Wel of geen lasix rondom bloedtransfusie?

Upload 3 november 2020.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • Esther Olieman

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Patiënten met hartfalen, nierfunctievermindering en/of uiting van een positieve vochtbalans hebben een risicoprofiel voor Transfusion Associated Circulatory Overload (TACO) (FMS, 2019). Het landelijke Bloedtransfusiebeleid doet de aanbeveling om een lisdiureticum te overwegen bij niet-bloedende patiënten met een risicoprofiel voor TACO (FMS, 2019). Als moment van toedienen wordt de start van de transfusie aanbevolen. In het Groene Hart Ziekenhuis worden door een scala aan specialisten en assistenten – al dan niet in opleiding – bloedtransfusies voorgeschreven. Het hemovigilantieteam merkt een diversiteit aan toepassingen van diuretica rondom bloedtransfusies op. Veelal wordt niet voorafgaand aan een bloedtransfusie een lisdiureticum voorgeschreven, maar tussen meerdere eenheden door of na een eenheid bloed. Tevens komt TACO onder de huidige klinische praktijk nog voor. Onduidelijk is of een lisdiureticum daadwerkelijk effectief is.

PICO

 • P: Patiënt met risicoprofiel voor TACO
 • I: Lisdiureticum rondom bloedtransfusie
 • C: Geen lisdiureticum rondom bloedtransfusie
 • O: TACO (secundaire uitkomst: wel of geen elektrolytenstoornis/ nierfunctiestoornis)

De Vraag

Is de toepassing van een lisdiureticum op enig moment rondom een bloedtransfusie effectief om een TACO te voorkomen bij patiënten met een risicoprofiel voor TACO?

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Het zoeken in databanken vond plaats op 7 september 2020. De volgende zoektermen zijn gebruikt: diuretics; diuretic; TACO. Meer of andere zoekwoorden leverden geen toegevoegd resultaat op. Geïncludeerde artikelen zijn gepubliceerd tussen 2015 en 2020. De artikelen zijn gescreend op basis van titel én abstract. Dat leverde vanuit PubMed 6 artikelen op, waarvan vijf daadwerkelijk geschikt om de PICO te benaderen. Cochrane Library resulteerde in zeven zoekresultaten met vijf potentiele bronnen waarvan uiteindelijk drie benaderbaar. Een van deze bronnen werd ook gevonden in de database PubMed. Een zoekactie in CINAHL leverde dezelfde of minder artikelen op. Er volgen naar aanleiding van de geraadpleegde artikelen drie artikelen met behulp van de sneeuwbalmethode (secundair). Deze zijn ten behoeve van de interpretatie toegevoegd, eveneens terug te vinden in de PubMed database.

Geïncludeerde Studies

  Alam, A., Lin, Y., Lima, A., Hansen, M., & Callum, J. (2013). The prevention of transfusion-associated circulatory overload. Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23465703/ FMS. (2019, november 27). Bloedtransfusiebeleid. Fry, J., Arnold, M., Clase, M., Crowther, M., Holbrook, A., Traore, A., . . . Heddle, N. (2010). Transfusion premedication to prevent acute transfusion reactions: a retrospective observational study to assess current practices. Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20345566/ Gupta, S., Nand, N., Gupta, M., & Mohan, J. (1983). Haemodynamic changes following blood transfusion in cases of chronic severe anemia: increased safety with simultaneous furosemide administration . Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6638604/ Khandelwal, A., Pavenski, K., Siddiqui, R., Al Moosawi, M., Cserti-Gazdewich, C., Shih, A., . . . Pendergast, J. (2019). Taco BEL: a feasibility study and a retrospective audit of diuretics for patients receiving blood transfusion at 10 Canadian hospitals. Opgehaald van Cochrane Library: https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-02003989/full?highlightAbstract=diuret%7Cdiuretics%7Ctaco&cookiesEnabled Lin, Y., Cohen, R., Armali, C., Callum, J., Cserti-Gazdewich, C., Lieberman, L., & Pendergrast, J. (2018). Transfusion-associated circulatory overload prevention: a retrospective observational study of diuretic use. Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30924166/ Meriam Library. (2010). https://library.csuchico.edu/sites/default/files/craap-test.pdf. Opgehaald van LibGuides: https://library.csuchico.edu/sites/default/files/craap-test.pdf Pendergast, J., Armali, C., Cserti-Gazdewich, C., Hansen, M., Kiss, A., Lieberman, L., . . . Callum, J. (2018). Transfusion-associated circulatory overload: best eliminated with lasix®? results of a pilot, double-blind randomized controlled trial (taco-bel) . Opgehaald van Cochrane Library: https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01613130/full?highlightAbstract=diuret%7Cdiuretics%7Ctaco Pendergrast, J., Armali, C., Cserti-Gazdewich, C., Hansen, M., Kiss, A., Lieberman, L., . . . Lin, Y. (2019). Can furosemide prevent transfusion-associated circulatory overload? Results of a pilot, double-blind, randomized controlled trial . Opgehaald van Cochrane Library: https://www.cochranelibrary.com/central/doi/10.1002/central/CN-01941243/full?highlightAbstract=diuret%7Cdiuretics%7Ctaco Piccin, A., Cronin, M., Brady, R., Sweeney, J., Marcheselli, L., & Lawlor, E. (2015). Transfusion-associated circulatory overload in Ireland: a review of cases reported tot the National Haemovigilance Office 2000 tot 2010. Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25522667/ Sarai, M., & Tejani, A. (2015). Loop diuretics for patients receiving blood transfusions (Review). Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25685898/ Tseng, E., Spradbrow, J., Cao, X., Callum, J., & Lin, Y. (2016). An order set and checklist improve physician transfusion ordering practices to mitigate the risk of transfusion-associated circulatory overload. Opgehaald van Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26860076/

