Infectie en complicatie: cobedden bij pasgeboren meerlingen.

Upload 1 december 2014.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Het verplegen van meerlingen in 1 couveuse is een zorgwijze die volledig past binnen de visie van ontwikkelingsgerichte zorg. Cobedden wordt gezien als het zo goed mogelijk voortzetten van de prenatale omgeving na een te vroege geboorte van de meerling. Hierbij wordt aangenomen dat de overgang van de meerling naar het extra-uteriene leven vergemakkelijkt wordt door het ononderbroken contact met de andere partner(s). De vraag doet zich echter voor of cobedden ook nadelen heeft, bijv. een verstoring van de fysiologische stabiliteit of een verhoogd risico op infectie of het “sudden infant death syndrome” (SIDS). Deze CAT wil daar uitsluitsel over geven.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Te vroeg geboren meerlingen op de NICU
I:Cobedden
C:Singlebedden
O:Potentieel nadelige gevolgen, zoals infectie en SIDS
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Zoektermen: cobedding of co-bedding. Resultaten: 1 Systematic Review (SR) [1] en 3 gerandomiseerde studies (RCT) [2-4]. Twee van de RCTs²,³ zijn opgenomen in de SR. Daarom worden alleen de SR [1] en de later gepubliceerde RCT [4] hier beschreven.

Stap 3: Appraise

Methodologie

De SR van Lai [1]
includeerde RCTs en quasi-RCTs en is uitgevoerd conform de eisen van de Cochrane. De
onderliggende studies kennen beperkingen, zoals niet geblindeerd, incomplete data of selectieve data
rapportage. Daarnaast is de kwaliteit van bewijs laag voor alle uitkomsten, omdat er vaak maar één kleine
studie bijdroeg aan de betreffende uitkomstmaat. Er wordt naar verschillende relevante uitkomstmaten
gekeken, bijv. apneus, bradycardieën en desaturaties, sepsis, scheiding vanwege klinisch relevant redden.
Tussen de cobedding groep en de apart verpleegde meerlingen was geen significant verschil in apneus en
bradycardieën (Relatief Risico 0.85, 95% BI 0.18 tot 4.05) en infecties (relatief risico 0.84, 95% BI 0.30 tot 2.31).
De cobedding groep lijkt iets meer huilepisodes te hebben (gemiddeld verschil 4.4, 95% BI 1.7 tot 7.1),
maar bevindt zich langer in een rustige slaap tijd (gemiddeld verschil 4.6, 95% BI 1.6 tot 7.6). Scheiding en
ongewenste effecten worden niet beschreven. Lai geeft geen aanbevelingen voor de klinische praktijk, omdat
er op dit moment onvoldoende bewijs is wat het beste is.

Samenvatting Resultaten

Badiee [4]
voerde een RCT uit naar het analgetisch effect van cobedden tijdens een hielprik bij meerlingen. De
studie is goed uitgevoerd. De randomisatie en interventie zijn duidelijk beschreven. De bloedafname was
gestandaardiseerd en werd door niet-geblindeerde experts uitgevoerd. De pijnscore (PIPP schaalscore 0-21)
kon door de aard van de studie niet geblindeerd worden. Er is een power berekening uitgevoerd. Honderd
prematuur geboren tweelingen (26-34 weken zwangerschapsduur) werden gerandomiseerd in twee groepen:
cobedden en standaard zorg. De pasgeborenen in de standaard groep huilde statistisch significant langer
dan in de cobedding groep (gemiddeld 42.6 seconden, SD ± 19.8 vs. 36.4 seconden, SD ± 21.7, p=0.03). De
gemiddelde pijnscore na de hielprik was statistisch significant hoger in the standaard groep (gemiddeld 9.8, SD ± 2.6 vs. 8.06, SD ± 2.8, p=0.002). Bij opsplitsing van de groepen in pasgeborenen van 28-32 weken en
32-34 weken bleven de uitkomsten in het voordeel van de cobedding groep. Er werden geen significante
ongewenste effecten (als toename in infectie incidentie, necrotiserende enterocolitis, apneus of
bradycardieën en desaturaties) gezien in de cobedding groep in vergelijking met de standaard zorg, maar
hiervoor was de steekproef wellicht te klein.

Stap 4: Apply

Conclusie

De hoeveelheid wetenschappelijk bewijs over de eventuele risico’s van cobedding is beperkt. Echter,
cobedding lijkt niet te leiden tot meer infecties, apneus, bradycardieën en saturatiedalingen. Onder
gecontroleerde omstandigheden (bewaking van ademhaling, hartslag, saturatie en temperatuur) en
vastgelegd in een gedetailleerd protocol kan cobedden in het ziekenhuis veilig worden toegepast. Er ligt
echter een advies van de Nederlandse kinderartsen (gebaseerd op de SIDS richtlijn van de American Academy
of Pediatrics) waarin aangegeven wordt cobedden achterwege te laten vanwege de voorbeeldfunctie van een
ziekenhuis. Ouders zouden namelijk het voorbeeld van de ziekenhuis overnemen in de thuissituatie en dat is
in dit geval onwenselijk vanwege het risico op wiegedood. [5]
Voorlichting hierover is daarom essentieel. Ook de
National Association of Neonatal Nurses geeft in een statement aan dat terughoudendheid ten aanzien van
cobedden wenselijk is mede vanwege de overname van ziekenhuisgewoonten in de thuissituatie. [6]

Aanbeveling

• Cobedden van meerlingen kan zonder risico plaatsvinden onder gecontroleerde, geprotocolleerde
omstandigheden in een ziekenhuis.
• Instemming van en voorlichting aan ouders is belangrijk.
• Niveau van bewijs: A2

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Op de Intensive Care Neonatologie van het AMC wordt cobedden alleen met instemming van en na uitgebreide voorlichting aan ouders uitgevoerd.

Bronvermelding

  1. Lai NM, Foong SC, Foong WC, Tan K. Co-bedding in neonatal nursery for promoting growth and neurodevelopment in stable preterm twins. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008313. DOI: 10.1002/14651858.CD008313.pub2. 2. Chin SD, Hope L, Christos PJ. Randomized controlled trial evaluating the effects of cobedding on weight gain and physiologic regulation in preterm twins in the NICU. Advances in Neonatal Care, 2006, 6(3), 142-149. 3. Campbell-Yeo ML, Johnston CC, Joseph KS, Feeley N, Chambers CT and Barrington KJ. Cobedding and recovery time after heel lance in preterm twins: results of a randomized trial. Pediatrics, 2012, 130(3), 500-506. 4. Badiee Z, Nassiri Z and Armanian A. Cobedding of twin premature infants: Calming effects on pain responses. Pediatrics and neonatology, 2014, 55(4), 262-268. 5. Munsters JM, Wierenga H, Boere-Boonekamp MM, Semmekrot BA, Engelberts AC. Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter preventie van wiegendood. Ned Tijdschr Geneeskd, 2013;157(8):A5568. 6. NANN. Cobedding of twins or Higher-order Multiples. Position statement #3053. Advances in Neonatal Care, 2011;12(1):61-67.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.