Infectie en complicatie: cobedden bij pasgeboren meerlingen.

Upload 1 december 2014.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Het verplegen van meerlingen in 1 couveuse is een zorgwijze die volledig past binnen de visie van ontwikkelingsgerichte zorg. Cobedden wordt gezien als het zo goed mogelijk voortzetten van de prenatale omgeving na een te vroege geboorte van de meerling. Hierbij wordt aangenomen dat de overgang van de meerling naar het extra-uteriene leven vergemakkelijkt wordt door het ononderbroken contact met de andere partner(s). De vraag doet zich echter voor of cobedden ook nadelen heeft, bijv. een verstoring van de fysiologische stabiliteit of een verhoogd risico op infectie of het “sudden infant death syndrome” (SIDS). Deze CAT wil daar uitsluitsel over geven.

PICO

 • P: Te vroeg geboren meerlingen op de NICU
 • I: Cobedden
 • C: Singlebedden
 • O: Potentieel nadelige gevolgen, zoals infectie en SIDS

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Zoektermen: cobedding of co-bedding. Resultaten: 1 Systematic Review (SR) [1] en 3 gerandomiseerde studies (RCT) [2-4]. Twee van de RCTs²,³ zijn opgenomen in de SR. Daarom worden alleen de SR [1] en de later gepubliceerde RCT [4] hier beschreven.

Geïncludeerde Studies

  1. Lai NM, Foong SC, Foong WC, Tan K. Co-bedding in neonatal nursery for promoting growth and neurodevelopment in stable preterm twins. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008313. DOI: 10.1002/14651858.CD008313.pub2. 2. Chin SD, Hope L, Christos PJ. Randomized controlled trial evaluating the effects of cobedding on weight gain and physiologic regulation in preterm twins in the NICU. Advances in Neonatal Care, 2006, 6(3), 142-149. 3. Campbell-Yeo ML, Johnston CC, Joseph KS, Feeley N, Chambers CT and Barrington KJ. Cobedding and recovery time after heel lance in preterm twins: results of a randomized trial. Pediatrics, 2012, 130(3), 500-506. 4. Badiee Z, Nassiri Z and Armanian A. Cobedding of twin premature infants: Calming effects on pain responses. Pediatrics and neonatology, 2014, 55(4), 262-268. 5. Munsters JM, Wierenga H, Boere-Boonekamp MM, Semmekrot BA, Engelberts AC. Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter preventie van wiegendood. Ned Tijdschr Geneeskd, 2013;157(8):A5568. 6. NANN. Cobedding of twins or Higher-order Multiples. Position statement #3053. Advances in Neonatal Care, 2011;12(1):61-67.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  De SR van Lai [1]
  includeerde RCTs en quasi-RCTs en is uitgevoerd conform de eisen van de Cochrane. De
  onderliggende studies kennen beperkingen, zoals niet geblindeerd, incomplete data of selectieve data
  rapportage. Daarnaast is de kwaliteit van bewijs laag voor alle uitkomsten, omdat er vaak maar één kleine
  studie bijdroeg aan de betreffende uitkomstmaat. Er wordt naar verschillende relevante uitkomstmaten
  gekeken, bijv. apneus, bradycardieën en desaturaties, sepsis, scheiding vanwege klinisch relevant redden.
  Tussen de cobedding groep en de apart verpleegde meerlingen was geen significant verschil in apneus en
  bradycardieën (Relatief Risico 0.85, 95% BI 0.18 tot 4.05) en infecties (relatief risico 0.84, 95% BI 0.30 tot 2.31).
  De cobedding groep lijkt iets meer huilepisodes te hebben (gemiddeld verschil 4.4, 95% BI 1.7 tot 7.1),
  maar bevindt zich langer in een rustige slaap tijd (gemiddeld verschil 4.6, 95% BI 1.6 tot 7.6). Scheiding en
  ongewenste effecten worden niet beschreven. Lai geeft geen aanbevelingen voor de klinische praktijk, omdat
  er op dit moment onvoldoende bewijs is wat het beste is.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  De hoeveelheid wetenschappelijk bewijs over de eventuele risico’s van cobedding is beperkt. Echter,
  cobedding lijkt niet te leiden tot meer infecties, apneus, bradycardieën en saturatiedalingen. Onder
  gecontroleerde omstandigheden (bewaking van ademhaling, hartslag, saturatie en temperatuur) en
  vastgelegd in een gedetailleerd protocol kan cobedden in het ziekenhuis veilig worden toegepast. Er ligt
  echter een advies van de Nederlandse kinderartsen (gebaseerd op de SIDS richtlijn van de American Academy
  of Pediatrics) waarin aangegeven wordt cobedden achterwege te laten vanwege de voorbeeldfunctie van een
  ziekenhuis. Ouders zouden namelijk het voorbeeld van de ziekenhuis overnemen in de thuissituatie en dat is
  in dit geval onwenselijk vanwege het risico op wiegedood. [5]
  Voorlichting hierover is daarom essentieel. Ook de
  National Association of Neonatal Nurses geeft in een statement aan dat terughoudendheid ten aanzien van
  cobedden wenselijk is mede vanwege de overname van ziekenhuisgewoonten in de thuissituatie. [6]

  De Aanbeveling

  • Cobedden van meerlingen kan zonder risico plaatsvinden onder gecontroleerde, geprotocolleerde
  omstandigheden in een ziekenhuis.
  • Instemming van en voorlichting aan ouders is belangrijk.
  • Niveau van bewijs: A2

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Op de Intensive Care Neonatologie van het AMC wordt cobedden alleen met instemming van en na uitgebreide voorlichting aan ouders uitgevoerd.