Tentbed versus fixatie bij onrustige patiënt in het ziekenhuis.

Upload 2 juni 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Romy de Ruiter

Autorisators

  • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Auteurs: Romy de Ruiter
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Je bent verpleegkundige in het ziekenhuis en hebt een patiënt die erg geagiteerd en verward is. De patiënt vormt hierdoor een risico voor zichzelf, want hij trekt aan allerlei lijnen, en er wordt besloten om hem te fixeren met buik en polsbanden. De patiënt lijkt hier echter nog veel onrustiger van te worden en een collega oppert of een tentbed misschien een beter effect kan hebben.

PICO

  • P: delirant, ziekenhuis, volwassen
  • I: tentbed
  • C: fixatie
  • O: onrust, patiënttevredenheid

De Vraag

Wat is het effect van tentbed, in vergelijking met fixatie, op onrust en patiënttevredenheid bij een volwassen delirante patiënt in het ziekenhuis?

Stap 2: Acquire

Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Zoekstrategie

1: Richtlijnendatabase.nl (07-05-2021)
'fixatie'

2: Cochrane Library (07-05-2021)
'("Confusion"[Mesh] OR confus*) AND (“safety net” OR “enclosure bed” OR tent OR Posey)': 33 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (07-05-2021)
Filters: systematic reviews
'("safety net" OR "enclosure bed" OR tent OR Posey)': 27 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

4: Medline (PubMed) (07-05-2021)
Filters: clinical trial
'("safety net" OR "enclosure bed" OR tent OR Posey) AND ("Psychomotor Agitation"[Mesh] OR troubled OR restless* OR disturb* OR agitat*)': 7 hits, waarvan 1 geïncludeerd.


Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Romy de Ruiter
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: afgewezen.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Het betreft een prospectieve single-center RCT in een perifeer ziekenhuis. Er werden 49 patiënten geïncludeerd als ze 18 jaar of ouder waren met minimaal één van de volgende aandoeningen: delier, verwardheid, agitatie en gedrag waardoor fixatie nodig is, psychose/hallucinaties/waanideeën, suïcidaliteit. Patiënten werden gerandomiseerd toegewezen aan een tentbed of ‘standaard fixatie’ (2-punt of 4-punts fixatie). Primaire uitkomsten betrof (1) perceptie van familie/naasten en zorgverleners over comfort, acceptatie en veiligheid van de interventie, (2) agitatie van de patiënt.

Risico op Bias

De studie is waar mogelijk uitgevoerd conform de standaard van een RCT. Blindering was, gezien de aard van fixatie, niet mogelijk. Minpunt is het ontbreken van een sample size berekening op de agitatie scores, hierdoor is niet zeker of de sample groot genoeg was om hier een significant verschillende effect van te vinden.

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: afgewezen.
Methode: online tool van omni cura ACADEMY
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op Bias: ernstig
Methodologie

Design: prospectief, single-center, gerandomiseerde studie.

Patiëntgroepen: volwassenen, klinisch opgenomen in het ziekenhuis met delier, verwarring, onrust, psychose, hallucinaties, suïcidaliteit, etc.

Interventie: tentbed (‘SOMA safe enclosure’) versus fixatie

Uitkomsten: agitatie en (via proxy) comfort, acceptatie, veiligheid

Risico op Bias

In essentie is het een goede studie, maar een paar punten zijn zorgwekkend. Ten eerste is de studie vroegtijdig beëindigd en het is niet duidelijk waarom en wat de invloed ervan was op de sample size t.a.v. de poweranalyse. Daarnaast is de studie deels gefinancierd door de fabrikant van het tentbed, hoewel de patiënt gerelateerde resultaten (agitatie, medicijngebruik) niet overtuigend in hun voordeel werken. Tot slot is blindering niet mogelijk, maar zijn de uitkomsten waarop positieve resultaten zijn gevonden voor het tentbed (comfort, veiligheid, acceptatie) daar natuurlijk wel heel beïnvloedbaar door.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

  1. Nawaz, Abbas, Sarfraz, Slade, Calvocoressi, Wild, & Tessier-Sherman. (2007) A randomized clinical trial to compare the use of safety net enclosures with standard restraints in agitated hospitalized patients. Journal of hospital medicine 2(6), 385-93.