Veiligheid en comfort: temperatuurmeting bij zuigelingen.

Upload 1 mei 2013.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling Chirurgie-Zuigelingen van het Emma Kinderziekenhuis wordt bij pasgeborenen in de couveuse (of in een warmtebed) een huidsensor aangebracht om de lichaamstemperatuur te meten via de huid. Naast het gebruik van deze huidsensor wordt vaak ook de temperatuur nog rectaal gemeten, maar dit wordt wisselend uitgevoerd. De ene verpleegkundige doet dit standaard en de andere verpleegkundige doet dit niet of alleen op indicatie. Er bestaat klinische onzekerheid welke temperatuurmeting bij pasgeborenen het meest betrouwbaar en het minst belastend is.

PICO

 • P: Pasgeborenen in een couveuse of op een warmtebed
 • I: Temperatuurmeting met behulp van een huidsensor
 • C: Rectale temperatuur meting
 • O: Betrouwbare, veilige temperatuurmeting

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Er is gezocht naar publicaties vanaf 2000. Zoektermen: skin temperature measurement, rectal temperature, infant, neonates, premature, incubator. Resultaten: 2 relevante artikelen [1,2].

Geïncludeerde Studies

  1. Dollberg S, Rimon A, Atherton HD, Hoath SB, †Amer J. Continuous measurement of core body temperature in preterm infants. Perinatol 2000;17(5):257-264. 2. van der Spek RDG, van Lingen RA, van Zoeren-Grobben D. Body temperature measurement in VLBW infants by continuous skin measurement is a good or even better alternative than continuous rectal measurement. Acta Pædiatrica 2009;98:282-285.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Dollberg et al. [1]
  onderzocht het verschil tussen een transcutane temperatuurmeting en een rectale
  temperatuurmeting. Het onderzoek is goed uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 30 stabiele neonaten
  (26-36 wkn zwangerschapsduur) met een gewicht tussen de 690 en 2140 gram. Bij elk geïncludeerd kind
  werd 1 temperatuursensor in het rectum ingebracht, 1 sensor geplakt tussen matras en buik direct onder
  de navel (buikligging), 1 sensor geplakt tussen matras en de wervelkolom (rugligging) en 1 sensor axillair.
  Metingen werden uitgevoerd in een gecontroleerde couveuse of open warmtebed. Gedurende een uur
  werden elke 5 seconden metingen verricht. Uit de uitkomsten blijkt dat er geen significant verschil is tussen
  temperatuurmeting via de huid of rectaal wanneer de pasgeborene in een couveuse wordt verpleegd.
  Wanneer het kind in een warmtebed lag, werd een significant lagere temperatuur gemeten met de
  huidsensor in vergelijking met de rectale meting (0.35 ± 0.14°C, p=0.002). Het maximale verschil was 0.5°C. Bij
  alle metingen verschilde de waarde van de axillaire meting het meest van de rectale temperatuur. Er worden
  geen complicaties beschreven.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Bij pasgeborenen tot 37 weken die verpleegd worden in een couveuse of warmtebed kan gekozen worden
  voor huidtemperatuur in plaats van rectale temperatuurmeting. Hierbij is de manier van plaatsing en locatie
  van de temperatuursensor van belang. Over neonaten boven de 37 weken in een “gewoon” bed is geen
  literatuur gevonden. Echter, er lijkt geen reden om aan te nemen dat de gegevens niet generaliseerbaar zijn
  voor zuigelingen van 0-1 jaar daar zij fysiologisch niet heel veel verschillen met een zuigeling van 37 weken
  zwangerschapsduur. Ook bij huidtemperatuurmeting in een niet verwarmd bed is het niet aannemelijk dat
  (mits de sensor goed is geplaatst) deze meting onbetrouwbaar zou zijn.

  De Aanbeveling

  • De aanbeveling is om bij zuigelingen tot 1 jaar de temperatuur te meten m.b.v. een huidsensor (continue
  meting).
  • Niveau van bewijs: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Continue temperatuurmeting via de huid heeft de voorkeur en dit wordt opgenomen in de protocollen en via de bestaande route bekend gemaakt onder artsen en verpleegkundigen.