Toediening Paracetamol oraal als premedicatie preoperatief

Upload 6 augustus 2020.

Algemene Gegevens

Auteurs:

  • Kedie van Boerdonk

Autorisators:
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: : Kedie van Boerdonk
Autorisators: : Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Bij opname voor een operatie wordt standaard premedicatie gegeven. De premedicatie bestaat uit onder andere twee tabletten Paracetamol 500mg oraal. Deze premedicatie wordt voorgeschreven door een anesthesist. Dit doen zij na het zien van de patiënt tijdens een preoperatieve screening. De Paracetamol als premedicatie dienen ervoor om preoperatief te starten met het opbouwen van een bloedspiegel voor pijnstilling. Dit moet voor een positief effect zorgen op de postoperatieve pijnklachten waardoor onder andere minder opiatengebruik nodig is. De premedicatie Paracetamol wordt wisselend voorgeschreven; wel of niet. Daarbij wordt geen verschil gemerkt in het soort operatie of patiëntencategorie. De vraag ontstond of de effectiviteit van orale Paracetamol als premedicatie op de postoperatieve pijnklachten wetenschappelijk is onderzocht?

PICO

  • P: Volwassen preoperatieve patiënt.
  • I: Paracetamol premedicatie.
  • C: Geen paracetamol als premedicatie
  • O: postoperatieve pijn en opiatengebruik

De Vraag

Wat is het effect van Paracetamol oraal preoperatief op postoperatieve pijnklachten bij een volwassen patiënt?

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Kedie van Boerdonk
Autorisators: : Nog geen autorisators.

Zoekstrategie


Database: PubMed, Cochrane Library • In januari 2020 is gezocht in de databank van PubMed en Cochrane Library naar wetenschappelijke artikelen passend bij dit onderwerp. Er werd gezocht naar artikelen niet ouder dan 10 jaar en in het Engels of Nederlands geschreven en welke direct via de databank in full text inzichtelijk waren. De volgende zoektermen (in titel, abstract of MeSH termen) zijn gebruikt, met de daarbij behorende Entry Terms: Acetaminophen, Analgesics, Premedication, Preoperative Care, Preoperative Period, Pain, Postoperative. Daarnaast werd in PubMed de volgende filters toegevoegd: Adult: 19+ years, Adult: 19-44 years, Middle Aged + Aged: 45+ years, Middle Aged: 45-64 years, Aged: 65+ years. Deze zoekopdracht leverde zeven zoekresultaten op. Vijf van de gevonden artikelen waren niet bruikbaar en hebben we geëxcludeerd. Alle geëxcludeerde artikelen zijn gericht op andere premedicatie dan Paracetamol. Uit bovenstaande zoektermen bleken twee artikelen overeen te komen met de zoekvraag, namelijk twee Randomized controlled trials (RCT). Een full tekst artikel was in de database enkel in het Spaans geschreven. Dit artikel werd in het Engels opgevraagd. Na het lezen van deze artikelen bleken ze niet overeen te komen met de zoekvraag. Echter hebben we deze wel geïncludeerd om de volgende redenen. In de onderzoeken wordt de vergelijking gemaakt met tussen Paracetamol en een ander medicijn als premedicatie intraveneus, waarbij de effectiviteit van Paracetamol intraveneus wel wordt geëvalueerd op de postoperatieve pijn. Door deze onderzoeken toch te analyseren werd getracht bewijs te vinden Of paracetamol pre operatief effectief is op postoperatieve pijn. Er zijn twee RCT's (1 & 2) geïncludeerd.

