Pijn en comfort: warmte toediening bij inbrengen infuus.

Upload 1 januari 2015.

Inhoud

AuteursAnne Marije Luik (VUmc) en Arno Mank Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Je werkt op een Dagbehandeling voor hematologische, oncologische patiënten. Als team hebben jullie als doel gesteld om patiënten zo comfortabel mogelijk te behandelen en daarnaast zo efficiënt mogelijk te werken. Je hebt gelezen dat lokaal warmte toedienen voorafgaan aan het inbrengen van een infuus het aantal inbrengpogingen en tijdsduur verminderd.1 Maar het is niet duidelijk of deze warmte toediening nat of juist droog moet zijn, en wat het effect is op pijn en patiënt tevredenheid.

PICO

 • P: Hematologische, oncologische patiënten
 • I: Natte warmte toediening
 • C: Droge warmte toediening
 • O: Slagingskans bij de eerste poging om een infuus in te brengen, de tijdsduur van het inbrengen, pijn/ comfort en patiënt tevredenheid

De Vraag

Stap 2: Acquire

Zoekstrategie


Search: PubMed, Cochrane en TRIP Zoektermen: catheterization, peripheral/methods, hyperthermia, induced/methods, pain/prevention and control. Resultaten: 3 richtlijnen²,³,[4] en 1 gerandomiseerde studie (RCT) [6].

Geïncludeerde studies:

  1. Lenhardt R, Seybold T, Kimberger O, et al. Local warming and insertion of peripheral venous cannulas: single blinded prospective randomised controlled trial and single blinded randomised crossover trial. BMJ 2002;325:409-410. 2. Camp-Sorrell, ed. Access Device Guidelines: Recommendations for Nursing Practice and Education. 3rd ed. Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society 2011. 3. Guideline Peripheral Intravenous Cannula (PIVC) Insertion and Post Insertion Care in Adult Patients. NSW government Health 2013. http://www.health.nsw.gov.au/policies/gl/2013/pdf/GL2013_013.pdf 4. ENA Emergency Nursing Resources Development Committee. Clinical Practice Guideline: Difficult Intravenous Access. 2011 http://www.ena.org/practice-research/research/CPG/Documents/ DifficultIVAccessCPG.pdf 5. Crowley M, Brim C, Proehl J, et al. ENA Emergency Nursing Resources Development Committee, Emergency nursing resource: difficult intravenous access. J Emerg Nurs 2012;38(4):335–343. 6. Fink RM, Hjort E, Wenger B, et al. The impact of dry versus moist heat on peripheral IV catheter insertion in a hematology-oncology outpatient population. Oncology Nursing Forum 2009;36(4):E198-204.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek
  We vonden 3 richtlijnen over de beste manier om een perifeer infuus in te brengen²,³,[4], waarvan alleen de
  richtlijn van de ENA Emergency Nursing Resources Development Committee van goede kwaliteit is [4]
  . De RCT
  van Fink et al. is van redelijke kwaliteit6
  . De onderzoeksgroep bestond uit hematologische, oncologische
  patiënten die chemotherapie of andere infusietherapie ondergingen. De interventie groep kreeg 7
  minuten natte warmte toediening en de controle groep 7 minuten droge warmtetoediening van getrainde
  oncologieverpleegkundigen. De randomisatie vond plaats met een gecomputeriseerd systeem. Blindering
  van patiënten en behandelaars was in deze studie niet mogelijk, beide partijen konden namelijk voelen of de
  onderarm met droge of natte handdoeken was behandeld. De demografische en prognostische variabelen
  waren in beide groepen gelijk, behalve voor het aantal maanden chemotherapie: 5.7 maanden in de natte
  groep en 9.6 maanden in de droge groep. De ervaring van de oncologieverpleegkundigen was gelijk voor de
  beide groepen. Totaal zijn 155 patiënten geïncludeerd, waarvan 136 (88%) zijn geanalyseerd. Eindpunten:
  geslaagde eerste pogingen, tijdsduur van inbrengen, angst en pijn gemeten op een Visueel Analoge Schaal
  (VAS).

  De Resultaten

  In de richtlijnen wordt warmte toediening als optie genoemd om venen te dilateren. In de richtlijn van de
  ENA Emergency Nursing Resources Development Committee [4] ,[5] wordt verwezen naar twee gerandomiseerde
  studies en gecontroleerde warmtetoediening aanbevolen als goedkope oplossing om de slagingskans te
  vergroten.

  In de RCT van Fink is bij 110 van de 136 geanalyseerde patiënten het inbrengen van het infuus bij de eerste
  poging gelukt (81%). Bij 50 van de 68 (73.5%) patiënten die met natte handdoeken voorverwarmd zijn, lukt
  het infuus inbrengen in 1 poging en bij 60 van de 68 (88.2%) patiënten met droge warmtetoediening, een
  significant verschil van 14.7% (95% BetrouwbaarheidsInterval; 1.7 tot 27.7%). De gemiddelde tijd dat het
  inbrengen duurde was 127.6 seconden voor natte, versus 98.5 seconden voor droge warmtetoediening; een
  significant verschil van 29 seconden in het voordeel van droge warmtetoediening. Angst en comfort met
  het type lokale warmte toediening werd gemeten met een 100-punts VAS schaal, maar voor deze patiënt
  relevantie uitkomstmaat werd geen significant verschil gevonden. Angst scoorde gemiddeld 16.7 voor de
  natte groep en 15.5 voor de droge groep. De comfortscore was gemiddeld 89.0 voor de natte groep en 94.2
  voor de droge groep.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Vooral het toedienen van droge warmte heeft een positief effect op de slagingskans van de eerste
  inbrengpoging van een infuus. Hierdoor kost deze handeling minder tijd, hetgeen mogelijk kostenbesparing
  geeft. De patiënten ervaren de warmte toediening als comfortabel. Daarnaast lijkt deze interventie een
  goedkope, toepasbare en haalbare verbetering voor de kwaliteit van zorg aan hematologische, oncologische
  patiënten. Het aantal studies dat deze verpleegkundige handeling heeft geëvalueerd is echter zeer beperkt.
  Meer onderzoek is nodig om het positieve effect met meer zekerheid te stellen.

  De Aanbeveling

  • Het is aan te raden om lokaal droge warmte toe te passen voorafgaand aan het inbrengen van een infuus bij hematologische, oncologische patiënten. Hiervoor kunnen warmtepakkingen worden gebruikt, die
  opgewarmd zijn in de magnetron, gedurende 7 minuten.
  • Niveau van bewijs: A2

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  De genoemde tijdsbesparing van 29 seconden per ingebracht infuus bij droge warmte is zeker voor een Dagbehandeling met een groot aantal patiënten per dag een reden om deze interventie toe te passen. Op de dagbehandeling oncologie/hematologie van het VUmc krijgen daarom alle patiënten voordat het infuus wordt ingebracht op hun hand en onderarm warmte toegediend via de droge methode. Voor het toedienen van droge warmte worden warmte pakkingen gebruikt, die 7 minuten zijn opgewarmd. Er is voor ongeveer €200 een magnetron aangeschaft en er is €50 euro besteed aan warmte pakkingen.