Wachttijd tot een klinische beslissing m.b.v. POCT op de SEH.

Upload 1 januari 2017.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

De spoedeisende hulp (SEH) wordt steeds drukker en de doorstroom is een nijpend probleem. Eén van de factoren die de doorstroom beïnvloeden, is de tijd die nodig is om te besluiten welke behandeling de patiënt moet krijgen. Een belangrijke laboratorium waarde voor deze besluitvorming is het “c-reactive protein” (CRP), een eiwit dat vrijkomt bij ontstekingen en een indicatie geeft hoe ziek een patiënt is. De bepaling van het CRP via routine laboratoriumonderzoek duurt ongeveer 1 uur. Er is echter ook een andere valide methode, nl. met het Point of Care apparaat (POCT). Deze geeft na enkele minuten al een CRP waarde. De vraag doet zich voor of het gebruik van POCT voor de meting van CRP zorgt voor een verkorting van de wachttijd tot een klinische beslissing op de SEH.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Spoedeisende hulp patiënten, bij wie bloed geprikt wordt
I:POCT meting van CRP
C:Regulier laboratorium onderzoek
O:Verkorting van de tijd tot klinische beslissing
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane, National Guideline Clearinghouse en TRIP. Er is gezocht naar richtlijnen, systematic reviews (SRs), gerandomiseerde studies (RCTs) en niet-gerandomiseerde studies, gepubliceerd in de periode 2007-2017. Zoektermen: Emergency department, ED, Emergency room, ER, blood samples, C-Reactive Protein, CRP, determination, POCT, quick read, beside management, blood chemical analysis, point-of-care. Resultaten: 4 RCTs [1-4] en 1 before-after onderzoek [5].

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
De studie van Mogensen et al. [1]
onderzoekt de verblijfsduur op de SEH van patiënten met een
vermoeden op een diep veneuze trombose (DVT), acute hartklachten (ACS), acute appendicitis (AA)
en acute bacteriële infectie (ABI). Deze patiënten werden gerandomiseerd voor de POCT meting van
CRP (interventiegroep) en CRP meting d.m.v. regulier laboratorium onderzoek (controle groep). De
uitkomstmaat is de tijd van triage tot een klinische beslissing. De studie is van redelijke kwaliteit met
als kanttekening dat er geen blindering mogelijk was. Ook zijn de groepen klein in omvang. De studie
van Lee et al.² onderzoekt in een multicenter RCT de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing.
Op de blindering na, is dit onderzoek goed uitgevoerd. Ook in de studie van Hsiao et al.³ wordt gekeken
naar de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing, maar nu bij kinderen. De studie is goed
uitgevoerd. Blindering is onmogelijk gezien de interventie. De studie van Jang et al. [4]
onderzoekt de totale tijdsduur van patiënten op de SEH. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
laboratoriumbepalingen. De studie is goed uitgevoerd, maar ook hier was blindering onmogelijk. De
studie van Nijman et al. [5]
onderzoekt de totale tijd van kinderen op de SEH in een before-after studie. In de
pre-interventie periode worden de bloedbepalingen gedaan via het laboratorium, in de postinterventie
periode gebeuren deze m.b.v. de POCT. Het is een goed uitgevoerd onderzoek. Ook in deze studie wordt
niet geblindeerd.

Samenvatting Resultaten

Tijd van triage tot klinische beslissing
De RCT van Mogensen et al. [1]
includeerde in totaal 239 patiënten: 30 met klachten van DVT, 57 met ACS, 61 met
de verdenking op een AA en 91 met een ABI. De tijd tot een klinische beslissing was voor patiënten met DVT,
ACS en AA niet significant korter wanneer de POCT werd gebruikt (p=0.91, p=0.75 en p=0.98). Voor patiënten
met een ABI was dit verschil wel significant: mediaan 278 min, interkwartiel afstand (IQR) 123-598 versus 453
min, IQR 257-1127, p=0.009.

Tijd van binnenkomst tot klinische beslissing
In de studie van Lee at al.² worden 1.167 patiënten geïncludeerd in de POCT groep (interventiegroep) en 1.156
in de controlegroep. Er wordt een significant verschil gevonden in het voordeel van de POCT: mediaan 46
min, IQR 33-61 versus 86 min, IQR 68-107, p<0.0001. Ook het onderzoek van Hsiao et al.³ vond een significant verschil tussen de interventie groep (N=114) en de controlegroep (N=111): mediaan 90 min, IQR 55-134 versus 135 min, IQR 105-175, p=0.000. Totale tijd op de SEH De studie van Jang et al. [4] includeerde 5.154 patiënten in de interventiegroep en 5.090 patiënten in de controlegroep. De totale tijd op de SEH daalde significant met 22 min in het voordeel van de interventiegroep: mediaan 350 min, IQR 206-1.002 versus 372 min, IQR 217-1.150, 95% betrouwbaarheidsinterval 4-40. De studie van Nijman et al. [5] registreerde een significant verschil tussen de pre-interventie periode (N=286) en de postinterventie periode (N=728): mediaan 148 min, IQR 108-200 versus 178 min, IQR 135-232, p=0.0001.

Stap 4: Apply

Conclusie

Uit verschillende goed uitgevoerde onderzoeken komt naar voren dat het gebruik van POCT een daling
geeft van de tijd tot een beslissing en een daling van de totale tijd op de SEH.

Aanbeveling

• Wij adviseren de POCT te implementeren op de SEH.
• Niveau van bewijs: A2

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Voor de bepaling van CRP zal de POCT worden geïmplementeerd. Aandachtspunten bij de implementatie zijn: instructie aan de medewerkers, de automatische koppeling met het digitale patiëntendossier en een procedure voor het geval de POCT vanwege een fout geen uitslag geeft.

Bronvermelding

  1. Mogensen CB, Borch A, Brandslund I. Point of care technology or standard laboratory service in an emergency department: is there a difference in time to action? A randomised trial. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2011;19(49):1-6. 2. Lee EJ, Shin SD, Song KJ, et al. A point-of-care chemistry test for reduction of turnaround and clinical decision time. American journal of emergency medicine 2011;29:489-495. 3. Hsiao AL, Santucci KA, Dziura J, et al. A randomized trial to assess the efficacy of point-of-care testing in decreasing length of stay in a pediatric emergency department. Pediatric emergency care 2007;23(7):457-462. 4. Jang JY, Sang Shin SD, Lee EJ, et al. Use of a Comprehensive Metabolic Panel Point-of-Care Test to Reduce Length of Stay in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Annuals of Emergency Medicine 2013;61(2):145-151. 5. Nijman RG, Moll HA, Vergouwe Y, et al. C-Reactive protein bedside testing in febrile children lowers length of stay at the emergency department. Peadiatric Emergency Care 2015;31(9):633-639.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.