorgen van geïnfecteerde wonden.

Bronvermelding

  1. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Surgical site infection: prevention and treatment of surgical site infection. London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2008 Oct. 2. Cannavo M, Fairbrother G, Owen D, et al. A comparison of dressings in the management of surgical abdominal wounds. Journal of Wound Care 1998;7:57–62. 3. Goode AW, Glazer G, Ellis BW. The cost effectiveness of dextranomer and eusol in the treatment of infected surgical wounds. British Journal of Clinical Practice 1979;33:325–8. 4. Smith F, Dryburgh N, Donaldson J, Mitchell M. Debridement for surgical wounds. Editorial Group: Cochrane Database Syst Rev. 2011 May 11;(5)1.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.