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Kritische beoordeling van de geraadpleegde literatuur is gedaan met behulp van de CRAAP test (Meriam Library, 2010).
  Een systematisch review in 2015 heeft alle RCT’s geïncludeerd waarbij patiënten een lisdiureticum werd toegediend rondom bloedtransfusies (Sarai & Tejani, 2015). Dit leverde vier studies met honderd deelnemers op. Furosemide is het enig onderzochte middel in alle studies en er wordt uitgegaan van pretransfusie-toediening. De kwaliteit van de SR zelf is hoog. Niet al deze vier studies werkten met dezelfde uitkomstmaten en twee van deze studies hadden een serieus risico op bias.
  Een onderzoeksgroep beoogt een randomized trial die antwoord geeft op de vraag of TACO het beste geëlimineerd wordt door diuretica (Pendergast, et al., 2018; Khandelwal, et al., 2019; Pendergrast, et al., 2019). De drie opeenvolgende onderzoekrapportages beschrijven de beoogde onderzoeksopzet en aanpassingen. De primaire uitkomstmaat is het aantal beoogde deelnemers met als vraag hoeveel tijd daarvoor nodig is het te bereiken. De kwaliteit van deze onderzoeken is hoog en er is geen risico op bias. De onderzoeken benaderen indirect de PICO.

  Tussen 2000 en 2010 werd een casestudy gedaan 1074 casussen waarvan 221 gevallen van TACO (Piccin, et al., 2015). 68 procent van de patiënten was boven middelbare leeftijd en er was geen verschil in sekse. Kwaliteit van bewijs is goed en er is geen risico op bias.

  In 2016 is een onderzoek naar een checklist gepubliceerd die beoogt het verbeteren van de diureticavoorschriften van pretransfusie diuretica (Tseng, Spradbrow, Cao, Callum, & Lin, 2016). 97 transfusieorders van 68 patiënten en 95 orders van 62 patiënten (respectievelijk interventiegroep en controlegroep) werden bestudeerd. De interventiegroep betreft patiënten met een risicoprofiel voor TACO die diuretica krijgen toegediend en de controlegroep betreft patiënten zonder risicoprofiel voor TACO. Het onderzoek heeft een hoge kwaliteit van bewijs en er is geen risico op bias.

  Lin et al. voerden een retrospectieve studie uit, gepubliceerd in 2018. De studie heeft als doel te bepalen hoe gewoonlijk diuretica voorgeschreven worden bij een bloedtransfusie. 200 volwassen patiënten kregen een transfusie in een academisch centrum. Alleen de eerste transfusie-order werd geïncludeerd (Lin, et al., 2018). Het onderzoek heeft een hoge kwaliteit van bewijs; het retrospectieve karakter kan een selectiebias opleveren.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  De toepassing van een lisdiureticum rondom een bloedtransfusie wordt in de wetenschappelijke wereld gezien als urgent om een wetenschappelijke basis voor te vinden. Daartoe is men op dit moment bezig de juiste en meest haalbare onderzoeksopzet te vinden. De klinische ervaring wijst het toepassen van een lisdiureticum vooralsnog niet af. Op basis van het effect dat furosemide klinisch laat zien (namelijk het voorkomen van een pulmonale capillaire wiggedruk en de algemeen bekende eigenschappen van het medicijn) wordt verondersteld dat mogelijk dát bijdraagt aan het voorkomen van TACO. Ten aanzien van het moment van toedienen wordt pretransfusie moment het vaakst aanbevolen, TACO zou reeds kunnen ontstaan vanaf 100 cc bloedtoediening. Om te bepalen of een lisdiureticum van toepassing is, leverde de checklist uit de studie van Tseng et al. goede klinische uitkomsten op (2016).

  De Aanbeveling

  Het is te overwegen om bij patiënten met een risicoprofiel voor TACO een lisdiureticum voor de bloedtransfusie toe te dienen. Het gebruik van een checklist is raadzaam (Tseng et al. 2016).

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Gezien de hoge mortaliteit, ernstige morbiditeit en een toename van TACO-incidenten zal de aanbeveling van toepassing zijn in het onderwijs van aan de vakgroepen. Om eenduidigheid te benaderen, zal de aan de orde gekomen checklist van Tseng et al. besproken worden in het klinische onderwijs (2016). Ten aanzien van het moment is toepassing voor een bloedtransfusie reëel, navolgend de onderzoekspraktijk en het gegeven dat een TACO reeds kan optreden indien 100 cc is toegediend (Piccin, et al., 2015). Physician Pre-Transfusion Checklist (Tseng et al, 2016) Consent: - Patient advised risks of TACO, TRALI, bacterial infection, and hemolytic reaction - Contents of discussion documented in chart Diuretics - Does my patient have a history of: age greater than 70 years; renal dysfunction (creatinine > 100 mmol/L); left ventricular dysfunction (LVEF < 60%)? - If YES to any of the above: prescribe furosemide IV pre-transfusion, on Line 11 of order set (unless currently hypovolemic)