Infectie: keuze van het aantal lumen van een centraal veneuze lijn.

Upload 1 januari 2015.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Een patiënt met Totale Parenterale Voeding (TPV) en antibiotica gaat voor het wisselen van een Centraal Veneuze Lijn (CVL). Voor de ingreep moet een lijn meegegeven worden. Je hebt een triple lumen lijn gepakt, maar ziet dat de patiënt een enkel lumen lijn heeft. Je vraagt je af welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor een lijn met een enkel lumen of meerdere lumen. Met een collega bespreek je deze klinische onzekerheid. De collega vraagt waarom je denkt dat er een verschil tussen de type lijnen zou kunnen zijn. “Misschien meer kans op infectie of misschien dat door de antibiotica de voeding minder goed werkt en daardoor de patiënt minder goed gevoed wordt? Ik weet het niet”.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënt met TPV en antibiotica
I:Triple lumen CVL
C:Enkel lumen CVL
O:Kans op infectie, opname van de voeding door antibiotica
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: Pubmed, Cochrane, CINAHL en CBO. Zoektermen: catheterization, central venous (MeSH), central line, central catheterization, central catheter*, central venous line, central venous catheters, lumen, single, double, triple, multi, multiple, infection (MESH). Er is gezocht naar reviews en gerandomiseerde studies (RCT’s). Resultaten: 1 review [1] en 1 systematic review (SR) met meta-analyse².

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek
De review van Bouza [1]
is niet volgens de Cochrane methodiek uitgevoerd. In deze review worden 3
onderzoeken beschreven die zich richten op het aantal lumen van de centraal veneuze lijn en het risico
op een lijn sepsis. Deze 3 onderzoeken (Dezfulian³
, Templeton [4]
en Zürcher [5]
) zijn adequaat uitgevoerd.
Dezfulian³
beschrijft een meta-analyse van 6 RCT’s, 3 prospectieve en 6 retrospectieve studies met in totaal
3433 patiënten met een single lumen en 2665 patiënten met een multi-lumen CVL. Templeton4
doet een
prospectieve cohort studie bij 1162 patiënten met 1396 CVL’s. Zürcher [5]
tenslotte beschrijft in een SR 5
RCT’s met in totaal 255 patiënten met single lumen en 275 patiënten met multi-lumen. Vier van de 5 RCT’s
beschreven bij Zürcher[5]
waren ook bij Dezfullian³
geïncludeerd.
De SR van Ramritu²
omvat 23 studies. Deze SR is adequaat uitgevoerd en beschrijft verschillende interventies
om lijn sepsis te minimaliseren. Vier studies (2 RCT’s en 2 observationele studies) beschrijven 255 patiënten
met enkel lumen en 552 patiënten met multi-lumen CVL. Drie van de 4 studies zijn ook bij Dezfullian³
of
Zürcher [5]
geïncludeerd.

Samenvatting Resultaten

Bouza [1]
geeft geen resultaten, daarom worden de resultaten van de originele artikelen weergegeven.
Dezfulian³
vond voor Catheter-related bloodstream infection (CRBSI) een Odds Ratio van 2.15 (95%
Betrouwbaarheidsinterval (BI): 1.00-4.66) in het nadeel van multi-lumen CVL. Templeton4
vond een CRBSI van
1.9 infecties op 1000 katheterdagen. Na correctie voor o.a. leeftijd, geslacht, TPV en IC verblijf, bleek het aantal lumen significante voorspellers voor CRBSI te zijn. Elk extra lumen had een Hazard Ratio (HR) van 4.4
(95% BI: 2.5-7.7) op het ontstaan van CRBSI. Een permanent afgesloten lumen had een beschermend effect:
HR 0.3 (95% BI: 0.1-0.7). Zürcher laat zien dat er significant minder infecties voorkomen bij een enkel lumen
CVL: OR 2.58 (95% BI: 1.24-5.37) [5]
. Bouza [1] concludeert dat als er een CVL geplaatst wordt, de keuze van het
aantal lumen gebaseerd dient te worden op de klinische indicatie.
Ramritu²
vond voor CRBSI een RR van 0.67 (95% BI: 0.21-2.08) bij de vergelijking enkel vs dubbel lumen (1
studie met 50 patiënten). Bij de vergelijking enkel vs triple lumen CVL (3 studies) werd een RR van 0.97 (95%
BI: 0.45-2.10) gevonden. Deze resultaten zijn niet significant.

Stap 4: Apply

Conclusie

Ramritu²
concludeert dat er geen significant verschil is tussen een enkel lumen of een multi-lumen CVL in
het risico op een lijn sepsis. Bouza [1]
concludeert dat er een licht verhoogd risico op infectie is bij gebruik van
een triple lumen CVL, maar ondersteunt het gebruik van een dubbel of triple lumen CVL indien dit klinisch
is geïndiceerd. Een indicatie kan zijn het toedienen van totale parenterale voeding met daarnaast eventueel
andere intraveneuze medicatie, zoals antibiotica via de CVL.

Aanbeveling

• Het is aan te bevelen om een dubbel of triple lumen Centraal Veneuze Lijn in te brengen bij patiënten die
naast Totale Parenterale Voeding ook andere intraveneuze medicatie toegediend moeten krijgen.
• Niveau van bewijs: B

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De indicaties voor de keuze om een enkel lumen of multi-lumen CVL te plaatsen, moeten protocollair worden vastgelegd. Daarnaast adviseert de apotheek van het AMC om geen andere medicatie via hetzelfde lumen als de TPV toe te dienen. Dit betekent dat in het geval van het bovenstaande klinische scenario gekozen moet worden voor een CVL met meerdere lumen. In de praktijk wordt er op basis van de indicatie een keuze gemaakt voor een enkel lumen CVL of één met meerdere lumen.

Bronvermelding

  1. Bouza E, Guembe M, Muñoz P. Selection of the vascular catheter: can it minimise the risk of infection? International Journal of Antimicrobial Agents 2010;36S:S22-S25. 2. Ramritu P, Halton K, Cook D, Whitby M, Graves N. Catheter-related bloodstream infections in intensive care untis: a systematic review with meta-analysis. Journal of Advanced Nursing 2008;62(1):3-21. 3. Dezfulian C, Lavelle J, Nallamothu BK, Kaufman SR, Saint S. Rates of infection for single-lumen versus multilumen central venous catheters: a meta-analysis. Crit Care Med 2003;31:2385–2390. 4. Templeton A, Schlegel M, Fleisch F, Rettenmund G, Schobi B, Henz S, Eich G. Multilumen central venous catheters increase risk for catheter-related bloodstream infection: prospective surveillance study. Infection 2008;36:322–327. 5. Zürcher M, Tramer MR, Walder B. Colonization and bloodstream infection with single- versus multi-lumen central venous catheters: a quantitative systematic review. Anesth Analg 2004;99:177–182.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.