Koeling van voeten ter voorkoming van nageltoxicatie bij Docetaxel.

Upload 1 februari 2015.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Nageltoxicatie komt voor bij 30% van de patiënten die behandeld worden met Docetaxel [1]. De kwaliteit van leven kan hierdoor negatief worden beïnvloed. Patiënten die Docetaxel krijgen op de Dagbehandeling Oncologie van Noordwest Ziekenhuisgroep, kunnen kiezen voor koeling van de handen om nageltoxicatie te voorkomen. Dit helpt in 50% van de patiënten [1]. Patiënten vragen soms ook naar koeling van voeten om daarmee tevens toxicatie van de teennagels tegen te gaan. De verpleegkundigen vragen zich af of hiervoor wetenschappelijk bewijs is, zodat zij goede argumenten hebben om ‘frozen socks’ wel of juist niet aan te bieden.

PICO

 • P: Patiënten die behandeld worden met Docetaxel
 • I: Koelen van voeten
 • C: Niet koelen van voeten
 • O: Nageltoxiciteit, kwaliteit van leven

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane, Diliguide, Oncoline en Pallialine. Zoektermen: cooling, freeze, frozen socks, cryotherapie, Docetaxel. Resultaten: 1 interventiestudie [1] en 1 case-control study².

Geïncludeerde Studies

  1. Scotté F, Banu E, Mdioni J, et al. Matched case-control phase 2 study to evaluate the use of a frozen sock to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the foot. Cancer 2008;7:1625- 1631. 2. Can G, Aydiner A, Cavdar I. Taxane-induced nail changes: predictors and efficacy of the use of frozen gloves and socks in the prevention of nail intoxicity. European Journal of Oncology Nursing 2012;16:270-275.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  De studie van Scotté et al. [1] onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van koelsokken om Docetaxelgerelateerde toxiciteit van teennagels en huid van de voet te voorkomen. De patiëntengroep is duidelijk
  beschreven, elke patiënt vormt zijn eigen controle. De blootstelling is ook duidelijk gedefinieerd en valide
  beoordeeld. Er is gebruik gemaakt van een gevalideerd meetinstrument voor nageltoxiciteit (NCI-CTCAE),
  patiëntcomfort is gemeten met een vierpunts-meetschaal, niet nader benoemd. Verder dient vermeld
  te worden dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling met het bedrijf dat de koelsokken
  produceert (Akromed).
  De beschrijvende, cross-sectionele interventiestudie van Can et al.²
  heeft 2 doelen: (a) het beschrijven
  van voorspellers van taxane-gerelateerde nageltoxiciteit en (b) het evalueren van het effect van
  koelsokken ter preventie van nageltoxiciteit. De doelstelling van het onderzoek is helder geformuleerd.
  De inclusiecriteria en onderzoeksmethode zijn zorgvuldig beschreven. De 2 patiëntengroepen
  zijn vergelijkbaar. Er vindt toewijzing plaats (niet duidelijk hoe precies), waarbij patiënten in de
  interventiegroep alsnog kunnen weigeren. Er wordt geen melding gemaakt van blindering. Er is
  gebruik gemaakt van 2 gevalideerde meetinstrumenten (nageltoxiciteit: NCI-CTCAE, kwaliteit van leven
  vragenlijst).

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Het onderzoek van Scotté et al. [1]
  heeft als conclusie dat behandeling met koelsokken de incidentie van
  Docetaxel-geinduceerde teennageltoxiciteit verlaagt. Het onderzoek van Can et al.² vindt echter geen
  significant verschil in de incidentie van teennageltoxiciteit tussen de interventie- en controlegroep. Het
  wordt uit deze onderzoeken niet duidelijk in hoeverre de toepassing van een combinatie van koelsokken
  goed te verdragen is door de patiënt.

  De Aanbeveling

  • Het gebruik van koelsokken kan overwogen worden, met name bij die patiënten die gevoelig zijn voor
  nageltoxiciteit en de koude (goed) kunnen verdragen.
  • Niveau van bewijs: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  De koelsokken zijn gemakkelijk in het gebruik. Per patiënt zijn 4-8 sokken nodig, afhankelijk van de temperatuur waarop ze gekoeld zijn. De sokken hebben een koeltijd van minimaal 3 uur in de vriezer nodig om koud genoeg te zijn voor (her)gebruik. De kosten betreffen voornamelijk de aanschaf van de koelsokken, vervolgens kunnen ze langdurig worden hergebruikt. Verder is een vriesvak van minimaal drie sterren vereist om de sokken tot <-18°C in te vriezen.