Mondkapje dragen bij griepverschijnselen

Upload 1 mei 2018.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Elke winter hebben medewerkers van het wijkteam, maar ook veel cliënten last van griepverschijnselen. Binnen een klein zelfsturend wijkteam hebben de medewerkers een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als het enigszins gaat werken zij door, ook al voelen ze zichzelf niet lekker, om de werklast voor collega’s niet te vergroten. Hierdoor komen veel “grieperige” collega’s bij cliënten, van wie er veel oud en kwetsbaar zijn. Daarentegen zijn er ook cliënten met griep en medewerkers willen zichzelf beschermen tegen besmetting. Iedereen weet dat het griepvirus zich snel verspreid en past daarom goede handhygiëne toe. Maar toch komt de vraag op of we cliënten en onszelf nog beter kunnen beschermen tegen het griepvirus, bijv. door het dragen van een mondkapje.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:P Cliënten en medewerkers
I:Handhygiëne plus het dragen van een mondkapje
C:Handhygiëne
O:Griepverschijnselen
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: Pubmed en Cochrane. Er is gezocht naar systematic reviews (SR) tot april 2018. Zoektermen: face mask, influenza, human, flu, handhygiene, hand washing, protective measures. Resultaten: 2 SRs (1),(2)

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
De artikelen zijn beoordeeld met de formulieren van Cochrane.
De studie van Saunders-Hastings et al.(1) heeft tot doel te beoordelen welke persoonlijke beschermingsmaatregelingen effectief zijn in het verminderen van een pandemische griep, zoals de varkensgriep in 2009. Het betreft een goed uitgevoerde SR met een meta-analyse. Er is een uitgebreide search gedaan. De selectie van de studies, data extractie en methodologische kwaliteitsbeoordeling zijn door 2 onderzoekers onafhankelijk uitgevoerd. Informatie over de primaire studies wordt kort in tabellen beschreven. De studie van Wong et al.² beschrijft de effectiviteit van handhygiëne en de combinatie van handhygiëne en een mondkapje op het voorkomen van griep.
Het betreft een SR van gerandomiseerde studies en er wordt een meta-analyse uitgevoerd.
De SR is van matige kwaliteit. Er is uitgebreid gezocht naar relevante studies, en de selectie en kwaliteitsbeoordeling wordt zorgvuldig gedaan. De data extractie wordt echter niet beschreven en er is geen informatie over de primaire studies. Daardoor is het bijv. onduidelijk wie de deelnemers van de verschillende studies waren. De beoordeling van de statistische heterogeniteit in het licht van de meta-analyses lijkt adequaat.

Samenvatting Resultaten

De SR van Saunders-Hastings et al.(1) includeert 8 studies naar de effectiviteit van het dragen van een mondkapje als bescherming tegen griep. In 6 studies gaat het om hulpverleners in de gezondheidszorg en wordt het mondkapje gedragen met het doel zich te beschermen tegen griep. Er zijn grote verschillen tussen de studies in design: 1 Randomized Controlled Trial (RCT), 1 cohortstudie met een controlegroep, 1 cohortstudie zonder controlegroep, 3 case-control studies en 2 cross-sectionele studies. Ook varieert de omvang van de studies; het aantal deelnemers loopt van 28 tot 836. De studies laten tegenstrijdige resultaten zien. De resultaten van de geïncludeerde RCT laat een significant effect zien van het dragen van een mondkapje binnen een gezin met een geïnfecteerd gezinslid: Odds Ratio (OR) 0.28, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)
0.08 tot 0.97. Hetzelfde resultaat werd gevonden wanneer een mondkapje werd gecombineerd met handhygiëne: OR 0.26, 95% BI 0.07 tot 0.93. Ook de vergelijkende cohortstudie en een grote case-control studie rapporteren significant effecten: p=0.047 en p=0.02. De overige studies rapporteren geen significant effect van het dragen van een mondkapje om griep te voorkomen. De auteurs van de SR rapporteren de resultaten van 2 meta-analyses, met tegenstrijdige resultaten. De
auteurs concluderen voorzichtig dat (naast het wel bewezen effect van handhygiëne) het mondkapje mogelijk effectief is om de verspreiding van het griepvirus tegen te gaan bij een pandemie.
De SR van Wong et al.² includeert 8 studies die een vergelijking maken tussen de interventiegroep
(handhygiëne in combinatie met het dragen van een mondkapje) en de controlegroep (handhygiëne) op het optreden van griepachtige klachten. De studies samen hebben in de interventie groep 5.025 en in de controlegroep 4.122 deelnemers. Het gepoolde resultaat laat zien dat de combinatie van handhygiëne en het dragen van een mondkapje effectiever is dan alleen handhygiëne: Relatief Risico (RR) 0.78, 95% BI 0.68 tot 0.90.

Stap 4: Apply

Conclusie

Een meta-analyse van RCTs en een grote case-control studie wijzen in de richting van een beschermend effect van het dragen van een mondkapje (naast goede handhygiëne) om verspreiding van het griepvirus tegen te gaan. De gevonden literatuur is echter niet geheel eenduidig.

Aanbeveling

• De aanbeveling is om naast goede handhygiëne een mondkapje te dragen wanneer een medewerker of cliënt griepverschijnselen heeft.
• Niveau van bewijs: A1 en D

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De resultaten zijn besproken en het team vindt het dragen van een mondkapje een acceptabele en haalbare interventie ter preventie van het verspreiden van het griepvirus. Het is belangrijk dat de medewerkers van het wijkteam mondkapjes bij zich hebben en elkaar motiveren deze ook daadwerkelijk te dragen. In het team is ook benadrukt dat het belangrijk is met de cliënt te bespreken waarom een mondkapje wordt gedragen.

Bronvermelding

  1. Saunders-Hastings P, Crispo JAG, Sikora L & Krewski D. Effectiveness of personal protective measures in reducing pandemic influenza transmission: A systematic review and meta-analysis. Epidemic 2017;20:1-20. 2. Wong VW, Cowling BJ & Aiello AE. Hand hygiene and risk of influenza virus infections in the community: a systematic review and meta-analysis. Epidemiol Infect 2014;142:922-932.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.