Wachttijd tot een klinische beslissing m.b.v. POCT op de SEH.

Upload 1 januari 2017.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

De spoedeisende hulp (SEH) wordt steeds drukker en de doorstroom is een nijpend probleem. Eén van de factoren die de doorstroom beïnvloeden, is de tijd die nodig is om te besluiten welke behandeling de patiënt moet krijgen. Een belangrijke laboratorium waarde voor deze besluitvorming is het “c-reactive protein” (CRP), een eiwit dat vrijkomt bij ontstekingen en een indicatie geeft hoe ziek een patiënt is. De bepaling van het CRP via routine laboratoriumonderzoek duurt ongeveer 1 uur. Er is echter ook een andere valide methode, nl. met het Point of Care apparaat (POCT). Deze geeft na enkele minuten al een CRP waarde. De vraag doet zich voor of het gebruik van POCT voor de meting van CRP zorgt voor een verkorting van de wachttijd tot een klinische beslissing op de SEH.

PICO

 • P: Spoedeisende hulp patiënten, bij wie bloed geprikt wordt
 • I: POCT meting van CRP
 • C: Regulier laboratorium onderzoek
 • O: Verkorting van de tijd tot klinische beslissing

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane, National Guideline Clearinghouse en TRIP. Er is gezocht naar richtlijnen, systematic reviews (SRs), gerandomiseerde studies (RCTs) en niet-gerandomiseerde studies, gepubliceerd in de periode 2007-2017. Zoektermen: Emergency department, ED, Emergency room, ER, blood samples, C-Reactive Protein, CRP, determination, POCT, quick read, beside management, blood chemical analysis, point-of-care. Resultaten: 4 RCTs [1-4] en 1 before-after onderzoek [5].

Geïncludeerde Studies

  1. Mogensen CB, Borch A, Brandslund I. Point of care technology or standard laboratory service in an emergency department: is there a difference in time to action? A randomised trial. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2011;19(49):1-6. 2. Lee EJ, Shin SD, Song KJ, et al. A point-of-care chemistry test for reduction of turnaround and clinical decision time. American journal of emergency medicine 2011;29:489-495. 3. Hsiao AL, Santucci KA, Dziura J, et al. A randomized trial to assess the efficacy of point-of-care testing in decreasing length of stay in a pediatric emergency department. Pediatric emergency care 2007;23(7):457-462. 4. Jang JY, Sang Shin SD, Lee EJ, et al. Use of a Comprehensive Metabolic Panel Point-of-Care Test to Reduce Length of Stay in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Annuals of Emergency Medicine 2013;61(2):145-151. 5. Nijman RG, Moll HA, Vergouwe Y, et al. C-Reactive protein bedside testing in febrile children lowers length of stay at the emergency department. Peadiatric Emergency Care 2015;31(9):633-639.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  De studie van Mogensen et al. [1]
  onderzoekt de verblijfsduur op de SEH van patiënten met een
  vermoeden op een diep veneuze trombose (DVT), acute hartklachten (ACS), acute appendicitis (AA)
  en acute bacteriële infectie (ABI). Deze patiënten werden gerandomiseerd voor de POCT meting van
  CRP (interventiegroep) en CRP meting d.m.v. regulier laboratorium onderzoek (controle groep). De
  uitkomstmaat is de tijd van triage tot een klinische beslissing. De studie is van redelijke kwaliteit met
  als kanttekening dat er geen blindering mogelijk was. Ook zijn de groepen klein in omvang. De studie
  van Lee et al.² onderzoekt in een multicenter RCT de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing.
  Op de blindering na, is dit onderzoek goed uitgevoerd. Ook in de studie van Hsiao et al.³ wordt gekeken
  naar de tijd van binnenkomst tot een klinische beslissing, maar nu bij kinderen. De studie is goed
  uitgevoerd. Blindering is onmogelijk gezien de interventie. De studie van Jang et al. [4]
  onderzoekt de totale tijdsduur van patiënten op de SEH. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
  laboratoriumbepalingen. De studie is goed uitgevoerd, maar ook hier was blindering onmogelijk. De
  studie van Nijman et al. [5]
  onderzoekt de totale tijd van kinderen op de SEH in een before-after studie. In de
  pre-interventie periode worden de bloedbepalingen gedaan via het laboratorium, in de postinterventie
  periode gebeuren deze m.b.v. de POCT. Het is een goed uitgevoerd onderzoek. Ook in deze studie wordt
  niet geblindeerd.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Uit verschillende goed uitgevoerde onderzoeken komt naar voren dat het gebruik van POCT een daling
  geeft van de tijd tot een beslissing en een daling van de totale tijd op de SEH.

  De Aanbeveling

  • Wij adviseren de POCT te implementeren op de SEH.
  • Niveau van bewijs: A2

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Voor de bepaling van CRP zal de POCT worden geïmplementeerd. Aandachtspunten bij de implementatie zijn: instructie aan de medewerkers, de automatische koppeling met het digitale patiëntendossier en een procedure voor het geval de POCT vanwege een fout geen uitslag geeft.