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Artikel 1 is een radomised controlled trial. De kwaliteit is beoordeeld met de Cochrane checklist “Beoordelingscriteria voor een randomised controlled trial (RCT)”. Artikel 1 werd aan de hand van het beoordelingsformulier van een hoge validiteit beoordeeld. In het onderzoek worden de onderzoeksgroepen onderscheiden door interventiegroep A (twee gram Paracetamol intraveneus 30 minuten pre operatief en controlegroep C (placebo intraveneus pre operatief). Er wordt beschreven dat er geen significant verschil blijkt in de pijnintensiteit die patiënten ervaren in beide onderzoeksgroepen gemeten door middel van visual analogue scale (VAS), maar dat het opiatengebruik wel met 30 procent is verminderd in groep A.
Naast dat we het artikel van hoge validiteit beoordelen, is het opmerkelijk dat het tijdsbestek waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden niet wordt benoemd. Daarnaast dat er gebruik wordt gemaakt van onderzoeksgroep A en C, waarbij het onduidelijk is waarom er geen gebruik wordt gemaakt van groep B.

Artikel 2 is een radomised controlled trial. De kwaliteit is beoordeeld met de Cochrane checklist “Beoordelingscriteria voor een randomised controlled trial (RCT)”. Artikel 2 werd aan de hand van het beoordelingsformulier van een hoge validiteit beoordeeld. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen het toedienen van Paracetamol één gram preoperatief en Ketorolac 30 milligram (NSAID) preoperatief. Beiden werden in vijftien minuten toegediend, 30 minuten preoperatief. Dit sluit volledig aan op de onderzoeksvraag. Er werd in dit onderzoek bewezen dat Paracetamol preoperatief effectief blijkt voor op de postoperatieve pijn en zorgt voor minder gebruik van opiaten postoperatief.

De Resultaten

In het onderzoek worden de onderzoeksgroepen onderscheiden door interventiegroep A (twee gram Paracetamol intraveneus 30 minuten pre operatief en controlegroep C (placebo intraveneus pre operatief). Er wordt beschreven dat er geen significant verschil blijkt in de pijnintensiteit die patiënten ervaren in beide onderzoeksgroepen gemeten door middel van visual analogue scale (VAS), maar dat het opiatengebruik wel met 30 procent is verminderd in groep A.

In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen het toedienen van Paracetamol één gram preoperatief en Ketorolac 30 milligram (NSAID) preoperatief. Beiden werden in vijftien minuten toegediend, 30 minuten preoperatief. Dit sluit volledig aan op de onderzoeksvraag. Er werd in dit onderzoek bewezen dat Paracetamol preoperatief effectief blijkt voor op de postoperatieve pijn en zorgt voor minder gebruik van opiaten postoperatief.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van Paracetamol intraveneus als premedicatie resulteert in minder opiatengebruik postoperatief. Mede daardoor wordt in beiden artikels ook aangeven dat patiënten postoperatief minder klachten hebben van opiaat gerelateerde bijwerkingen, zoals misselijkheid.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Aangezien de literatuur enkel is gericht op Paracetamol intraveneus en niet oraal, werd besloten om de vraag neer te leggen bij de anesthesisten waarom er voor oraal gebruik is gekozen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een anesthesist van het XXX Ziekenhuis. Zij bevestigt dat het gebruik van Paracetamol als premedicatie effectief is voor het reduceren van opiatengebruik postoperatief. De reden dat er gebruik wordt gemaakt van orale Paracetamol in plaats van intraveneus, is vanwege de kosten. Intraveneus is duurder dan oraal.
Daarnaast gaf de anesthesist aan dat iedere patiënt Paracetamol oraal preoperatief voorgeschreven moet krijgen, tenzij er een contra-indicatie is voor het gebruik van Paracetamol. Aangezien niet alle anesthesisten de Paracetamol preoperatief voorschrijven, zal de anesthesist dit gegeven meenemen naar de afdeling anesthesie als punt van aandacht.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Terugkoppeling gegeven aan de anesthesist

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Moon YE, Lee YK, Lee J, et al. The effects of preoperative intravenous acetaminophen in patients undergoing abdominal hysterectomy. Archives gynecology obstetrics (2011) 284:1455-1460 2. Medina-Vera AJ, Novoa LM. Reduced anaesthetic requirements and postoperative analgesics in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: Premedication with intravenous paracetamol versus ketorolac, a double blind and randomised clinical trial. Revista Española de Anestesiología y Reanimación 2017; 64(2): 64-70